Sådan vil partierne indfri FN’s verdensmål

OVERBLIK: Klarhed over prioriteringerne, bekæmpelse af børnefattigdom og verdensmål på skoleskemaet. Folketingets partier har forskellige bud på, hvordan Danmark kan indfri FN’s 17 verdensmål.

Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Karl Emil Frost

Der skal lægges markant flere kræfter i at realisere FN’s 17 verdensmål, end det har været tilfældet, siden målene blev vedtaget i New York i 2015.

Ellers er det ikke muligt at løfte den kolossale opgave inden årtiets udgang.

Det er der enighed om blandt partier på tværs af Folketinget, som tirsdag markerede femåret for verdensmålene ved at gøre status over arbejdet.

Det skete med en høring i Folketingets Landstingssal, hvor der blev luftet forskellige bud på, hvordan Danmark når i mål.

Altinget giver dig her et overblik over partiernes forskellige hovedpointer fra tirsdagens høring.

Nicolai WammenSocialdemokratiet: Nicolai Wammen, finansminister
Verdensmålene skal indtænkes i samtlige ministerier, og målene skal være et ”afgørende kompas” for hele det politiske arbejde.

Det understregede finansminister Nicolai Wammen (S) som for nylig har varslet en egentlig handlingsplan.

Regeringen vil sætte konkrete og ”kvantificerbare” mål for Danmarks indsats frem mod 2030, fortalte han under tirsdagens høring. Men opgaven kræver også ”folkelig forankring”, tilføjede finansministeren. Og der skal ikke lægges skjul på, at opgaven er vanskelig:

”Det indebærer risikoen for, at vi må sige til hinanden, at vi har sat nogle ambitiøse mål, og de bliver svære at indfri. Og så vil der være nogle, der vil komme efter os, fordi vi satte baren højt, men ikke leverede. Det er en risiko,” sagde Nicolai Wammen.

Tommy AhlersVenstre: Tommy Ahlers, klimaordfører
Der blev lagt særlig vægt på klimapolitikken, da Venstres Tommy Ahlers evaluerede verdensmålene. Ifølge ham er det først og fremmest afgørende, at Danmark leverer på sin ambitiøse målsætning om at reducere drivhusgasserne med 70 procent i 2030.

”I Venstre tror vi på, at én af måderne at gøre det på, det er at få indført en CO2-afgift, så vi politikere ikke tror, at vi er meget klogere end alle dem ude i verden, der arbejder med det her til daglig,” sagde Tommy Ahlers.

Samtidig lagde han vægt på, at Danmark skal skabe forandring, som andre vil efterligne. For kun på den måde kan vi bidrage til at give verdensmålene et afgørende rygstød, lød det.

Derfor må målene ikke gøre Danmark fattigere og blive indfriet på bekostning af arbejdspladser, understregede Ahlers.

”Vi skal alle være parate til at investere i den grønne omstilling. Det skal vi fra samfundets side ved at bruge noget af råderummet, det skal virksomhederne, og det skal vi som borgere. Og vi skal i gang nu.”

Morten ØstergaardRadikale: Morten Østergaard, politisk leder
De politiske prioriteringer skal frem i lyset, og manglende handling skal ikke kunne skjules bag flotte ord og hensigter.

Det var et af Morten Østergaards hovedbudskaber, da han indtog talerstolen.

”Når man ikke er ambitiøs med klimahandlingen, så udtrykker det en prioritering, som ikke afspejles i flotte taler og ambitiøse målsætninger,” sagde Radikales politiske leder og nævnte endnu et eksempel:

”Det er vildt at vi i Danmark har ført en aktiv politik, som har gjort, at flere mennesker er kommet til at leve i relativ fattigdom. Det er jo et helt bevidst politisk valg. Vil vi et andet sted hen, så må vi jo sætte mål for det og sørge for, at der er en økonomisk ramme, vi kan gøre det inden for.”

Læs også

René ChristensenDansk Folkeparti: René Christensen, finansordfører
Der er et for snævert blik på Danmark i debatten om, hvordan verdensmålene skal realiseres, og bestræbelsen på at være en del af ”den rigtige klub” betyder, at vi risikerer at ramme forbi skiven.

Sådan lød det fra Dansk Folkepartis René Christensen, som kom med en opsang til sine kolleger.

”Vi bliver nødt til at se på verdensmålene på en anden måde. Vi må se på, om vi flytter noget i stedet for at vi bare pudser glorien. For det er sådan, det er blevet. Det er ikke nok, at vi gør noget i Danmark,” sagde han og understregede samtidig, at Dansk Folkeparti støtter målene.

