Debat

Social- og sundhedsdirektør: Regioner, kommuner og almen praksis skal samarbejde om mere behandling i hjemmet

Der er brug for at tænke nyt, hvis vi skal overkomme rekrutteringsudfordringerne i sundhedssektoren. En løsning kan være at tilbyde stort set al behandling, hvor den enkelte bor. Det kræver øget samarbejde og nye digitale løsninger, skriver Rolf Dalsgaad Johansen.

Om 5-10 år bør vi ikke længere flytte ældre borgere fra deres hjem til hospitalerne og eventuelt tilbage igen. Stort set al behandling skal foregå der, hvor den enkelte bor, skriver Rolf Dalsgaard Johansen.<br>
Om 5-10 år bør vi ikke længere flytte ældre borgere fra deres hjem til hospitalerne og eventuelt tilbage igen. Stort set al behandling skal foregå der, hvor den enkelte bor, skriver Rolf Dalsgaard Johansen.
Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
Rolf Dalsgaard Johansen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vores sundhedssystem er under pres. Det er de færreste i tvivl om, og det netop overståede valg til Folketinget kan vel også nærmest kaldes for et sundhedsvalg. De problemer, vi står overfor, er så store, at vi på tværs af de eksisterende sygehuse, almen praksis og kommunerne må tænke helt nyt. Og tænke nyt på en måde, som kan skaleres i et hidtil uset omfang, langt ud over kapaciteten på de planlagte nærhospitaler.

Lad os kigge på tallene. Frem mod 2045 vil antallet af +80-årige vokse med 26,5 procent på landsplan. Vi ved, at risikoen for kroniske og kritiske sygdomme stiger, og vi ved, at folk lever længere med deres sygdomme, og der er reperationsmuligheder for det meste.

Så udgifterne vokser på sygehusene, men de vokser endnu mere i kommunerne, og begge steder opleves der store udfordringer med rekrutteringen af sundhedspersonale. Kigger jeg på Haderslev Kommune, så vil vi mangle cirka 300 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i 2030. Og det er bare i Haderslev. Ifølge FOA kommer der på landsplan til at mangle 40.000 medarbejdere i plejesektoren.

Hvis ikke vi gør noget markant anderledes, så vil vores fælles sundhedsvæsen bryder sammen. Det en tallenes tale.

Jeg ser muligheden for, at vi om 5-10 år ikke længere flytter ældre borgere fra deres hjem eller plejehjem til hospitalerne og eventuelt tilbage igen

Rolf Dalsgaard Johansen
Direktør for Social og Sundhed, Haderslev Kommune

Vi er nødt til at tænke nyt, seriøst nyt
Hvis vi skal lykkes med at tænke helt nyt, skal vi begynde at forstå begrebet hospital som et udtryk for et sundhedstilbud mere end et udtryk for en fysisk ramme. I Haderslev Kommune er vi allerede gået op ad den vej og har flyttet vores plejehjem ud i borgernes eget hjem. Det er et rigtig godt alternativ for nogle mennesker.

Min drøm er, at vi kunne anlægge den tilgang i forhold til vores fælles og nære sundhedsvæsen. Jeg ser muligheden for, at vi om 5-10 år ikke længere flytter ældre borgere fra deres hjem eller plejehjem til hospitalerne og eventuelt tilbage igen. Men at stort set al behandling kan foregå der, hvor den enkelte bor. Det skal være sådan, at sengepladser på hospitalerne alene skal anvendes ved operationer og til de mest komplekse forløb.

Jeg ser mulighed for, at mennesker, der ønsker at blive i eget hjem, kan det, og at stort set al behandling og pleje kan foregå i deres hjem. Ilt, drop, måleudstyr og monitorering skal være mobilt og kunne køres ud i patientens eget hjem. Kommunale medarbejdere skal kunne få virtuel sparring fra de relevante hospitalsafdelinger og lægefaglige specialister.

Jeg ser for mig, at borgerne kan måle deres blodtryk, infektionstal eller vægt derhjemme og sende resultaterne til lægen, som derved kan monitorere borgerens tilstand og vurdere behovet for yderligere behandling. Lægen kan desuden rådgive borgeren om, hvad personen selv kan gøre ved eventuelle problemer eller udsving i tallene.

Digitale løsninger og telemedicin
Det vil kræve yderst velfungerende digitale løsninger. Løsninger, som vi ikke har i dag, og som vi skal prioritere at få udviklet.

Hvis vi for alvor lykkes med at fokusere på telemedicin, kan vi åbne mulighederne for, at både sygehuse, almen praksis og kommunerne kan tappe ind i samme behandlingsforløb

Rolf Dalsgaard Johansen
Direktør for Social og Sundhed, Haderslev Kommune

Hvis vi for alvor lykkes med at fokusere på telemedicin, kan vi åbne mulighederne for, at både sygehuse, almen praksis og kommunerne kan tappe ind i samme behandlingsforløb. Telemedicin har potentiale til at understøtte en større patientoplevet sammenhæng og til at give den voksende kronikergruppe et bedre sundhedstilbud.

