Trods lønløft vil sygeplejerskernes nye formand fortsat kæmpe for lønkroner fra Christiansborg

Det bør ikke være en engangsforestilling, at politikerne øremærker ekstra lønkroner til de offentligt ansatte, lyder det fra DSR's nyvalgte formand, Dorte Boe Danbjørg.

Dorthe Boe Danbjørg er ny forkvinde i Dansk Sygeplejeråd og vil fortsætte den linje i kampen for højere løn, som hendes forgænger Grethe Christensen lagde. Hun har hidtil været næst-forkvinde i fagforeningen.  
Dorthe Boe Danbjørg er ny forkvinde i Dansk Sygeplejeråd og vil fortsætte den linje i kampen for højere løn, som hendes forgænger Grethe Christensen lagde. Hun har hidtil været næst-forkvinde i fagforeningen.  Foto: Arthur J. Cammelbeeck
Rikke Brøndum

Set udefra har sygeplejerskernes kamp for en højere løn haft det svært de seneste to år. 

Først nedlagde de arbejdet stik mod deres formands anbefaling og brugte millioner af kroner fra strejkekassen, efterfulgt af et lovindgreb og en ophobet arbejdspukkel på hospitalerne.

Som et plaster på såret nedsatte regeringen Lønstrukturkomitéen, som dog i store træk konkluderede, at sygeplejerskernes løn samlet set svarer til, hvad man kan forvente på baggrund af deres uddannelsesniveau.

0:000:00