Debat

Enhedslisten: Vi er nødt til at reagere på akut kapacitetsbehov i psykiatrien

DEBAT: Finanslovens akutløft til psykiatrien skal ikke kun gå til sengepladser, men det er nødvendigt og anstændigt at reagere på, når kapacitetsproblemer udgør en brændende platform, skriver Enhedslistens sundheds- og psykiatriordfører, Peder Hvelplund.

Der er brug for at styrke akutindsatsen, både den ambulante og stationære, så der kan sættes ind med hjælp, når den er allermest påkrævet, skriver Peder Hvelplund.
Der er brug for at styrke akutindsatsen, både den ambulante og stationære, så der kan sættes ind med hjælp, når den er allermest påkrævet, skriver Peder Hvelplund.Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Lise-Lotte Skjoldan
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Jakob Kjellberg og Merete Nordentoft skriver i et debatindlæg i Altinget 30. januar, at "Finanslovsmillioner til psykiatrien skal ikke kun gå til sengepladser". Som psykiatriordfører for Enhedslisten, der er finanslovspart og initiativtager til et akutløft til psykiatrien, kan jeg kun erklære mig helt og aldeles enig.

Det har heller ikke været hensigten med akutløftet, at pengene udelukkende skulle gå til flere sengepladser.

Hensigten har været at give et løft i kapacitet, kvalitet og kompetencer i hospitalspsykiatrien som forudsætning for at kunne lave en efterfølgende tiårig psykiatrihandlingsplan.

Behandlingspaletten skal udvides
Vi har de seneste år set et konstant fald i antallet af personale per patient. Det har betydet mindre fokus på aktiviteter, tværfaglighed og relationel behandling. Det har haft en mærkbar effekt på både arbejdsmiljø og behandlingskvalitet.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Derfor har det været afgørende for os at sikre midler til mere tværfaglighed, så vi kan få flere fysio- og ergoterapeuter, pædagoger, psykologer og socialrådgivere tilbage i hospitalspsykiatrien. Det vil betyde, at behandlingspaletten kan udvides, at der bliver mere tid til den enkelte patient, og at brugen af både medicin og tvang forhåbentlig kan nedbringes.

Vi har også peget på, at der er brug for at styrke akutindsatsen, både den ambulante og stationære, så der kan sættes ind med hjælp, når den er allermest påkrævet. Det kunne for eksempel være en udvidelse at OPUS-tilbuddet til hele landet. Det er initiativer, der skal medvirke både til en bedre forebyggelse og til at ruste borgerne til at håndtere tilværelsen efter en indlæggelse.

Vi kan ikke acceptere, når vi oplever, at borgere har ligget bæltefikseret i henholdsvis 11 måneder og 13 måneder, fordi der er kapacitetsproblemer på Sikringen.

Peder Hvelplund (EL)
Sundheds- og psykiatriordfører

Nødt til at reagere på brændende platform
Når vi har talt om kapacitetsproblemer, er det primært, fordi der har været et helt akut behov for nogle af vores allermest syge borgere.

Vi kan ikke acceptere, når vi oplever, at borgere har ligget bæltefikseret i henholdsvis 11 måneder og 13 måneder, fordi der er kapacitetsproblemer på Sikringen, hvor de netop har de nødvendige faglige ressourcer og kompetencer til at give en anstændig behandling.

Vi kan heller ikke acceptere, når retspsykiatriske patienter optager pladserne i almenpsykiatrien, fordi der ikke er kapacitet. Der har vi konstateret, at der er en brændende platform, som vi anstændigvis bliver nødt til at reagere på.

Men det betyder langtfra, at problemerne i psykiatrien er løst.

Læs også

Forebyggelsen er blevet udsultet
Vi starter snart arbejdet med en tiårig psykiatrihandlingsplan med fokus på forebyggelse, koordination af den kommunale og regionale indsats, botilbud og socialpsykiatri.

Vi har set en udvikling, hvor den forebyggende indsats er blevet udsultet, og hvor botilbudsområdet er præget af færre, men større tilbud. Den udvikling skal vendes, så vi får styrket den kommunale forebyggelse og flere, men mindre og mere specialiserede botilbud. 

Planen skal udarbejdes i tæt samarbejde med brugere, pårørende og faglige organisationer, og for Enhedslisten bliver det afgørende, at vi får opstillet konkrete og forpligtende mål i handlingsplanen, som en tværfaglig følgegruppe løbende kan følge op på. Der vil også blive brug for løbende finansiering i forbindelse med de konkrete initiativer.

Så jeg er helt enig i, at problemerne ikke blot løses med flere sengepladser. Der er brug for en langvarig og koordineret indsats, hvor vi både forebygger, at borgere med psykisk sygdom får behov for indlæggelse, men også at de, der har behov, kan få en god, kvalificeret og kompetent behandling.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Peder Hvelplund

MF (EL), gruppeformand
fritidspædagog (Hjørring Seminarium. 1993)

0:000:00