Samtidig kan den enkelte patient uddannes til at være mere aktiv i forhold til sin egen sygdom, og tilegne sig mestringsstrategier i forhold til forebyggelse og det at leve med sygdommen.

Skulle dette lykkes, bør alle forudsætninger være til stede for, at løsningerne kan leveres for færre ressourcer og dermed også levere svar ind i vores fælles rekrutteringssituation.

Behov for samarbejde og skalering
Den største udfordring for den fortsatte udvikling er i min optik, at vi endnu ikke er lykkes med at skalere vores indsatser. Langt de fleste steder når selv gode og effektfulde løsninger ikke udover det lokale niveau. Alle regioner har gang i noget, alle sygehuse og alle kommuner arbejder på forskellige løsninger.

Region Syddanmark har etableret Center for Digital Psykiatri, som er et udviklings- og forskningscenter, der har fokus på udvikling i brugen af digitale løsninger i psykiatrisk behandling. I Aarhus har de for eksempel telemedicinsk sårbehandling. I Næstved har de etableret et E-hospital. I Odense arbejder de med hjemmeindlæggelser, hvis du har KOL eller modtager kemobehandling.

For to uger siden læste jeg, at Nordsjællands Hospital og Syddansk Universitet arbejder sammen med Netcompany på et innovationsprojekt, der skal sikre danske patienter mulighed for indlæggelse og digital stuegang derhjemme. Og I Haderslev har vi udover ’Plejehjem i eget hjem’ etableret et E-distrikt, der kun leverer digital hjemmepleje.

Den største udfordring for den fortsatte udvikling er i min optik, at vi endnu ikke er lykkes med at skalere vores indsatser

Rolf Dalsgaard Johansen
Direktør for Social og Sundhed, Haderslev Kommune

Der er altså gang i mange tiltag over det ganske land, men der er ingen systematik. Det foregår på mange forskellige måder, og så er det alle steder i relativ lille skala. Fortsætter vi den fremgangsmåde, kommer vi ikke til at finde løsninger på hverken det stigende behandlingsbehov eller vores rekrutteringsudfordring. Tværtimod kan vi ende med at bruge endnu flere penge, uden at det fører til en øget værdi for samfundet.

En national strategi på tværs af alle siloer
Vi har brug for at tænke i større koncepter og i løsninger, der skal kunne anvendes af alle kommuner, regioner og almen praksis. Det vil kræve, at vi alle gør noget nyt og anderledes. Her er mit bud.

Regionerne skal indføre nye arbejdsgange, der i langt højere grad involverer og tilgodeser kommunerne, så vi i fællesskab kan sikre en sikker udslusning fra sygehusene. Mange er jo ikke raske, når de effektivt bliver udskrevet fra hospitalerne. Det er ok, men regionerne skal understøtte det kommunale personale med deres viden og ressourcer. Og de bør sætte deres speciallæger i spil både i de kommunale sygeplejeklinikker og i almen praksis.

I kommunerne skal vi til gengæld være verdensmestre i tidlig opsporing. Vi skal blive endnu bedre til at bruge teknologi til at understøtte patienter, der indlægges hjemme, og vi skal have fokus på konstant udvikling af det sundhedsfaglige personales kompetencer.

Hvis dette skal lykkes, står vi over for en enorm og ny fælles ledelsesudfordring. En situation, hvor vi skal kunne lede på tværs med udgangspunkt i borgerens forløb

Rolf Dalsgaard Johansen
Direktør for Social og Sundhed, Haderslev Kommune

I den almene praksis skal lægerne have fokus på de proaktive kontroller. Gerne fast en gang om året. Almen praksis har kontakt med langt de fleste borgere over 80 år og har ofte fulgt den enkelte borger gennem et langt liv og kender styrker og svagheder.

Endelig er der praksissygeplejerskerne, som kunne spille en afgørende rolle i at koordinere samarbejdet mellem kommunerne og sygehuset. På den måde kunne langt flere forløb afsluttes i hjemmet end tilfældet er i dag.

Hvis dette skal lykkes, står vi over for en enorm og ny fælles ledelsesudfordring. En situation, hvor vi skal kunne lede på tværs med udgangspunkt i borgerens forløb. Prøv at se det for jer: Fremtidens siloløse sundhedsvæsen.

Alt dette vil kræve en national strategi, hvis vi skal bevare solidariteten med den sidste på ventelisten. Vi skal holde op med at sætte pengene i mursten, men i langt højere grad tænke i nye mobile og digitale serviceydelser og plejemuligheder, hvor mennesket og teknologien spiller sammen på en helt ny måde med udgangspunkt i borgerens eget hjem. Det lyder kontraintuitivt at skalere vores sygehusvæsen i borgerens eget hjem, men det er ikke desto mindre lige præcis det, der skal til i fremtiden.  

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Rolf Dalsgaard Johansen

Direktør, Social- og Sundhed, Haderslev Kommune
cand.merc. i organisation og strategi

0:000:00