Kronik

Gymnasielærer: Budgetlovens økonomiske spændetrøje går ud over borgernes retssikkerhed

En stille revolution i dansk politik kulminerede i 2014 med den endelige implementering af budgetloven. Det har skabt en offentlig sektor, der i yderste tilfælde sætter udgiftsloftet over borgernes liv. Budgetlovens udgiftslofter bør droppes på regionalt og kommunalt niveau, skriver Morten Rudfeld Henriksen.

Regeringen bestemmer egenrådigt, hvor mange penge, regioner og kommuner må bruge. Det djævelske ved det er, at dem, der i sidste ende udløser besparelserne, ikke skal stå til ansvar for dem, skriver Morten Rudfeld Henriksen.
Regeringen bestemmer egenrådigt, hvor mange penge, regioner og kommuner må bruge. Det djævelske ved det er, at dem, der i sidste ende udløser besparelserne, ikke skal stå til ansvar for dem, skriver Morten Rudfeld Henriksen.Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Efterdønningerne af kræftskandalen på Aarhus Universitetshospital (AUH) giver anledning til mange spørgsmål. Vidste du, kære læser, at Danmark havde et overskud på den offentlige saldo på 97,4 milliarder kroner i 2022 samtidig med, at kræftpatienter på AUH af økonomihensyn ikke blev tilstrækkeligt informerede om deres ret til behandling i udlandet?

Faktisk havde Danmark i 2022 det største overskud af alle medlemslande i EU. En førsteplads vi har haft siden 2016. Dette er ikke et ulykkeligt sammentræf. Det er et resultat af, at vi har indrettet vores velfærdssamfunds struktur, så den er gearet til at ligge nummer et i økonomiske målsætninger, selv på bekostning af borgerens lovmæssige rettigheder og i visse tilfælde endda potentielt deres liv, som eksemplificeret ved kræftskandalen på AUH.

Budgetlovens begrænsninger af de kommunale og regionale ressourcer har skabt en offentlig sektor, hvor hensynet til borgerens rettigheder alt for ofte har vigepligt for hensynet til udgiftsloftet.

Morten Rudfeld Henriksen
Gymnasielærer

Netop denne skandale er et uhyggeligt, men forudsigeligt eksempel på, at selv når det gælder borgerens liv, kan den offentlige sektor uforvarende tilsidesætte individuelle rettigheder i budgettets navn.

I Politiken 15. maj 2023 kæder professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen skandalen blandt andet til de strukturelle rammer under budgetloven:

"(...)Det skaber et dilemma. Hold budgettet, selv om det betyder, at loven bliver brudt. Eller overskrid budgettet, så patienterne får deres ret, hvilket bringer ledelsen på hvert af niveauerne og i sidste ende regionspolitikerne i en slem kattepine, for overskridelser udløser ifølge budgetloven statens beskæring af regionernes bloktilskud."

Kanariefuglen i kulminen
Rettigheder uden ressourcer er blot ord på papir. Budgetlovens begrænsninger af de kommunale og regionale ressourcer har skabt en offentlig sektor, hvor hensynet til borgerens rettigheder alt for ofte har vigepligt for hensynet til udgiftsloftet. Dette sker grundlæggende af to årsager:

1) At incitamentet til at holde budgettet er for stærkt for den offentlige myndighed. 2) At kommuner og regioner i sidste ende ikke selv har kontrol over estimeringen af de forventede udgifter. Det har kun Finansministeriet, hvilket skaber for optimistiske budgetter, da Finansministeriet ikke skal stå skoleret for om budgetteringen var tilstrækkelig efterfølgende.

Tænk over det. Jo flere penge, der går til regionerne og kommunerne, jo færre penge går der til staten. Hvilket incitament har finansministeren og de statslige embedsmænd til at overveje optimismen i estimeringen af udgiftslofterne på de lavere niveauer?

Læs også

Dette problem genfindes også i kommunerne. På det specialiserede socialområde kan antallet af fejl i kommunernes sagsbehandling ikke være tilfældigt. I 2022 var omgørelsesprocenterne på henholdsvis 48,8 procent på børnehandicap, 38,9 procent på voksenhandicap, 37,5 procent på hele socialområdet i 2022. I enkelte tilfælde såsom Langeland var der endda fejl i 100 procent af sagerne på børneområdet i 2022. Læg dertil det forventede mørketal fra borgere, der ikke har klaget.

Kræftskandalen på AUH og det specialiserede socialområde har det tilfælles, at der budgetmæssigt bliver talt om forholdsvist dyre enkeltsager, og at der er tale om administration under myndigheder, der reelt ikke selv har kontrol over deres eget budget. I spørgsmålet om rettigheder, er disse enkeltsager således kanariefuglen i kulminen. Det er især i disse tilfælde, at budgetloven skaber en offentlig sektor, der i sidste ende tilsidesætter borgernes retssikkerhed, selv når der er overskud på de offentlige finanser.

