Debat

Innovationsprofessor: Her er tre bud på, hvor sundhedsvæsenet kan skære fra

Hospitalerne skal i langt højere droppe ambulante besøg med fysisk fremmøde. I stedet skal de benytte sig af virtuelle sygehusforløb, der har vist gode resultater på OUH, skriver Kristian Kidholm og kommer med tre konkrete tiltag.

Der er potentiale for at reducere antallet af fysiske besøg på hospitalet og tilbyde flere patienter video- eller telefonsamtale, skriver Kristian Kidholm. 
Der er potentiale for at reducere antallet af fysiske besøg på hospitalet og tilbyde flere patienter video- eller telefonsamtale, skriver Kristian Kidholm. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau Scanpix
Kristian Kidholm
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

På Odense Universitetshospital havde vi i 2021 i alt 869.000 fysiske, ambulante besøg på hospitalets matrikel.

Fordelt på 254 årlige arbejdsdage svarer det til, at der dagligt er cirka 3.420 ambulante patienter, som kører eller bliver kørt af en pårørende eller taxa til hospitalet.

Med aftalen om regionernes økonomi for 2019 fik danske hospitaler et positivt økonomisk incitament til at reducere deres aktivitet.

Temadebat

Hvad skal sundhedsvæsenet gøre mindre af?

Sundhedsvæsenet er presset og det bliver ikke mindre i fremtiden. Er der noget sundhedsvæsenet med fordel kan gentænke og gøre mindre af eller ligefrem droppe? 

De spørgsmål stiller Altinget Sundhed i en ny temadebat, hvor politikere, eksperter og sundhedsaktører vil diskutere, hvilke konkrete behandlinger, kontroller eller indsatser, som kan klares med færre ressourcer end i dag, og hvordan prioriteringen ikke udelukkende overlades til den enkelte afdeling eller medarbejder? 

Du kan se debatpanelet her.

Hvis du er interesseret i at deltage i debatten, skal du sende din henvendelse til Mette Grube Condrup på [email protected] for at aftale nærmere.

Aftalen introducerede begrebet nærhedsfinansiering, hvilket betød, at regionerne fik en belønning på 1,5 milliarder kroner, hvis de reducerede antal sygehusforløb og antal genindlæggelser, og samtidig øgede andelen af virtuelle sygehusforløb med eksempelvis videosamtaler.

Hvordan er det så gået? Tja, hvis jeg ser på de lokale data fra Odense Universitetshospital er det samlede antal fysiske, ambulante besøg stort set uændret, mens antallet af udskrevne patienter er faldet med 7 procent.

Ser man på antallet af telefon- og videokonsultationer i perioden 2018 til 2021, er de til gengæld steget med henholdsvis 30 procent og 337. Det skal dog bemærkes, at vi er startet på et meget lavt niveau med kun 2000 årlige videosamtaler i 2019.

Så udviklingen afspejler målet med nærhedsfinansieringen, men det går langsomt.

Telemedicin har vist god effekt 

For at hjælpe de kliniske afdelinger med at identificere patientgrupper, hvor telemedicin har en god effekt, har vi i Region Syddanmark udviklet en database med over 500 studier af evidensbaseret telemedicin. Her kan man let få overblik over de telemedicinske løsninger til udvalgte patientgrupper.

Udviklingen afspejler målet med nærhedsfinansieringen, men det går langsomt

Kristian Kidholm
Professor, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Odense Universitetshospital

Faktisk viser 98 procent af studierne, at telemedicin enten forbedrer det kliniske outcome eller giver patienterne samme kliniske resultat. Studierne er fordelt på 24 forskellige medicinske specialer, og der er således fortsat et stort potentiale for at flytte fysiske ambulante besøg til en digital kontakt med patienterne hjemmefra.

Som inspiration til hospitals- og afdelingsledelser i Danmark vil jeg nævne tre oplagte muligheder for at reducere antallet af ambulante besøg med fysisk fremmøde: videosamtaler og telefonsamtaler, patientrapporterede outcomes (PRO) og patientens egenbestemmelse med ambulante kontroller. 

