Ulla Astman: Akutbehandling kan ikke fjernstyres fra Folketinget

DEBAT: Akutbehandlingen kan blive tabt på gulvet med regeringens forslag til en sundhedsreform. Det er nemlig regionsrådspolitikere, der bedst kan træffe beslutningerne, fordi de kender de lokale forhold, mener næstformanden i Danske Regioner, Ulla Astman.

Af Ulla Astman (S)
Næstformand, Danske Regioner

Når uheldet er ude, og danskerne har brug for hjælp, står det akutte sundhedsvæsen klar.

3 millioner danskere ringer hvert år til vagtlægen, 1,7 millioner bliver behandlet, og ambulancer rykker ud mere end 700.000 gange.

Når vi ser rundt i verden, så har vi i Danmark et akut sundhedsvæsen med en helt unik sammenhæng, som kommer patienterne til gode.

Hvis du for eksempel falder om med en blodprop eller kommer slemt til skade i trafikken, så bliver du nemlig ikke bare kørt til nærmeste hospital.

Risikabel sundhedsreform
Behandling starter allerede på stedet, hvor sundhedspersonalet vurderer, hvor du skal hen for at få den bedste behandling hurtigst muligt.

Hvis det er i den anden ende af landet, bliver du fløjet derhen i helikopter. Og det hospital, du havner på, har adgang til alle data om dit forløb, så de kan overtage med det samme.

Tilsammen betyder det, at borgere i alle dele af Danmark i dag får en hurtig og god behandling i trygge rammer, når uheldet er ude. Det er ikke bare kommet af sig selv, men er et resultat af en målrettet og langsigtet indsats i alle regioner.

Alt det risikerer vi imidlertid at tabe på gulvet med regeringens forslag til en sundhedsreform.

Regeringen ønsker nemlig at centralisere akutindsatsen, så ansvaret ikke længere ligger hos de lokale folkevalgte i regionerne, men i stedet placeres i en statslig bestyrelse underlagt ministeriet.

Regioner træffer bedst lokale løsninger
Hvorfor skal indsatsen centraliseres på den måde? Fordi de regionale forskelle er for store, må man forstå på både statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Lad det være sagt med det samme: Patienter skal selvfølgelig have den samme gode akutte behandling, uanset hvor de bor. Men for at sikre det er der behov for lokale løsninger på lokale forhold.

For eksempel er der lidt længere mellem husene i Nordjylland, hvor jeg kommer fra, end i Hovedstaden. Hvis ambulancen hurtigt er fremme i hele Nordjylland, er vi derfor nødt til at prioritere flere ambulancer per indbygger.

Det er den slags politiske beslutninger, som vi regionsrådspolitikere kan træffe, fordi vi kender og forstår de lokale forhold.

Bestyrelsesstruktur sikrer ikke nærdemokrati
Regeringen vil nu rykke politiske beslutninger som disse væk fra den lokale befolkning, for hvem beslutningerne har stor betydning i hverdagen, og ind i et lukket bestyrelsesrum underlagt Slotsholmen.

Her frygter jeg, at regneark og økonomiske hensyn kan komme til at trumfe de lokale hensyn til borgernes tryghed, nærhed i akutindsatsen og landsdelens udvikling.

På den måde er regeringens forslag også et opgør med borgernes demokratiske kontrol og mulighed for let og hurtigt at komme i dialog med de lokale politikere, hvis de har bekymringer eller forbedringsforslag til det akutte tilbud i deres landsdel.

På samme vis kan borgerne i dag vælge at give ansvaret til andre folkevalgte, hvis de ikke mener, at de nuværende har leveret varen. Sådan vil det ikke være med udpegede bestyrelsesfolk.

Staten garanterer ikke geografiske forskelle
Derudover holder billedet af store regionale forskelle på akutområdet altså ikke.

Mindst 92 ud af 100 ambulancer er fremme inden for 15 minutter i alle fem regioner. Samtidig er staten på ingen måde garanti for mindre geografiske forskelle, blot fordi de overtager opgaven.

