Regeringen lover handlingsplan: Vil indtænke verdensmål i alle ministerier

HANDLING: FN’s verdensmål skal gennemsyre samtlige ministerier, og konsekvenser af alle relevante lovforslag skal holdes op mod målsætningen, lyder det fra finansministeren. 

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Karl Emil Frost

Verdensmålene skal forankres bredt og dybt i hele regeringens arbejde.

De seneste fem år har det ikke skortet på flotte visioner, men nu er det tid til at sætte handling bag ordene.

Sådan lyder hovedbudskabet fra finansminister Nicolai Wammen (S), som varsler en konkret handlingsplan for, hvordan Danmark skal indfri FN's 17 verdensmål inden årtiets udgang.

"Alle ministerier bliver involveret, fordi målet er at få verdensmålene i spil i hele regeringen, og arbejdet starter nu," fastslog han onsdag i Folketingets Landstingssal, hvor konferencen ”A decade of Action – 10 år tilbage" blev afholdt.

Politikerne skal ikke fortælle, at vi kan nå i mål, uden at nogen mærker det. Uden at nogen bliver arbejdsløse eller påvirket økonomisk. For det er er i virkeligheden umuligt.

Steen Hildebrandt, Professor og formand for 2030-panelet

Her fik finansministeren overrakt rapporten ”Vores Mål”, som skal gøre verdensmålene håndgribelige og målbare i Danmark.

Kan ikke undværes
Professor og formand for 2030-panelet Steen Hildebrandt har stået i spidsen for Vores Mål-projektet, som med 197 målepunkter oversætter verdensmålene til en dansk kontekst. Han overrakte rapporten med ordene: "Den største gave, den siddende regering nogensinde har fået."

"Rapporten kan ikke undværes. For vi kommer ikke videre med verdensmålene uden det, som den her rapport indeholder," sagde han og tilføjede:

"Den giver svaret på, hvordan vi skal måle det, vi har behov for at måle. Ikke blot i bløde vendinger, men i præcise og konkrete talangivelser. Det er et kæmpe skridt, vi tager med disse målepunkter. Vi kommer ingen vegne med verdensmålene, før vi kan blive konkrete."

Lovforslag skal konsekvensvurderes
Nicolai Wammen understregede, at verdensmålene nu bliver en afgørende del af det politiske kompas, når der skal udvikles ny politik. Og derfor skal alle "relevante lovforslag" konsekvensvurderes ud fra målene.

"Vi vil forpligte os på at konsekvensvurdere alle relevante lovforslag ud fra verdensmålene. Det skal sikre, at vi hele tiden skubber til baren for en mere bæredygtig og socialt retfærdig fremtid," lød det.

Finansministeren løftede lidt af sløret for, hvordan regeringen vil gribe til nye reformer for at hjælpe mennesker, som befinder sig "på kanten af samfundet".

"Nøgleordene bliver uddannelse og opkvalificering," sagde han.

Gælder også kommende regeringer
Ambitionerne skal forankres bredt i Folketinget, så også fremtidige regeringer føler ejerskab over målsætningen. Planen skal ikke kun gælde den siddende regering, men derimod "danne skole" for alle kommende regeringer "uanset partifarve", sagde Nicolai Wammen.

Danmarks næststørste parti, Venstre, deler ambitionen om, at verdensmålene skal indtænkes i hele det politiske arbejde.

"De seneste fem år har vi brugt meget tid på at skabe opmærksomhed om verdensmålene med omfattende fortaler- og reklamevirksomhed. Det har betydet, at Danmark i dag er et af de lande, hvor allerflest borgere kender til verdensmålene. Problemet er bare, at der ikke er nok handling bag. Vi er nødt til at accelerere for at komme i mål," siger Venstres verdensmålsordfører, Kristian Jensen, og konkretiserer:

"Der skal ikke være bæredygtighedskonsulenter i ministerierne. Alle konsulenter skal arbejde med bæredygtighed, hvis det skal have tilstrækkelig effekt."

Nicolai Wammen fastslog, at regeringens plan også vil række ind i Finansministeriet, som skal gøres til et sted, hvor "økonomisk politik, reformer, grøn omstilling og udvikling af velfærden kan gå op i en højere enhed".

"Der vil være ofre"
Danmark når ikke i mål, uden at det kan mærkes. Det understregede formand Steen Hildebrandt.

"Det er efter min vurdering urealistisk at forestille sig, at vi vil kunne nå målet, uden at det vil kunne mærkes," sagde han ved fremlæggelsen og uddybede efterfølgende over for Altinget:

"Politikerne skal ikke fortælle, at vi kan nå i mål, uden at nogen mærker det. Uden at nogen bliver arbejdsløse eller påvirket økonomisk. For det er er i virkeligheden umuligt. Jobs vil blive nedlagt, men der vil også opstå nye. Det får man ikke politikerne til at sige, men så må vi andre sige det klart."

Finansministeriets embedsmænd har nogle dage til at dykke endnu dybere ned i rapporten, inden finansministeren i næste uge skal drøfte anbefalingerne med 2030-panelet.

Altinget har forsøgt at få en uddybende kommentar fra finansminister Nicolai Wammen, men det har ikke været muligt. 

Dokumentation

FN's 17 verdensmål

 1. Afskaf alle former for fattigdom i verden.
 2. Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.
 3. Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
 4. Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.
 5. Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.
 6. Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt.
 7. Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.
 8. Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
 10. Reducer ulighed i og mellem lande.
 11. Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.
 12. Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.
 13. Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.
 14. Bevare og styrke bæredygtigt brug af verdens have og deres ressourcer.
 15. Beskytte, genoprette og støtte bæredygtigt brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.
 16. Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.
 17. Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kristian Jensen

Direktør, Green Power Denmark, fhv. udenrigsminister, MF og næstformand for Venstre
bankassistent (Unibank Lemvig 1993)

Nicolai Wammen

Finansminister, MF (S)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2001)

Steen Hildebrandt

Professor emeritus, Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet, adj. professor i lederskab, CBS og Aalborg Universitet, medlem, 2030-panel, forfatter
ph.d. (1976), cand.merc. (Handelshøjskolen i Århus 1968)

0:000:00