Lægevalg: "Der skal være færrest mulige ansatte i lægepraksis"

DEBAT: Antallet af ansatte skal falde i almen praksis, mens det skal stige på hospitaler og på plejehjem, skriver Pedram Kazemi-Esfarjani, som stiller op som formand for Lægeforeningen.

Af Pedram Kazemi-Esfarjani
Medlem af Yngre Lægers repræsentantskab og traumekirurg

Jeg, Pedram Kazemi-Esfarjani, stiller op som formand for at reformere Lægeforeningen til at blive den danske lægestands tænketank i opposition til staten.

Staten har været EU-loyalist siden 1993. Lægeforeningen skal som en oppositionstænketank for at virke og medvirke til løsninger, som passer til den danske grundlov.

Danmark er karakteriseret ved andelsbevægelse, liberalt erhvervsliv og iværksættertradition. Under min ledelse vil vi bemyndige folket til at tage beslutninger ved informeret samtykke i klinisk hverdag som ved sundhedsreformer.

Alle individuelle patienter skal kunne afgive høringssvar om sundhedsvæsenet ved møder, ikke blot få udvalgte. Afvikling af den flerlagede bureaukratbyrde skal vi i fællesskab øverføre nationens ressourcer til etablering af velbetjente hospitalssenge, offentlige og private.

Der skal være færrest mulige ansatte i lægepraksis, flere ansatte på lokale sygehuse, regions- og universitetshospitaler og kommunale og private plejehjem.

Bureaukratier udhuler almen praksis
At påtvinge praktiserende læger flere ansatte og klynge dem op i kommunale og regionale bureaukratier har udhulet selvstændige lægepraksis økonomi og organisation.

Praktiserende læger skal til at forsvare selvstændige erhvervsdrivende virksomheder og kræve direkte henvisningsret til indlæggelse af patienter på specialiserede afdelinger på linje med henvisningsret til speciallægepraksis.

I Sverige har kommunalisering gjort faste famlielæger til en mangelvare. I Norge ødelægger Kommunernes Sentralforbund og staten fastlægeordningen ved at konfiskerede økonomisk lukrative praksis uden lægers eller patienters samtykke og uden at betale "goodwill" til læger. 

Jeg kan bevidne som skibslæge- og ledende civilsøofficer, at krydstogsskibe, som afsejler fra amerikanske havne, har bedre sygehuse end de fleste danske byer med samme population.

Det skyldes amerikanske akutlægers foreningsevidensbaserede og patientsikre standarder for maritim medicin, som den amerikansk kystvagt værner om i praksis.

Kommuner er dårlige til drive lægevidenskab og praksis. Så hellere lade selvstændigt praktiserende læger og speciallæger etablere nære sygehuse med avanceret livredning, flerdøgnspladser og rehabiliteringsafdelinger, som er ledet af læger i strategisk, taktisk og logistisk samarbejde med Forsvarets og Hjemmeværnets læger.

Kooperative selvejende institutioner eksemplificeres ved LHL-hjertesygehuset i Norge, som er velfungerende og solvent. Lokalsygehuse skal have øremærket klinisk budget på finansloven eller blive selvejende institutioner. Private monopoler skal møde lige så stærk modstand som statslige monopoler og kommunale karteller.

Arbejdsglidning underminerer patientsikkerheden
Jeg vil kæmpe for afskaffelse af glidebanen med "arbejdsglidning", som underminerer patientsikkerheden samtidig med at skabe mangel på plejepersonale.

Jeg vil kæmpe for at erstatte "gatekeepers" – portvagterne – med læger, der faktisk tilser patienten under Lægeløftets forpligtelser og under medikolegalt straffeansvar. Patientsikkerhed opnås kun ved individuel, professionel ytringsfrihed og valgfrihed for læger

Og forsvaret af ytringsfrihed og arbejdsret foregår i domstole og fremføres for nævningeting. Kun en ægte fagforeningsmand som jeg, som ikke ser noget attraktivt i den EU-loyale stat og embedsværk kan yde konstruktiv modstand i forhandlinger om lægers grundlovsikrede retssikkerhed, sundhedsaftalen, lægelig etik og omsorg for patienter uanset alder og status og psykiatriens fremtidige patientsikkerhed.

Patientklager skal som alle sager, hvor en læge får arbejdsforbud, afprøves ved nævningeting for et sikkert og retfærdigt sundhedsvæsen. Ingen læring opnås, uden at retfærdigheden fuldbyrdes.

EU-staten er voldelig 
EU-staten er efter min frie politiske opinion utroværdig, illegitim og sundhedsskadelig.

EU-staten i Danmark er voldelig. Den EU-loyale regering i Danmark gav ved dens kommandostruktur ordre til, at politi affyrede 113 skarpe skud mod civile demonstranter og forbipasserende den 18. maj 1993, timer efter at den danske stat blev overtaget af EU "med forbehold".

Folkeafstemningen i 1992 for Danmarks nationale selvstændighed er fortsat gældende i henhold til min frie politiske fortolkning af Grundloven og konvention om folkeafstemninger.

Jeg er af den holdning, at EU og FN har udvidet husarrest og berufsverbot til flertallet af danskere ved grundlovsstridig nedlukning og arbejdsretsstridigt lockout og Schalburgtage.

Forrige artikel Apotekerforening: Sådan kan vi hjælpe ved prishop og medicinmangel Apotekerforening: Sådan kan vi hjælpe ved prishop og medicinmangel Næste artikel Lægevalg: Lægevalg: "Vi har brug for en stærk samlet lægeforening med politisk fokus på en sundhedsreform"