Debat

Tandlæger i åbent brev til ministre: Sæt tandlægemanglen på Finansloven

DEBAT: Heller ikke ved dette års finanslovsforhandlinger har regeringen gjort noget for at løse den voksende tandlægemangel, skriver Hanne Jacobsen i et åbent brev til Magnus Heunicke (S) og Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Der skal stilles krav om, at videreuddannelsespladser på specialtandlægeuddannelsen skal besættes med ansøgere fra det danske arbejdsmarked, skriver formanden for Ansatte Tandlægers Organisation.
Der skal stilles krav om, at videreuddannelsespladser på specialtandlægeuddannelsen skal besættes med ansøgere fra det danske arbejdsmarked, skriver formanden for Ansatte Tandlægers Organisation.Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Hanne Jacobsen
Formand, Ansatte Tandlægers Organisation (ATO)

Kære Forsknings- og Uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen og Sundhedsminister Magnus Heunicke

Regeringen er midt i Finanslovsforhandlingerne. Beklageligvis har I som fagministre ej heller i dette års Finanslovsforslag medtaget løsninger på den konstaterede mangel på tandlæger og specialtandlæger i ortodonti. 

Antallet af studiepladser på tandlægeuddannelsen fastlægges i de årlige finanslove af Forsknings- og Uddannelsesministeren. I den seneste finanslov er optaget i 2020 fastlagt til 200.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Der opereres med samme antal i Finanslovsforslaget for 2021. Det er for få, hvis der skal skabes balance mellem udbud og efterspørgsel.

Der skal uddannes flere
Ud fra Tandplejeprognose 2018 -2040 – Udbuddet af personale i tandplejen, Sundhedsstyrelsen april 2019 og tidligere prognoser samt Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, kan antallet af tandlæger pr. 100.000 indbyggere beregnes.

Mon ikke der kan findes de få millioner kroner, som skal til at sikre, at der i fremtiden er et tilstrækkeligt antal tandlæger og specialtandlæger i ortodonti til at levere tandplejeydelser til den danske befolkning.

Hanne Jacobsen
Formand for Ansatte Tandlægers Organisation

Sundhedsstyrelsen skriver i Tandplejeprognosen offentliggjort 2019 i sammenfatningen:

”Det vurderes, at der fremover vil formentligt være det samme behov for tandlæger som i dag.”

Hvis der i 2040 skal være 74 tandlæger pr. 100.000 indbyggere (det samme antal som i 2018) skal der i 2040 være 4.660 erhvervsaktive tandlæger.

Det betyder at der i perioden 2026 – 2039 skal uddannes yderligere 380 tandlæger svarende til, at der hvert af disse år uddannes 170 tandlæger i stedet for de planlagte 140.

Det betyder, at der hvert år fra 2021 og fremefter skal optages 243 tandlægestuderende årligt i stedet for det nuværende optag på 200 tandlægestuderende pr. år.

74 tandlæger pr. 100.000 indbyggere er fortsat lavt sat jævnfør 2006, hvor der i Danmark var 94,8 erhvervsaktive tandlæger pr. 100.000 indbyggere. I lande vi normalt sammenligner os med er der til sammenligning:

ATO skal på det kraftigste opfordre Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen til, at der på finansloven for 2021 og følgende år som minimum fastlægges et studenteroptag på 243 tandlægestuderende pr. år, så Sundhedsstyrelsens formodning om et uændret tandlægebehov på 2018 niveau kan opnås i 2040. Det er nu der skal handles for på sigt at genoprette balancen mellem udbud og efterspørgsel.

Akut mangel på specialtandlæger
På samme måde konstaterer vi i ATO en aktuel mangel på specialtandlæger i ortodonti. Dette fører flere steder i landet til ventelister på tandreguleringsbehandling.

Dimensioneringen af videreuddannelsespladser til specialtandlæge i ortodonti foretages af Sundhedsstyrelsen, og finansieringen forgår via Sundheds- og Ældreministeriets finanslovskonto 16.31.03.

I Sundhedsstyrelsens seneste dimensioneringsplan fra december 2019 anføres:

”- Ortodonti: Sundhedsstyrelsens faglige anbefaling er, at der øges fra 7 til 8 evt. til 9 uddannelsesforløb. Der er på finansloven afsat en årlig bevilling til videreuddannelse til specialtandlæge i ortodonti, og inden for den nuværende ramme er der ikke finansiering til en øget dimensionering af uddannelsesforløb.

På den baggrund er dimensioneringen af uddannelsesforløb i ortodonti uændret i dimensioneringsplanen for 2020-2024 i forhold til dimensioneringsplanen for 2015-2019.”

Læs også

Videreuddannelse skal gå til danske tandlæger
ATO skal på det kraftigste opfordre Sundhedsminister Magnus Heunicke til, at der afsættes midler på finansloven til flere videreuddannelsespladser på specialtandlægeuddannelsen i ortodonti, og at der knyttes et krav til bevillingen om, at videreuddannelsespladserne besættes med ansøgere fra det danske arbejdsmarked, som må forventes at tilgå arbejdsmarkedet i Danmark efter endt uddannelse.

Denne opfordring vil tillige opfylde Sundhedsstyrelsens anbefaling om en udvidelse af antallet af uddannelsespladser, som der ikke kan findes finansiering for i finanslovsforslaget for 2021 og følgende år.

ATO er naturligvis opmærksom på, at der er behov for at finansiere milliarddyre hjælpepakker som følge af sundhedskrisen med coronapandemien, at der er behov for finansiering af den grønne omstilling, at der skal finansieres andre sundheds- og velfærdsydelser, men mon ikke der kan findes de få millioner kroner, som skal til at sikre, at der i fremtiden er et tilstrækkeligt antal tandlæger og specialtandlæger i ortodonti til at levere tandplejeydelser til den danske befolkning. Problemet vil bare vokse, hvis i ikke handler nu.

Med venlig hilsen

Hanne Jacobsen
Formand for ATO

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00