Krag fastholder: Læger tvinges ikke til nye opgaver

SVAR: Sundhedsminister Astrid Krag deler ikke eksperts vurdering af, at et kommende PLO-indgreb giver regionerne adskillige kattelemme til at pålægge lægerne nye opgaver mod deres vilje.
Ole Nikolaj Møbjerg Toft

Regeringens forslag til et indgreb i PLO-konflikten giver regionerne mulighed for at pålægge de praktiserende læger nye opgaver mod deres vilje. Også selv om sundhedsminister Astrid Krag (SF) siger det modsatte.

Sådan lyder vurderingen fra lektor og ph.d. i sundhedsret Kent Kristensen, fra Syddansk Universitet i dagens anden artikel.

LÆS:  Ekspert: Læger kan pålægges nye opgaver

Her forudser han også, at lovforslaget i sin nuværende form vil lægge kimen til en vedvarende strid mellem lægerne og de fem regioner om, hvad der kan betegnes som nye opgaver.

Sundhedsminister Astrid Krag afviser dog over en bred kam Kent Kristensens vurderinger.
Hun peger på, at der også i det nuværende system er uenigheder mellem lægerne og regionerne om, hvilke opgaver lægerne skal udføre for basishonoraret, som er udregnet efter, hvor mange patienter, den enkelte læge har tilmeldt sin klinik.

Krag: Problemet bliver ikke værre
Og hun mener ikke, at problemet bliver værre med den nye struktur.

"Aftalesystemer har sine fordele og ulemper, og der er hele tiden kanter, som skal files af. Det ændrer vi ikke, men jeg mener, der bliver bedre mulighed for at lave forpligtende aftaler, så sundhedssystemet kommer til at hænge bedre sammen til glæde for patienterne," skriver Astrid Krag i et skriftligt svar til Altinget.dk.

Kent Kristensen vurderer, at regionerne med forslaget til indgrebet, vil få flere muligheder for at pålægge lægerne nye opgaver mod deres vilje. 

Astrid Krag afviser dog dette ved at henvise til, at hun i et svar til Folketinget har slået fast, at nye opgaver som følger af sundhedsaftalerne skal implementeres ved, at man laver en aftale med lægernes organisation om vilkårene.

Her skrev hun også, at opgaver beskrevet i gamle sundhedsaftaler ikke er ikke omfattet af lovforslaget, med mindre parterne er enige om det.

Kent Kristensen mener også, at indgrebet i sin nuværende form, vil forhindre lægen i at prioritere mellem forskellige patienter. Astrid Krags kommentar er her, at det stadig er lægens ansvar at prioritere mellem patienterne.

"Men udviklingen af almen praksis handler også om, at der kan laves faste aftaler om, at den praktiserende læge for eksempel tager på hjemmebesøg, når en nyrepatient udskrives. Det arbejde er enormt vigtigt," skriver Astrid Krag.

Krag: Nødvendigt med bindende aftaler
I forhold til flere opgaver ind af bagdøren peger Kent Kristensen også på, at de kliniske retningslinjer som gøres mere forpligtende med indgrebet, ser ud til kunne blive udformet uden indflydelse fra praktiserende læger.

Sundhedsministeriet oplyser dog til Altinget.dk, at de praktiserende læger altid inddrages i udarbejdelse af kliniske retningslinjer, som vedrører almen praksis.

Professor i offentlig markedsaktivitet Karsten Naundrup Olesen, Syddansk Universitet, betegner i artiklen lovforslaget som særdeles vidtgående i forhold til den indflydelse, som regioner og kommuner vil få over de praktiserende læger i eksempelvis sundhedsaftalerne.
Han vurderer, at lovforslaget markant bryder med den retspraksis, man i Danmark har omkring aftaler.

Sundhedsminister Astrid Krag mener ikke, at lovforslaget går for langt.

"Det er naturligt, at kommuner og regioner beskriver, hvilke ydelser de ønsker at købe hos de praktiserende læger. Hvis PLO ude i regionerne indgår aftalerne, så det helt nødvendigt for sammenhængen i sundhedssystemet, at  den enkelte læge bagefter er forpligtet til at følge de aftaler. Sådan er det nemlig ikke i dag," siger Astrid Krag.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Astrid Krag

MF (S), fhv. social- og ældreminister
student (Tørring Amtsgymnasium. 2001)

0:000:00