Foreningen af Speciallæger: Kunder til os gavner patienterne

REPLIK: FAPS bliver beskyldt af PAKS for at deltage i debatten på høreområdet for “at få flere kunder i butikken”. Men hvis det sker, vil det kun hjælpe på de lange ventelister, skriver Kirsten Ilkjær, formand for de Praktiserende Speciallæger.

Af Kirsten Ilkjær 
Formand for Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning (PAKS) retter i et indlæg i Altinget d. 18. maj en lidt mærkværdig kritik af de praktiserende ørelæger og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Sammenslutningen skriver blandt andet, at FAPS går ind i debatten for at få ”flere kunder i butikken”.

Hertil er der kun at sige: Ja, de praktiserende ørelæger ønsker at hjælpe flere mennesker med høretab. Der er lange ventelister til behandling på sygehusenes audiologiske afdelinger, og behandling hos de private klinikker er ofte forbundet med høj egenbetaling for borgerne. 

Den aftale fra Region Hovedstaden, som jeg slog til lyd for i mit tidligere indlæg, er til stor fordel for borgerne, uden at det fører til øgede udgifter for samfundet.

Borgerne er med aftalen sikret:

  • Kvalificeret behandling hos en ørelæge
  • Vederlagsfri høreapparater af samme type og kvalitet, som udleveres på de audiologiske afdelinger (høreapparatet leveres af regionen)
  • Garanti for, at der ikke opkræves nogen form for egenbetaling

Stor tilfredshed med speciallægerne
Hvis min opfordring til at udbrede ordningen imødekommes, vil det naturligvis give ”flere kunder i butikken” til ørelægerne, men det vil samtidig være en stor gevinst for borgerne og for samfundsøkonomien.

Når det er vigtigt, at alle borgere med høretab undersøges af en speciallæge, skyldes det naturligvis, at der skal en læge til at undersøge, om høretabet skyldes en sygdom, som kræver behandling.

Det kan audiologiassistenter – som jo også er ansat hos de praktiserende ørelæger  – trods alt ikke klare.

PAKS rejser et spørgsmål om patienttilfredsheden i speciallægepraksis.

Jeg kan oplyse, at sidst vi sammen med regionerne gennemførte en patienttilfredshedsundersøgelse, svarede 98 procent, at de ville anbefale deres speciallæge til andre. Jeg kan tilføje, at alle ørelæger er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel.

Jeg vil ikke bruge min spalteplads på en besvarelse af de mange spørgsmål, som PAKS har fundet anledning til at stille.

Ved behov deltager FAPS gerne i et møde, hvor vi kan udrede de præcise detaljer.

Forrige artikel PAKS: Bedre arbejdsdeling giver mere kvalitet for pengene PAKS: Bedre arbejdsdeling giver mere kvalitet for pengene Næste artikel  Arbejdsgruppe: Sådan skaber vi bedre behandling for hørehæmmede Arbejdsgruppe: Sådan skaber vi bedre behandling for hørehæmmede