Men hvis vi ikke vil ”misforstå opgaven”, kræver det mindre fokus på, ”hvad der ser godt ud på papiret i Danmark”, sagde Rene Christensen.

”Så bliver vi nødt til at sadle om. Verdensmålene er netop verdensmål, ikke bare Danmarks mål, og det handler ikke om at være nummer et.”

Marcus KnuthKonservative: Marcus Knuth, politisk ordfører
De seneste årtier er millioner af mennesker blevet hevet ud af ekstrem fattigdom, og det viser, at det er muligt at gøre en forskel, lød det fra Marcus Knuth.

Han valgte at fokusere på målet om at afskaffe fattigdom og slog fast, at der stadig er lang vej endnu, da op mod 700 millioner mennesker stadig lever i fattigdom rundt om på kloden.

”Jeg valgte fattigdom som en af de to ting, jeg vil sætte fokus på. For det handler ikke bare om dårlig økonomi, arbejdsløshed og ulighed, men også om social mobilitet,” sagde han.

”Det gør det komplekst at rette op på de her ting på en gang. Men vi tror, at vi kan gøre en forskel ved at sætte fokus på civilsamfund i fattige lande med høj ulighed.”

Derudover har Konservative et særligt blik for klimamålene og bakker ”helhjertet” op om klimaindsatsen. Men indsatsen skal ”gå hånd i hånd med erhvervslivet”, lød det.

Jacob MarkSF: Jacob Mark, gruppeformand
Verdensmålene skal spille en aktiv rolle i uddannelsessystemet – både i folkeskolen og på videregående uddannelser. Og så skal verdensmålene ikke alene drøftes i forbindelse med udvalgsarbejdet, men derimod være en integreret del af de politiske forlig.

Sådan lød de to forslag, som SF’s Jacob Mark havde taget med til høringen.

”Verdensmålene skal tænkes ind i fagbeskrivelserne både i folkeskolen og på videregående uddannelser. Det skal være en del af formålet med at lave skole og uddannelse i Danmark. Hvis man vil nå de ambitiøse mål, kræver det, at det sidder på rygraden af den unge generation,” sagde han og forklarede, hvorfor det ikke er tilstrækkeligt, at verdensmålene hives frem i forbindelse med udvalgsarbejdet:

”Mange er måske ikke opmærksomme på forligenes rolle på Christiansborg, men for at sige det hårdt, kan man nærmest ikke ændre noget vigtigt i Danmark, uden at det sker i politiske forlig. Udvalgene spiller helt sikkert en vigtig rolle i forhold til at kontrollere regeringen, men det er i de politiske forlig, at politikken bliver udviklet.”

Torsten GejlAlternativet: Torsten Gejl, politisk ordfører
Det kræver et grønt ”superministerium”, før Alternativet for alvor kan tro på, at Danmark kan lykkes med at indfri alle verdensmålene.

Det fastslog partiets ene medlem af Folketinget, Torsten Gejl.

Ministeriet skal ”filtrere” politikken gennem FN’s verdensmål.  

”Vi bliver nødt til at være utroligt systematiske i vores tilgang, hvis vi skal tro på det. Og når vi kommer i salen, skal vi forstå, at der er modsatrettede interesser, der modarbejder verdensmålene,” sagde Torsten Gejl og opfordrede derfor sine kolleger til at være ”modige”, når der skal sættes konkret politik i søen.

Dokumentation

FN's 17 verdensmål

MÅL 1: Afskaf fattigdom
MÅL 2: Stop sult
MÅL 3: Sundhed og trivsel
MÅL 4: Kvalitetsuddannelse
MÅL 5: Ligestilling mellem kønnene
MÅL 6: Rent vand og sanitet
MÅL 7: Bæredygtig energi
MÅL 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
MÅL 9: Industri, innovation og infrastruktur
MÅL 10: Mindre ulighed
MÅL 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
MÅL 12: Ansvarligt forbrug og produktion
MÅL 13: Klimaindsats
MÅL 14: Livet i havet
MÅL 15: Livet på land
MÅL 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
MÅL 17: Partnerskaber for handling


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jacob Mark

MF, gruppenæstformand (SF)
bachelor i journalistik, politik og administration (Roskilde Uni. 2017)

Marcus Knuth

Fhv. MF (K)
ba.oecon. (Uni. of Virginia 2002), MBA (Uni. of Navarra 2007), MPA (Harvard Uni. 2013)

Morten Østergaard

Klimarådgiver, cBrain, fhv. politisk leder (R), MF og minister
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2006)

0:000:00