En offentlig sektor, der peger fingre af sig selv
Via de årlige økonomiaftaler, bestemmer regeringen egenrådigt, hvor mange penge, der må blive brugt i regioner og kommuner. Det djævelske ved dette er, at dem, der i sidste ende udløser besparelserne i vores velfærdssamfund, ikke er de samme, som skal stå til ansvar for dem.

Når andre EU-lande i sparebanden kan overholde EU’s regler uden disse udgiftslofter for regioner og kommuner, så kan Danmark også. 

Morten Rudfeld Henriksen
Gymnasielærer

Når en regering på det statslige niveau har bestemt, hvor mange offentlige udgifter en region eller kommune ”bør have” for det kommende år, så er løbet reelt kørt. Så skal pengene passe.

Kigger man på det kommunale niveau, hvor størstedelen af vores velfærdsstat ligger, er tendensen klar. Slankekur har stort set været fast kost i økonomiaftalerne siden 2010. Selv i den tidligere S-regerings valgperiode med rødt parlamentarisk grundlag fik kommunerne samlet set færre midler til at prioritere for, når man medregner demografi, udgiftsvækst på det specialiserede socialområde, samt manglende pris/lønregulering.

Men ansvaret for alle møgsagerne er noget, som region og kommune skal håndtere. Ikke regeringen. Hverken regioner eller kommuner kan reelt udskrive nye skatter, medmindre andre sætter deres skat ned først. Sker dette ikke, vil det netop udløse budgetlovens sanktionsmekanisme.

Derved har vi skabt en offentlig sektor, hvor det statslige og det regionale/kommunale niveau peger fingre af hinanden, hver gang en borgers sag bliver tabt på gulvet. Regioner og kommuner har pligt til at overholde love og regler, der beskriver borgernes rettigheder, og har således også ansvar for at sikre den bedst mulige prioritering af pengene.

Men de bestemmer bare ikke selv, hvor mange penge borgernes rettigheder som helhed må koste at administrere. Det gør alene regeringen. Som skatteborger, der har gjort sin pligt fristes man til sammenligningen med situationen, hvor børn siger ”det var ham, der startede!”

Læs også

Manglende autonomi
Budgetloven har sin rod i EU's finanspagt. Danmark har i budgetlovens nuværende form valgt en meget stram implementering af de regler, som finanspagten foreskriver. I tidsskriftet ’Politik’s tema om kommunalreformen ti år efter skriver Niels Jørgen Mau Pedersen i 2016 følgende:

"På den anden side er det et faktum, at Danmark adskiller sig fra andre lande derved, at budgetloven har fået virkning, ikke blot for staten men også for kommuner (og regioner). Herved adskiller Danmark sig fra Sverige, Holland og Østrig, som ellers i et vist omfang har været forbilleder for den danske udgiftslov (Regeringen 2011)."

Sverige, som vi ynder at sammenligne os med, har ikke centralt fastlagte udgiftslofter for regioner og kommuner, hvis overtrædelse medfører sanktioner. I stedet for arbejder de ifølge Vives rapport ”Statens styring af kommuner” fra 2018 med:

”at kommunerne skal fastsætte egne finansielle mål og have en langsigtet holdbar økonomi”.

Vi har selv skabt en velfærdsstat, der krænker borgerens rettigheder ved at skubbe ansvaret nedad og magten opad.

Morten Rudfeld Henriksen
Gymnasielærer

Altså har svenske kommuner tilsyneladende en højere grad af autonomi, der ikke er bundet af etårige centralt fastsatte udgiftslofter. I Danmark har disse to niveauer ingen autonomi, når det kommer til estimeringen af deres forventede udgifter.

Magten og ansvaret
Som det står nu har regioner og kommuner ansvaret for borgerens retssikkerhed (og liv) uden magten til at sikre sig et realistisk budget til at garantere selvsamme.

Når andre EU-lande i sparebanden kan overholde EU’s regler uden disse udgiftslofter for regioner og kommuner, så kan Danmark også. Frygten for at miste kontrollen med de offentlige udgifter kan stadig imødekommes via de årlige økonomiaftaler og ved at kigge mod Sveriges regler for regionale og kommunale budgetter. Alternativt bør det statslige budget hæfte for regionale og kommunale overskridelser på særlige områder, så ansvaret for at holde det samlede udgiftsloft passer til den magt Finansministeriet og regeringen har over de regionale og kommunale budgetter.

Vi har selv skabt en velfærdsstat, der krænker borgerens rettigheder ved at skubbe ansvaret nedad og magten opad i vores budgettering. Tilsyneladende uden grund: Budgetloven er ikke grundlovsfæstet, vi bliver ikke smidt ud af EU, hvis den modificeres, riget fattes ikke penge.

Budgetloven skal først revideres i 2033. Skal vi ikke gøre det lidt bedre?

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00