SSI: Smittede mink udgør en begrænset risiko for folkesundheden

Selv i et worst-case-scenarium vil corona-smittede mink have en begrænset betydning for smittespredningen blandt befolkningen, vurderer Statens Serum Institut. Få overblik over den nye risikovurdering her.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Katrine Falk LønstrupLaura Bejder JensenChristoffer Lund-Hansen

Smittede mink vil have meget begrænset betydning for antallet af coronasmittede danskere i det aktuelle smittebillede. 

Og hvis minkavl genoptages i 2023, vil det maksimale antal smittede personer med virus fra mink ude i samfundet være væsentligt lavere, end da man lukkede erhvervet i 2020. 

Læs også

Det vurderer Statens Serum Institut (SSI) i en ny risikovurdering.   

Overordnet vil det være muligt at reducere, men ikke eliminere, sandsynligheden for smitte mellem mennesker og mink. Men selv i worst-case-scenariet vurderes smittede mink at udgøre en begrænset risiko for smittespredningen blandt befolkningen.

Fakta

Sundhedsministeriet har 3. marts 2022 anmodet Statens Serum Institut (SSI) om en opdateret vurdering af risikoen for den humane sundhed, hvis minkhold genoptages fra 1. januar 2023. 

SSI har tidligere udarbejdet tilsvarende vurderinger af risikoen for human sundhed ved minkavl - første gang 3. november 2020 og siden i juni 2021, hvor SSI vurderede risikoen ved at genoptage minkhold fra 1. januar 2022. 

Risikovurderingen er koordineret med DK-VET, ligesom Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har haft dokumentet i kort høring. 

DK-VET har samtidig udarbejdet en vurdering af risikoreducerende tiltag forbundet med SARS-CoV-2 og hold af mink, som kan læses her.

Risikovurderingen er udarbejdet, med udgangspunkt i at minkproduktionen genoptages i et begrænset omfang i 2023.  

Det betyder mere konkret, at der vil være 15 til 30 besætninger med gennemsnitligt 8.500 mink. Hver besætning vil have to til tre medarbejdere tilknyttet og være geografisk spredt. 

De relativt få ansatte i minkproduktionen gør det lettere at indføre særlige tiltag, som kan bidrage til at forebygge spredning fra mink til det omgivende samfund. 

Den nye risikovurdering fra SSI vil sandsynligvis spille en afgørende rolle for minkerhvervets fremtid i Danmark, da regeringen med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen har gjort det klart, at regeringen igen vil tillade minkavl, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

I begyndelsen af april stod det klart, at blot 15 ud af 1.243 minkavlere har søgt om dvalekompensation og dermed tilkendegivet, at de overvejer at genoptage erhvervet. 

Få overblik over hele SSI’s mink-risikovurdering her. 

Tre scenarier

I rapporten arbejder SSI ud fra tre mulige pandemiscenarier.  

  • Pandemiscenarie 1: Omikron er stadig den dominerende viruslinje, men ændringer i virus gør, at forskellige subvarianter er i omløb  
  • Pandemiscenarie 2: Reintroduktion af en viruslinje, der minder om delta  
  • Pandemiscenarie 3: Introduktion af en ny bekymrende variant (variant of concern) 

Både scenarie 1 og 2 indebærer en endemisk tilstand med mindre eller større ændringer i smitte, mens pandemiscenarie 3 er et mere uforudsigeligt scenarie, hvor en ny variant potentielt kan få betydelige følger for folkesundheden – uafhængigt af genoptaget minkhold. 

Risikoen for erhvervssmitte 

I alle scenarierne vil antallet af personer med direkte kontakt til mink være lavt.

Det estimeres, at mellem 30 og 300 ansatte og derudover et antal ansatte i pelserier, dyrlæger, konsulenter og andre vil kunne blive smittet direkte fra minkbesætninger, hvor der er opstået smitte. 

Dog vurderer SSI, at der vil være en erhvervsrisiko forbundet med arbejde med coronasmittede mink.

Sandsynligheden for, at en smittet ansat smitter en modtagelig minkbesætning med covid er 80 til 100 procent, mens sandsynligheden for, at en smittet minkbesætning vil kunne smitte ansatte, ligger i intervaller mellem 40 til 90 procent alt efter pandemiscenariet. 

Den konkrete risiko for alvorlig sygdom efter smitte afhænger af pandemiscenariet. I tilfælde af pandemisenarie 1 og 2 vil risikoen for ansatte i minkerhvervet være den samme som for smittede i resten af befolkningen.  

Yderligere samfundssmitte 

I praksis vil minkrelateret samfundssmitte have begrænset betydning folkesundheden. 

SSI vurderer, at der uden forebyggende foranstaltninger er en sandsynlighed for yderligere samfundssmitte med covid-19 mellem 20 til 90 procent alt efter pandemiscenariet. Den mulige smitte mellem mink og mennesker vil i den fremtidige produktion således blive betydeligt mindre end i 2020.  

Det skyldes, at langt færre ansatte har kontakt til mink, og at der forventes en fortsat høj beskyttelse mod alvorlig sygdom ved både vaccination og infektion.  

Dette gælder særligt i de to første pandemiscenarier, hvor der fortsat kan forventes relativ høj befolkningsimmunitet og beskyttelse mod alvorlig sygdom. 

I et pandemiscenarie 3, hvor der opstår smitte med en ny og ukendt variant af covid, er der større usikkerhed i vurderingen, fordi status for krydsimmunitet til vacciner og tidligere infektion er ukendt. 

I tilfælde af manglende vaccinedækning, lav immunitet og høj risiko for alvorlig sygdom, hvor restriktioner i samfundet igen måtte blive nødvendige for epidemikontrollen, kan smittede minkbesætninger risikere at give anledning til en relativt større andel af de smittede i samfundet. 

Udvikling af nye virusvarianter 

SSI vurderer, at sandsynligheden for, at der skulle opstå en ny bekymrende virusvariant i den danske minkproduktion, er lille. Selv i en situation med 100 besætninger og 850.000 mink vil risikoen være under 3,5 procent.  

Risikoen er betydeligt mindre end sandsynligheden for, at der opstår nye varianter i en verdenspopulation på 7,9 milliarder mennesker – særligt i en situation med global smittespredning og begrænsede restriktioner. 

Risikoen for udviklingen af nye virusvarianter i minkbesætningerne kan reduceres yderligere gennem smitteforebyggende foranstaltninger, for eksempel test og vaccination af mink og ansatte og forskellige hygiejnetiltag.

Danske Minkavlere har allerede understreget, at minkerhvervet bør genopstå som følge af vurderingen fra SSI. 

Knap halvdelen af danskerne mener ligeledes, at minkavl igen bør tillades i Danmark, ifølge en Epinion-måling for Altinget

Ifølge Altingets oplysninger en bred kreds af Folketingets partier diskutere risikovurderingen fra SSI onsdag formiddag. 

Læs hele SSI's risikovurdering her.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00