Flere skal tilbydes video- og telefonsamtaler 

Der er mange ambulante besøg, hvor der er brug for, at patienten møder fysisk frem på hospitalet. Eksempelvis til diagnostiske undersøgelser, kirurgiske eller medicinske behandlinger. Men der er også ambulante besøg, hvor målet primært er at give information eller modtage information fra patienten.

I forbindelse med den månedlige LUP (Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed), har Region Syddanmark fået tilføjet et spørgsmål om, hvorvidt patienter, som har haft ambulant besøg, selv vurderer, at besøget kunne have været gennemført som enten en telefonsamtale eller videosamtale.

Svarprocenten er typisk omkring 50-55 procent, og blandt de patienter som svarer, er det i gennemsnit cirka 10 procent som vurderer, at besøget kunne have været gennemført som en telefonsamtale, mens cirka 12 procent vurderer, at besøget kunne have været gennemført som videosamtale.

Tallene skal tolkes med forsigtighed, men jeg mener, at resultaterne viser et potentiale for at reducere antallet af fysiske besøg og tilbyde flere patienter video- eller telefonsamtale. Ikke for alle patienter, men for nogle patienter, nogle gange.

Ambulante kontroller bliver reduceret 

På OUH har vi lige nu cirka 30 PRO-initiativer i gang, men vi arbejder fortsat på at finde patientgrupper, hvor behovet for kontakt med hospitalet kan vurderes ud fra patienternes oplysninger om deres helbred. 

Eksempelvis alle patienter, som fik fået foretaget radikal prostatektomi, kom tidligere til ambulant kontrol på OUH efter 3, 6 og 12 måneder. Men de seneste år har afdelingen i stedet sendt et PRO-skema til patienterne på samme tidspunkt.

Telemedicin forbedrer enten det kliniske outcome eller giver patienterne samme kliniske resultat

Kristian Kidholm
Professor, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Odense Universitetshospital

På baggrund heraf vurderer afdelingen, om patienten skal komme til ambulant kontrol eller kan blive hjemme. Det vurderes, at antallet af fysiske ambulante kontroller på denne måde er reduceret med 60-80 procent.

Et andet godt eksempel er, at nogle patienter, som skulle have kemoterapi i ambulatoriet i Onkologisk Afdeling, kørte tidligere unødvendigt til hospitalet, fordi deres helbred ikke var optimalt i forhold til at få en ny kemoterapi.

Men i dag sender afdelingen et PRO-skema til patienterne tre dage før deres planlagte besøg for at afklare, om patienterne er klar til at få kemoterapi. På denne måde undgår patienter med kræft at skulle køre til hospitalet flere gange end nødvendigt, og hospitalet sparer ressourcer ved et ambulant besøg.

Lad patienten bestemme behovet for ambulante kontroller

Patienter med diabetes type 1 har hidtil typisk haft et årligt, regelmæssigt ambulant besøg med en diabetes-læge på hospitalet og 1-2 årlige besøg ved en diabetessygeplejerske.

På både Steno Diabetes Center Aarhus og Sydvestjysk Hospital har man gennemført randomiserede studier af effekten, af at lade patienterne selv bestemme, hvornår de ønsker et kontrolbesøg.

Begge (publicerede) undersøgelser viste, at udviklingen i patienternes helbred var den samme i interventions- og kontrolgruppen, men at patienterne, som havde frit valg af kontrolbesøg, havde færre ambulante besøg i diabetesambulatoriet.

Man kan indvende, at patienter med diabetes er yngre og mere ressourcestærke end mange andre patientgrupper, men jeg tror der findes andre specialer, som med fordel kan indføre en tilsvarende ”frit-valgs ordning” til patienterne med god effekt. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kristian Kidholm

Professor, forskningsleder, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Odense Universitetshospital, medlem, Behandlingsrådet under Danske Regioner
ph.d. (SDU 2009)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024