Direktør: Inviter det private med i de nye sundhedsaftaler

DEBAT: De store ambitioner om et bedre og mere sammenhængende sundhedssystem skaber et behov for bredere samarbejder i sundhedssektoren, som ikke kun omfatter optimering af praksis i det offentlige, skriver Nille Klæbel, direktør i Phillips Danmark.

Af Nille Klæbel
Administrerende direktør i Philips Danmark A/S

Altinget lægger med sit nye sundhedspanel op til debat om regeringens initiativer til det nære sundhedsvæsen og de fem eksisterende sundhedsaftalers rolle heri.

Jeg hilser debatten velkommen, for de store ambitioner om et bedre og mere sammenhængende sundhedssystem skaber et behov for bredere samarbejder i sundhedssektoren, som ikke kun omfatter optimering af intern praksis i det offentlige.

Hvis vi for alvor skal være på forkant med det pres, som den demografiske udvikling udøver, må vi erkende, at forpligtende aftaler mellem staten, regionerne og kommunerne ikke gør det alene.

Afbureaukratisering samt bedre koordinering og patientoverdragelse er bestemt store skridt i den rigtige retning til at løfte kvaliteten for patienterne og borgerne.

Alligevel overrasker det mig, at sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) ikke har den private sektor mere med i sine planer for omstillingen og organiseringen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Særligt med tanke på, at minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) har udtrykt et ønske om at inddrage private kræfter til at understøtte hele sammenhængsreformen, hvori også Ellen Tranes udspil indgår.

Første skridt i et sammenhængende sundhedssystem bør være, at de to ministre koordinerer indsatser og inviterer den private sektor med til bords.

Ellers misser sundhedsministeren det store udviklingspotentiale, der ligger i de erfaringer, knowhow og strategiske kapaciteter, vi i de private virksomheder gennem årtier har opbygget omkring best practice på tværs af lande og sektorer.

Behov for langsigtede, forpligtende samarbejder
Den nye generation af sundhedsaftaler, som regeringen lægger op til i sit udspil, kunne være et godt sted at afprøve bredere, langsigtede og forpligtende samarbejder mellem det offentlige og private frem for at fastholde de private virksomheder som simple leverandører af udstyr.

Vores naboer i både Sverige og Norge har længe opereret med langsigtede samarbejder med det private.

I Philips har vi eksempelvis indgået et 14-årigt samarbejde om indkøb, installering, forskning, udvikling og opgradering af diagnostisk udstyr på Ny Karolinska Sjukhuset uden for Stockholm, mens vi i Norge samarbejder på tolvte år med universitetssygehuset Akershus.

Det er to strålende eksempler på langsigtede OPP’er, hvor man har forpligtet sig til hinanden og derfor kan lægge langsigtede budgetter med store investeringer i nye teknologier eller omgivelser, der skaber de bedste resultater for patienten.

Mere end bare leverandører
Herhjemme er supersygehusene i både Odense og Skejby forsinkede. Ville det have været anderledes, hvis det private havde haft mulighed for at assistere og aflaste?

Det er afgjort svært at vide, men pointen er, at private virksomheder kan være mere end bare leverandører.

Vi kan også hjælpe i den daglige drift eller fungere som strategisk partner i implementeringen af digitale teknologier med henblik på bedre sammenhæng i patientrejsen.

Det nye udspil til et nært og sammenhængende sundhedsvæsen er en mulighed for at sætte borgeren i centrum, som vi skal gribe i både det offentlige og private.

Jeg stiller gerne al min og Philips’ viden til rådighed for Sophie Løhde, Ellen Trane Nørby og sundhedsvæsenets aktører, som alle står over for en svær, men dog mulig opgave om at skabe sammenhæng på tværs af sundhedsområdet.

Forrige artikel Gigtforeningen: Uden ensartede tilbud smuldrer det nære sundhedsvæsen Gigtforeningen: Uden ensartede tilbud smuldrer det nære sundhedsvæsen Næste artikel IT-direktør: Regeringen glemmer cybersikkerhed i sundhedssektoren IT-direktør: Regeringen glemmer cybersikkerhed i sundhedssektoren