Lægevalg: "Vi har brug for en stærk samlet lægeforening med politisk fokus på en sundhedsreform"

DEBAT: Ressourcer løser ikke alene sundhedsvæsenets udfordringer. Vi skal arbejde med en sundhedsreform og ulighed i sundhed, skriver Henrik Ullum, som stiller op som formand for Lægeforeningen.

Af Henrik Ullum
Formand for Lægevidenskabelige Selskaber og overlæge og professor på Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet

Sundhed og sygdom er rigtig vigtigt for os alle, og sundhedspolitikken er et sted, hvor politiske partier kan vinde eller tabe folketingsvalg.

Derfor er det ved alle valg også nøjagtigt lige så sikkert som ammen i kirken, hver gang alle politikere går til valg på at forbedre sundhedsvæsnet.

Ikke desto mindre har vi set, at stigende pres på sundhedsvæsnet drevet af nye dyre behandlinger og flere ældre danskere gør, at vores investeringer på sundhedsområdet ikke følger med i samme takt.

Det betyder, at vi i sundhedsvæsnet efter årtiers effektiviseringsrunder ikke bare kan løbe stærkere. Samtidig, når vi kigger i krystalkuglen, ser vi, at der både bliver flere og dyrere ældre i årene, der kommer.

Det kræver, at vi investerer yderligere ressourcer i sundhedsvæsnet. Investeringer alene kommer dog ikke til at løse udfordringerne.

Vi er nødt til at arbejde med en sundhedsreform, ulighed i sundhed samt rationelle og retfærdige prioriteringer.

Løs opgaverne tættere på borgerne
Kernen i en sundhedsreform skal være at løse opgaver tættere på borgerne i form af en styrket praksissektor, udgående funktioner fra sygehuse og en faglig stærk kommunal sundhedssektor.

Alle data viser, at danskerne er meget glade for deres praktiserende læge og bruger den praktiserende læge flittigt. Derfor ligger det også lige på den flade at sige, at vi skal rykke opgaver ud i almen praksis.

Det giver rigtig god mening, men det kræver investeringer i almen praksis, og at geografiske udfordringer med lægemangel løses.

Vi er aktuelt i fuld gang med at bygge supersygehuse. De er rigtig gode til højt specialiserede funktioner og svært syge patienter. De er til gengæld ikke egnet til at patienterne er der ret længe.

Dataopsamling til dokumentation halter
Udgående funktioner er en rigtig vigtig og visionær udvikling. Nye digitale muligheder gør, at sygehusspecialister kan hjælpe patienten hjemme uden altid at være der fysisk.

Disse digitale muligheder skal vi som en del af en sundhedsreform favne og bruge til at styrke det lægelige arbejde.

Den sidste byggesten i en sundhedsreform er en øget kommunal indsats. Her er udfordringen, at kommunerne har meget uens praksis, som ofte bygger mere på traditioner end evidens, og at dataopsamling til dokumentation halter bagefter.

For at styrke det kommunale sundhedsvæsen skal vi styrke sundhedsfagligheden i kommunerne.

Ulighed i sundhed udfordrer
Ulighed i sundhed er en kæmpe udfordring, hvor vores opvækst på alle måder får betydning for vores liv og sundhed.

Ulighed i sundhed skal vi bekæmpe først og fremmest med forebyggelse, hvor Lægeforeningen er gået forrest i at bekæmpe rygning og alkohol overforbrug.

Det skal vi fortsætte med, men også insistere på en ordentlig finansieret psykiatri, der ikke skal være udsultet og hoppe fra den ene satspulje bevilling til den næste.

Vi har brug for en langtidsplan, som sikrer bedre fysiske rammer, flere sengepladser og nok speciallæger i psykiatri.

Rådene har ikke fokus på overordnet sundhedsprioritering
Endelig kommer vi ikke udenom at gøre tilvalg og fravalg i form af prioriteringer.

Det er glædeligt, at Danske Regioner har iværksat først et medicinråd og nu et behandlingsråd. Det er rimelige bud på prioritering indenfor henholdsvis medicin og medikoteknik. Der er dog grund til bekymring i forhold til, om der er ressourcer nok afsat til det nye behandlingsråd.

Endelig er det vigtigt at pointere, at den helt overordnede sundhedsprioritering, der sikrer rationalitet og retfærdighed på de store linjer – behandling versus forebyggelse, psykiatri versus somatik og primær sektor versus sygehussektor – bliver hverken taget af medicinråd eller behandlingsråd. Den er uforsørget, og vi skal have etableret et organ, der kan se på sundhedsprioritering i makroperspektiv.

Vi har brug for en stærk samlet lægeforening med politisk fokus på en sundhedsreform, ulighed i sundhed samt rationelle og retfærdige prioriteringer.

Forrige artikel Lægevalg: Lægevalg: "Der skal være færrest mulige ansatte i lægepraksis" Næste artikel Lægevalg: Lægevalg: "Psykiatrien har i mange år været underprioriteret. Der har været talt meget, men det er tid til handling"