Astrid Krag lancerer nye coronatiltag for socialt udsatte

TILTAG: En nyoprettet hotline skal vejlede personale og faggrupper, der arbejder med socialt udsatte, om håndtering af myndighedernes anbefalinger til at undgå coronasmitte. Senere i dag meldes der nye retningslinjer ud til kommunerne.

Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Simon Lessel

En ny hotline, nye retningslinjer for, hvordan tilbud til socialt udsatte kan opretholdes i kommunerne, og en Q & A-sektion på coronasmitte.dk med de oftest stillede spørgsmål og svar på håndteringen af covid-19 på socialområdet.

Sådan lyder paletten af nye tiltag, der skal beskytte socialt udsatte mod coronavirussen. Tiltag, som social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) netop har præsenteret.

"Vi har som samfund taget ekstraordinære skridt for at beskytte især sårbare medborgere mod coronavirus. Det rejser mange spørgsmål for kommuner, sociale tilbud og andre om, hvordan sundhedsmyndighedernes anbefalinger håndteres i dagligdagen. Den nye hotline skal hjælpe til, at man kan få socialfaglige svar på de konkrete problemstillinger, der opstår den kommende tid," siger Astrid Krag i en pressemeddelelse.

Nye retningslinjer på vej
Samtidig er ministeren snart klar med nye retningslinjer for, hvordan kommunerne sikrer, at de fortsat kan holde tilbuddene til de mest socialt udsatte borgere åbne.

I dag offentliggør vi nye retningslinjer til kommunerne, så den helt nødvendige hjælp opretholdes på socialområdet. Jeg har bedt alle kommuner, regioner og socialtilsyn om at kontakte alle sociale tilbud med information om coronavirus, så alle udsatte bliver informeret.

Astrid Krag (S)
Social- og indenrigsminister

"I dag offentliggør vi nye retningslinjer til kommunerne, så den helt nødvendige hjælp opretholdes på socialområdet. Jeg har bedt alle kommuner, regioner og socialtilsyn om at kontakte alle sociale tilbud med information om coronavirus, så alle udsatte bliver informeret," siger Astrid Krag i en skriftlig kommentar til Altinget.

Hotlinen og de nye retningslinjer på det kommunale område suppleres yderligere af en specifik undersektion på den officielle side coronasmitte.dk, der bruges af myndighederne til at samle alle informationer om coronavirussen. 

Klar til at sadle om
Udmeldingerne kommer i kølvandet på, at flere af Folketingets socialordførere og aktører på området har efterlyst konkrete tiltag og retningslinjer for, hvordan man håndterer og begrænser coronasmitte blandt eksempelvis hjemløse og prostituerede. Flere socialordførere i blå blok har foreslået at placere karantæneramte hjemløse på tomme hoteller.

Læs også

Over for Altinget forklarer Astrid Krag, at hun ikke vil pålægge kommunerne en bestemt løsning som eksempelvis at placere hjemløse på hoteller. Ministeren mener, at problemstillingen bedst løses af kommunerne selv. Samtidig gør socialministeren det klart, at hun vil overveje nye tiltag på området, hvis det viser sig nødvendigt.

"Vi skal beskytte hjemløse mod coronavirus. Derfor har jeg været i tæt dialog med kommunerne, der står for karantæne til hjemløse. Her har man forskellige løsninger parat: Esbjerg har eksempelvis indrettet to lejligheder til formålet, ligesom man i København har lejet et gammelt plejehjem og har kigget på løsninger på herbergerne. Jeg følger udviklingen tæt og er klar til at lave nye retningslinjer, hvis det er nødvendigt," lyder det fra Astrid Krag.

Dialog med DH og udsatteråd fortsætter
Ministeren udpegede i sidste uge Rådet for Socialt Udsatte til at være bindeled mellem de mest udsatte borgere og myndighederne. Rådet har fået til opgave at indsamle bekymringerne fra fagpersonale og organisationer, der blandt andet arbejder med hjemløse, prostituerede og stofbrugere.

Efter planen skal formand for Rådet for Socialt Udsatte Vibe Klarup videregive de samlede bekymringer til ministeren og myndighederne, som dernæst vil tage stilling til, om bekymringerne skaber grobund for nye tiltag. Det arbejder pågår netop nu, forklarer Astrid Krag.

"Jeg er dagligt i tæt dialog med Rådet for Socialt Udsatte om at formidle information ud til udsatte og sende spørgsmål tilbage til myndighederne, ligesom ministeriet samarbejder med Danske Handicaporganisationer (DH) om det samme."

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Astrid Krag

MF (S), fhv. social- og ældreminister
student (Tørring Amtsgymnasium. 2001)

0:000:00