Debat

Dansk Cardiologisk Selskab: Sundhedsvæsenet skal løfte i flok, hvis vi skal løse akutområdets problemer

Regioner og politikere skal sikre en stærk kæde, der hjælper akutte patienter igennem sundhedsvæsenet. Det handler blandt andet om at undgå unødvendige indlæggelser, skriver Gro Egholm fra Dansk Cardiologisk Selskab.

Ofte kommer vi til at modarbejde hinanden i sundhedssektoren, skriver Gro Egholm.
Ofte kommer vi til at modarbejde hinanden i sundhedssektoren, skriver Gro Egholm.
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I Danmark vil cirka 40 procent af akutindlagte patienter have hjertesygdom, og dette afspejles af et tæt samarbejde mellem landets hjerteafdelinger og det præhospitale område. I Dansk Cardiologisk Selskab er dette et vigtigt område, der varetages af arbejdsgruppen "akut kardiologi".

I alle regioner er der etableret telemedicinsk visitation, hvor ambulancebehandlerne sender et akut hjertekardiogram og har omgående telefonisk kontakt med en specialist i hjertesygdommme. Denne form for telemedicin har fungeret de sidste 20 år.

Temadebat

Hvordan håndterer vi presset på det præhospitale område?

Mængden af 112-opkald stiger, og det samme gør manglen på ambulancereddere.

Men hvordan kan politikere og ledelser lette presset? Og kan de gøre det uden, at det går ud over kvaliteten?

De spørgsmål stiller Altinget Sundhed i en ny temadebat, hvor politikere, eksperter og sundhedsaktører fra det præhospitale område vil diskutere, hvilke konkrete udfordringer der plager området, og hvor potentialet er i forhold til eksempelvis at forhindre unødvendige indlæggelser.

Du kan se det fulde debatpanel her.

Hvis du er interesseret i at deltage i debatten, skal du sende din henvendelse til Mette Grube Condrup på [email protected] for at aftale nærmere.

 

Herved sikres, at patienter med akut livstruende hjertesygdom indlægges direkte på hjerteafdeling. Det er patienter med sygdomme som stor blodprop i hjertet, hjertestop, akut rift i legemspulsåren, livstruende blodprop i lungerne og svære rytmeforstyrrelser – og det medfører en markant forbedret prognose for disse patienter.

Dermed er hospitalssystemet med i det præhospitale system, når der mistænkes, at en tidskritisk hjertesygdom er årsag til akut indlæggelse. Ved den telemedicinske visitation sikres en stor sandsynlighed, for at patienten indlægges det rigtige sted. Specielt kan det umiddelbart planlægges, at patienter med livstruende tilstande kan transporteres direkte til landets hjertecentre til avanceret hjertebehandling.

Faglighed skal ses i et nyt lys

Præhospitalet varetager transport af hjertepatienter til sygehuset ved akut sygdom, men også transport mellem sygehusene.

For at sikre kapacitet på de højt specialiserede sygehuse til den næste hjertesyge patient, er der ofte i dagligdagen behov for at transportere patienter til deres hjemstedssygehus. Hyppigt er der behov for eksempelvis hjerteovervågning under disse transporter.

Vi bør stille spørgsmålstegn ved, om det vi plejer at gøre, er det rigtige for patienten

Gro Egholm
Dansk Cardiologisk Selskab

Disse transporter bør foretages med den højeste faglighed. Det stiller et krav til os som fagpersoner om at være skarpe på indikationer og behov, når hjertepatienter skal overflyttes – er der behov for hjerteovervågning? Er der behov for paramedicinere?

Vi bør stille spørgsmålstegn ved, om det vi plejer at gøre, er det rigtige for patienten og giver den bedste udnyttelse af vores fælles ressourcer. Vi skal se fagligheden i et nyt lys.

Det vigtigste i den proces er at give tid til kvalitetsarbejde, forskning og nytænkning. Så vi med faglig sikkerhed kan gøre brug af de ressourcer, der er, og dermed frigøre ressourcer til transport præhospitalt.

Hele kæden skal i spil

Ofte kommer vi til at modarbejde hinanden i sundhedssektoren, og patienten ender som gidsel. Vi skal kigge på hele kæden, for at løse udfordringerne med ressourcemangel.

Kontakten starter ved vagtlægen eller akuttelefonen - her kræves beslutningsdygtige læger med tid til at vurdere patienten forud for eventuel indlæggelse i akutmodtagelserne. Hvis for mange patienter bliver indlagt akut, kommer der stort pres på vores transportsystem.

Når ambulancepersonale efter et 112-opkald møder en ældre medborger, der i den akutte situation ikke sikkert kan gøre rede for sine ønsker, medfører det ofte unødige indlæggelser. Opgaven er kompleks og handler om at give plejepersonale, hjemmepleje og ambulancepersonale viden og hjælp til, hvordan man kan løse sådan en situation.

Ofte ser vi i det kardiologiske speciale indlæggelser hos patienter i ambulante forløb. Med den nedsatte sengekapacitet og den grundlæggende tanke, at mange sygdomsforløb kan klares ambulant, mangler vi ressourcer til at håndtere de ambulante forløb, så de ikke fører til akutte indlæggelser. For at kunne gøre dette skal man se på hele kæden og øge det ambulante tilbud til hjertepatienten.

Læs også

Det er et paradoks, at der dagligt kommer ansøgninger om evalueringsstillinger for udenlandske læger, da de fleste afdelinger ikke har økonomi til at ansætte disse læger, som kunne være en af løsninger på den personalemangel, der opleves i sundhedsvæsenet i øjeblikket. Kunne vi afsætte midler til udenlandske kollegaer, der søger om evalueringsansættelser?

Inddragelse af primær- og sekundærsektor

Arbejdet skal løftes i flok og det kræver tid og overblik. Hvis vi ikke samler opgaven i sundhedsvæsenet som helhed, løser vi ikke de udfordringer, vi står med. Derfor skal der prioriteres, og opgaven kræver inddragelse af både primær- og sekundærsektoren, med fokus på de specialer, der håndterer akutte patienter.

Hvis vi ikke samler opgaven i sundhedsvæsenet som helhed, løser vi ikke de udfordringer vi står med

Gro Egholm
Dansk Cardiologisk Selskab

Styrelsen for Patientsikkerhed og Danske Regioner har igangsat initiativer med en national tovholdergruppe, hvor man koordinerer arbejdet for at optimere og ensrette processerne for akutte tidskritiske udrednings- og behandlingsforløb både præhospitalt og under indlæggelse, og dette er et skridt i den rigtige retning.

Opfordringen til regionerne og politikerne er derfor at give tid til den faglighed, der kan bære os frem til den bedste udnyttelse af vores fælles ressourcer. Dette er ikke en opgave, der kan presses ind i en i forvejen presset hverdag. Den kræver en investering.

Faglighed skal sikres i alle led, således at vi sikrer en stærk kæde, der hjælper patienterne sikkert igennem sundhedsvæsenet. På den måde sikrer vi, at de akut tidskritisk syge bliver ved med at have det tilbud på det præhospitale område, som har været banebrydende på det hjertemedicinske område og sænket dødeligheden betydeligt.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024