Debat

Psykoterapeuter: Hurtig hjælp forebygger sværere psykiske lidelser

DEBAT: Der er for mange unge mennesker, der mistrives i Danmark. Samtidig må kommunerne spare på området for psykisk syge, og det er uholdbart, skriver formanden for Dansk Psykoterapeutforening.

For mange unge går rundt og har det dårligt, skriver Pia Clementsen fra Dansk Psykoterapeutforening.
For mange unge går rundt og har det dårligt, skriver Pia Clementsen fra Dansk Psykoterapeutforening.Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix
Birgitte Søe
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Pia Clementsen
Psykoterapeut MPF og formand for Dansk Psykoterapeutforening

Alt for mange børn og unge mistrives i Danmark. Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen mistrives hver fjerde unge kvinde og hver tiende unge mand mellem 16 og 24 år. Samtidig er der sket en fordobling af antallet af patienter i børne- og ungdomspsykiatrien siden 2007.

Det er ikke bare menneskeligt, men også samfundsøkonomisk uholdbart – i kroner og øre ligger den årlige samfundsomkostning for børn og unges psykiske lidelser på 72 milliarder. 

I dag ved vi, at børn og unge, der mistrives, har en større risiko for at udvikle alvorlige psykiske symptomer og sygdomme i voksenlivet med både mange sygedage og behandlinger til følge.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Så hvordan kan vi blive bedre til at forebygge psykiske problemer hos børn og unge og sikre, at de får hurtig hjælp, inden mistrivslen ender i diagnoser? Det er en problemstilling, som i den grad bør interessere regeringen og KL, der er i gang med at få økonomiaftalen for 2020 på plads.

Hurtig hjælp kan forebygge sværere psykiske lidelser
På regionalt og lokalt niveau er man allerede begyndt at indse, at de forebyggende indsatser betaler sig i det lange løb. I de netop indgåede sundhedsaftaler sætter regioner og kommuner et særligt fokus på tidlig opsporing og indsats for de børn og unge, der mistrives.

Det er absurd, når børn og unges mistrivsel er større end nogensinde før, og når antallet af patienter i børne- og ungepsykiatrien er steget voldsomt på bare få år. 

Pia Clementsen
Psykoterapeut MPF og formand for Dansk Psykoterapeutforening

Man ønsker at forhindre, at mistrivslen udvikler sig og bliver til reel psykisk sygdom. Her må vi i Dansk Psykoterapeutforening opfordre politikerne til at prioritere forebyggelse som en kerneopgave, der kan løses lokalt i kommunerne.

I flere af landets kommuner har vi set, hvordan folkeskoler har ansat trivselsvejledere til at hjælpe de mange børn og unge, der mistrives. For blot få år siden havde man eksempelvis ansat psykoterapeuter med en baggrund som lærere på en række folkeskoler i Helsingør Kommune, der kunne tilbyde hjælp og støtte til eleverne direkte på skolen.

Der tog de sig af elevernes psykiske udfordringer som angst, selvskade og lavt selvværd i tæt samarbejde med forældre, lærere og det øvrige PPR-personale.

Indsatsen var en stor succes, fordi den hurtige hjælp var med til at forebygge, at problemerne eskalerede og udviklede sig til sværere psykiske lidelser.

Forebyggende indsatster rammes af besparelser
Den store udfordring er, at forebyggende indsatser som dem i Helsingør Kommune gang på gang bliver genstand for besparelser, når indsatserne rækker ud over kerneopgaven på området.

Det er absurd, når børn og unges mistrivsel er større end nogensinde før, og når antallet af patienter i børne- og ungepsykiatrien er steget voldsomt på bare få år.

En mere tilgængelig og hurtig hjælp vil ikke alene fremme forebyggelsen, men også være et brud med tunge administrative processer, hvor diagnoser alene er det, der sikrer hurtig hjælp.

Dermed vil vi komme et skridt nærmere den effektivisering af sundhedsvæsenet, som er en del af regeringens otte fastlagte nationale mål for sundhedsområdet.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Pia Clementsen

Formand, Dansk Psykoterapeutforening
psykoterapeut MPF og cand.phil. i litteraturhistorie (AAU)

0:000:00