Debat

Pharmadanmark: Efteruddannelsesfond for life science kan understøtte stærk position

Regeringen skal sætte ambitionsniveauet for landets life science-branche højt. Derfor bør der oprettes en efteruddannelsesfond, som små- og mellemstore virksomheder kan søge, skriver Rikke Løvig Simonsen, der er formand for fagforeningen Pharmadanmark.

Pharmadanmark ønsker, at der bliver oprettet en fond, som de små- og mellemstore virksomheder life science-virksomheder
kan søge til efteruddannelse.
Pharmadanmark ønsker, at der bliver oprettet en fond, som de små- og mellemstore virksomheder life science-virksomheder kan søge til efteruddannelse.
Rikke Løvig Simonsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Regeringen ventes inden længe at præsentere en ny strategi for life science – en branche, som har udviklet sig til en af Danmarks absolutte styrkepositioner.

Industrien selv har en ønskeliste, der blandt andet inkluderer styrket samarbejde mellem virksomheder og sundhedsvæsenet, og at Danmark skal være endnu mere attraktiv for klinisk forskning.

Det er meget relevante ønsker, som regeringen bør lytte til, men som fagforening for nogle af branchens skarpe hoveder har vi naturligt et lidt andet fokus på, hvad en fremtidssikret strategi gerne skal indeholde.

Uddannelse giver kvalificeret arbejdskraft
For os handler det først og fremmest om, at virksomhederne skal have adgang til en højtkvalificeret arbejdsstyrke med de rette kompetencer, for branchens nuværende succes bygger i meget høj grad på det menneskelige råstof i form af dygtige, engagerede medarbejdere.

Sådan vil det også være i fremtiden.

Danmark skal turde at sætte mål for efteruddannelse og kompetenceudvikling, så medarbejderne er klar til at håndtere nye behandlingsformer, teknologier og flere digitale løsninger.

Rikke Løvig Simonsen
Formand, Pharmadanmark

Der er stor brug for medarbejdere, som kan omsætte potentialerne i big data og analyse til reel viden, der kan integreres i arbejdet med at udvikle, producere og kvalitetssikre lægemidler og medicinsk udstyr – og som kan bruges til at overvåge bivirkninger og lægemiddelforbrug endnu mere effektivt, end det sker i dag.

Forståelsen for – og brugen af – data vil fremover både ændre og udvikle vores måde at tænke sundhed på og vil samtidig have en fundamental indflydelse på fagligheden og effektiviteten på tværs af life science-branchen. 

Derfor skal Danmark prioritere den gode grunduddannelse af medarbejdere til branchen – og uddanne flere, så universiteterne og andre uddannelsesinstitutioner kan følge med efterspørgslen.

Men det er også nødvendigt at se mere bredt på uddannelse for at sikre branchens behov for kompetencer.

Danmark skal således også turde at sætte mål for efteruddannelse og kompetenceudvikling, så medarbejderne er klar til at håndtere nye behandlingsformer, teknologier og flere digitale løsninger.

En fond for de små- og mellemstore virksomheder
Branchens medarbejderne skal uddanne sig konstant gennem livet og blive ved med at udvikle deres kompetencer, og det har den enkelte medarbejder og virksomhed selvfølgelig et ansvar for.

Men det er også en samfundsmæssig opgave at sikre, at økonomien, mulighederne og strukturerne er til stede for den nødvendige efteruddannelse og konstante opkvalificering af arbejdsstyrken.

Spørgsmålet er så, hvordan det så skal foregå i praksis.

Her er det vores forslag at oprette en fond, som life science-virksomheder kan søge til efteruddannelse, særligt de små- og mellemstore virksomheder.

De store virksomheder kender som regel deres behov og har typisk også ressourcerne til selv at sørge for kompetenceudviklingen af deres medarbejdere.

Men dansk life science består af andet og mere end de store vækstlokomotiver – der er også en underskov af mindre virksomheder, som er en meget væsentlig del af ’økosystemet’.

De skaber job og innovative produkter, og de fodrer de store firmaer med viden, talent og ideer, de kan arbejde videre med.

Små- og mellemstore virksomheder har generelt sværere ved at finde tid og ressourcer til at tilbyde og finde den rette efteruddannelse.

Derfor vil etableringen af en life science-efteruddannelsesfond være med til at understøtte Danmarks stærke videns- og forskningsposition inden for life science og sundhed.

Patienten og medarbejderen i centrum
Fonden kan med fordel stykkes sammen af både bidrag fra staten og erhvervslivet, og selve forankringen bør være på universitetet.

Patienterne skal tænkes ind i alle faser. En velfungerende sundhedssektor er en forudsætning en succesfuld industri og omvendt. Det er bestemt også en ambition, som branchens medarbejdere kan se sig selv i og gerne vil arbejde for.

Rikke Løvig Simonsen
Formand, Pharmadanmark.

Der vil utvivlsomt være behov for at tilpasse indsatsen løbende, og der skal både være tale om kortere og længere uddannelsestilbud – og meget gerne også uddannelse, som dyrker det innovative og som kan være med til at sætte kreativiteten fri til gavn for patienterne.

Netop patienterne vil forhåbentligt også tydeligt kunne ses i strategien, for nok handler life science om vækst, arbejdspladser og eksport, men det handler om meget mere end det.

Dansk life science skal være ambitiøs sammen med patienterne og arbejde henimod, at Danmark bliver verdens bedste land at være patient i.

Det kræver, at patienterne skal tænkes ind i alle faser. En velfungerende sundhedssektor er en forudsætning en succesfuld industri og omvendt. Det er bestemt også en ambition, som branchens medarbejdere kan se sig selv i og gerne vil arbejde for.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00