Lægevalg: "Lægeforeningen skal være mere synlig og styrke lægernes indflydelse regionalt"

DEBAT: Regionerne fordeler i vid udstrækning midler og gennemfører beslutninger, prioriteringer og besparelser, skriver Helene Westring Hvidman, som stiller op som formand for Lægeforeningen.

Af Helene Westring Hvidman
Formand for Lægeforeningen Hovedstaden og læge på Gynækologisk og Obstetrisk Klinik på Rigshospitalet

Med min erfaring fra den regionale lægeforening og den kliniske virkelighed vil jeg bibringe en ny måde at gribe tingene an på.

Jeg har som regional formand vist, at jeg kan samle, finde fælles fodslag og derved opnå resultater. Det handler ikke om, hvem der er stærkest.

Øvelsen er at etablere et konstruktivt samarbejde om de mange fælles dagsordener. Det forventer lægerne af os. Og det forpligter.

 

Vælges jeg som formand for Lægeforeningen vil jeg arbejde for kvalitet og faglighed som de bærende principper i en kommende sundhedsreform.

Der skal investeres i sundhedsvæsenet, men politikerne er samtidig nødt til at påtage sig ansvaret for den nødvendige prioritering og have modet til at sætte fagligheden fri indenfor den ramme, som de sætter.

Covid-19 har vist, hvor omstillingsdygtigt sundhedsvæsenet er, når vi har et fælles mål og gives mulighed for at finde løsninger på konkrete problemer. Den erfaring skal vi bruge fremadrettet.  

Det er fornuftigt og nødvendigt, at mere behandling gives i det nære sundhedsvæsen. Men udflytning af opgaver er ikke en kvalitet i sig selv.

Sundhedsydelser skal leveres der, hvor det giver faglig mening og størst værdi for patienten. Vi skal stille krav om en ensartet kvalitet i de kommunale sundhedstilbud, fordi det er forudsætningen for bedre sammenhæng og mere lighed i sundhed.

Fælles samarbejde skal struktureres bedre
Samarbejdet på tværs skal struktureres bedre og forankres i beslutningsdygtige fora med repræsentation fra både region, kommuner og en stærk lægefaglig repræsentation fra både primærsektoren og hospitalerne.

Rekruttering og fastholdelse af læger i alle dele af landet på tværs af sundhedsvæsenet er afgørende for at sikre alle patienter adgang til relevant lægehjælp.

Der er brug for flere praktiserende læger, når flere opgaver i fremtiden forventes varetaget af primærsektoren.

Men vi skal også tænke praktiserende speciallæger ind som en mere integreret del af sammenhængende patientforløb og se på, hvordan digitale løsninger kan give patienterne mere lige adgang til sundhedsvæsenet. 

Langsigtet plan for psykiatrien kan ikke vente
Psykiatrien har alt for længe været stedmoderligt behandlet.

Lægeforeningen skal sammen med de faglige specialeselskaber, patientforeninger og andre faggrupper sikre, at tiårsplanen for psykiatrien bliver en realitet.

Det er nødvendigt at etablere flere sengepladser, øget ambulant kapacitet og en ensartet, høj kvalitet i de kommunale tilbud.

Uden tilførsel af midler og fokus på en forebyggende tidlig indsats vil stigningen i børn og unge med psykisk sygdom og voksne med angst, stress og depression betyde forringelser i behandlingstilbuddet til andre alvorligt syge patientgrupper indenfor psykiatrien. Det må ikke ske.

Tiårsplanen skal anvise en model for en koordineret indsats mellem hospitals- og socialpsykiatrien og en plan for sikring af nok kvalificeret personale.

Uddannelse af fremtidens speciallæger i psykiatri og børne-og ungdomspsykiatri skal prioriteres, og der skal allokeres midler og tid til forskning til gavn for patienterne nu og i fremtiden. 

Skal være mere synlig på regionalt plan
Lægeforeningen skal selvfølgelig være synlig i den nationale debat og fortsat øve indflydelse på Christiansborg, hvor retningen for sundhedsvæsenet og den overordnede økonomiske ramme besluttes.

Men det er i vid udstrækning regionerne, der fordeler midlerne og gennemfører beslutninger, prioriteringer, investeringer og besparelser.

Lægeforeningen skal være mere synlig og styrke lægernes indflydelse regionalt. Vi skal også søge større indflydelse kommunalt, fordi et stigende antal sundhedsopgaver løftes dér.

Ved at tænke det regionale og kommunale ind i de nationale politiske strategier og koordinere på tværs styrker vi Lægeforeningen.

Jeg vil være en synlig formand for en stærk lægeforening, der tager ansvar for at sikre sammenhængkraften i vores forening og kontinuerlig udvikling af vores fælles sundhedsvæsen.

Forrige artikel Lægevalg: Lægevalg: "Store sundhedspolitiske temaer står og blinker i lysende neon og venter på politisk handling" Næste artikel Apotekerforening: Sådan kan vi hjælpe ved prishop og medicinmangel Apotekerforening: Sådan kan vi hjælpe ved prishop og medicinmangel