Er regionernes frustrationen over de praktiserende læger rimelig? Nu tager de debatten

Man skal ikke kradse meget i overfladen før uenighederne blusser op mellem de praktiserende læger på den ene side og regionerne og patienterne på den anden. Dette afsnit af Altingets sundhedspolitiske podcast blev en heftig debat mellem frontpersonerne for nogle af sundhedsvæsenets aller mest centrale aktører.

Foto: Arthur J. Cammelbeeck
Andreas WindOle Nikolaj Møbjerg ToftEmma Agner Carstensen

De er sundhedsvæsenets hovedindgang.

Landets 3.500 praktiserende lægers betydning for patienterne og det danske sundhedssystem er svær at overvurdere.

Men forholdet mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og resten af sundheddanmark er sjældent gnidnigsfrit. Og dette afsnit af Altinget sundhedspolitiske podcast er ingen undtagelse. 

Men ikke alt er ved det gamle i almen praksis. Nye konkurrenter presser sig på, og de praktiserende læger står til at bruge flere penge end aftalt i 2023. Sundhedsstrukturkommissionen er sat i spil for at komme med forslag til en ny styring af lægerne i almen praksis, og spørgsmålet er, om de praktiserende læger vil styres mere, end de bliver i dag. 

Og er frustrationen over de praktiserende læger overhovedet rimelig?

Vurder selv, når patienterne, regionerne og de praktiserende læger mødes i debat om almen praksis.

Deltagerne er:

Heino Knudsen, Regionsrådsformand (S), Region Sjælland

Jørgen Skadborg, Formand for de Praktiserende Lægers Organisation

Morten Freil, Direktør i Danske Patienter

 

Det blev der blandt andet sagt:

Om styringsmodellen for almen praksis:

Morten Freil:
"Samfundet har valgt at lægge alle sine æg i en kurv og sige, at det er én brancheorganisation, der skal levere ydelserne til en meget, meget vigtig del af det danske sundhedsvæsen. Og det kan jo være meget godt, at man har én forhandlingspart, men det giver jo også PLO en meget afgørende magt. For vi ved jo, at hvis de praktiserende læger ikke er enige i de krav og vilkår, som politikerne har til udviklingen i almen praksis, så har de jo en form for veto. Altså de kan jo true med at aflevere deres ydernumre som brancher."

Heino Kndusen
"Det er en stor udfordring ved vores model er, at alt skal forhandles. Alt skal forhandles. V kan aldrig nogensinde lave en kvalitetsforbedring eller sige 'det her, det giver god mening' uden at det så skal forhandles. Og hvis vi ikke lige kan blive enige om honorarstørrelsen, så falder det hele til jorden. Det er altså en kæmpe udfordring med den model, vi har i dag. Vi har brug for at løsne op på det. Og hvordan er det vi som regioner og offentlig myndighed kan sige, at vi har brug for at få leveret den her ydelse i et meget mere kunde-leverandørforhold."

Jørgen Skadborg:
"Det er egentlig ret paradoksalt, at Heino synes det er et problem, at alting er til forhandling. Økonomien mellem regionerne og kommunerne og så staten er også til forhandling hele tiden. Lige så snart der er et problem i sygehusvæsenet, så ser man jo regionerne gå ud og bede om ekstra penge. Det er jo helt normalt for styringen af vores samfund, at de forskellige driftsherrer og organisationer forhandler med hinanden om, hvad der skal leveres, og hvad skal det koste, og på hvilke vilkår." 

Læs også

Om de praktiserende lægers deling af patientdata

Morten Freil:
"Selvom I byder meget ind og gerne tager del i diskussionerne, så har I muligheden for at sige nej, det vil vi ikke. Det ser vi ved spørgsmålet om datadeling. Der er et kæmpe politisk ønske fra regionerne, fra nationale politikere og fra patienterne til at data deles i langt højere grad, end de gør i dag. Hvorfor sker det ikke? Det er fordi de praktiserende lægers organisation og praktiserende læger ikke ønsker det."

Jørgen Skadborg:
"Det er noget vrøvl. Vi har så mange data, og vi vil så gerne dele. Det skal bare foregå på en ordentlig på en lovlig måde."

"Jeg er nødt til at slå fast med syvtommersøm, at praktiserende læger og PLO vil dele alle relevante data med alle relevante aktører. Det skal foregå på en ordentlig og lovlig måde, og der siger vi 'så fiks det da nationalt. Lav infrastrukturen der virker'.

Heino Knudsen:
"Det hjælper altså ikke noget med en national myndighed her, hvis PLO og de praktiserende kan blokere. Og det gør de. Det er jeg bare nødt til at sige."

"Jeg er politiker, og kan godt lide at forhandle - men jeg kan ikke lide, at jeg skal forhandle om, hvorvidt vi skal bruge digitale løsninger ude i almen praksis i 2023. Men vi skal jo forhandle alt og så sker udrulningen ikke så hurtigt, hvis ikke lige, det er interessant nok, fordi vi i dag styrer al kvalitet og al aktivitet udelukkende ud fra honorarer. Og i virkeligheden er det langt mere interessant at styre på kvalitet på mange andre måder."

Læs også


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Heino Knudsen

Regionsrådsformand (S), Region Sjælland, bestyrelsesmedlem, Danske Regioner, formand, løn-og praksisudvalget, Danske Regioner, folketingskandidat (S), Guldborgsundkredsen
erhvervsuddannet

Jørgen Skadborg

Formand, PLO - Praktiserende Lægers Organisation
cand.med. (Aarhus Uni. 1995)

Morten Freil

Direktør, Danske Patienter og Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet
cand.oecon. (Odense Uni. 1993)

0:000:00