Ser vi for eksempel på politiet, som staten har ansvaret for, varierer udrykningstiderne fra 6 minutter i nogle dele af landet til 23 minutter i andre.

Alene i Nordjylland, hvor jeg kommer fra, er politiet i gennemsnit 11 minutter længere om at rykke ud til borgerne, hvis de bor i Vesthimmerlands eller Jammerbugt Kommune frem for i Aalborg.

Til sammenligning er forskellen i ambulancernes udrykningstid under to minutter – og i øvrigt er de også hurtigere fremme.

Stiller os ikke tilfredse med status quo
Det betyder ikke, at vi i regionerne bare stiller os tilfredse med status quo på akutområdet.

For selv om patienterne aldrig har fået bedre behandling end nu, kan vi stadig udvikle indsatsen.

Derfor fremlagde vi i efteråret 24 initiativer, som skal sikre, at de akutte patienter også fremover får en behandling i verdensklasse tæt på dem selv.

Det handler blandt andet om kortere ventetid i akutmodtagelserne, 113 som ét landsdækkende akutnummer og videokonsultationer gennem applikationen Min Sundhed.

Det er indsatser, som giver patienter og pårørende et endnu bedre og lettilgængeligt akuttilbud, når de har brug for hjælp.

Vi er allerede i gang
Så derfor, kære Folketing: I sundhedsvæsenet er vi allerede i gang med at indfri regeringens målsætninger på akutområdet med konkrete indsatser, der gør en reel forskel for danskerne, samtidig med at de tager udgangspunkt i nærdemokrati og borgerinddragelse.

Ønsker regeringen at bruge flere midler på akutområdet til eksempelvis nye akutlægebiler, kan det sagtens lade sig gøre i den nuværende struktur.

I regionerne tager vi gerne imod pengene og lover at bruge dem, så de giver patienter i hele Danmark bedst mulig behandling, dækning og tryghed.

Så lad os nu fortsætte det gode arbejde i stedet for at sætte en stor struktur- og centraliseringsøvelse i gang, som risikerer at gå ud over patienternes akutbehandling.

Forrige artikel Medicoindustrien til SKI: I misforstår vores kritik Medicoindustrien til SKI: I misforstår vores kritik Næste artikel Dansk Psykiatrisk Selskab: Hele psykiatrisystemet er presset i bund Dansk Psykiatrisk Selskab: Hele psykiatrisystemet er presset i bund
 • Anmeld

  Erik Høgh-Sørensen · Regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Dansk Folkeparti

  Regionerne er en unødvendig omkostningstung blindtarm

  Ulla Astman er formand for det regionsråd, jeg også er medlem af. Jeg ser næsten dagligt begrundelser for at nedlægge Ullas regionsbureaukrati og bruge besparelserne på de varme hænder. På fire år har Ulla nedlagt over 500 stillinger på Nordjyllands sygehuse og lukket sygehuse på Nykøbing Mors og i Dronninglund (og så foreslår S flere “nærhospitaler”?!)
  Samtidig har Region Hovedstaden i de sidste fire år haft et overskud på regnskabet på mere end 1,3 milliarder kroner.
  Ergo er regionerne nærmest selve garantien for forskelsbehandling i sundhed i et lille land som Danmark. Regionerne må nedlægges - til fordel for borgere og ansatte.

 • Anmeld

  Finn West · Komsulent

  Regionerne kommet for sent igang

  Regionerne har haft 10-12 år til at få tingene i Sundhedsvæsenet på plads.
  At der fx skal være flere ambulancer i tyndt befolkede områder er ikke "raketvidenskab".
  Regionerne er et overflødigt administrativt og dyrt lag. Derfor skal Regionerne lukkes, bygningerne sælges og besparelserne bruges på at øge budgetterne på de enkelte sygehuse.
  Hospitalerne skal have indkomst baseret på produktionen kombineret med kvaliteten, hvor det hele styres af en lokal professionel bestyrelse, der refererer direkte til Sundhedsministeriet.
  Den flerfarvede og dyre charmeoffensiv Regionerne har gang i lige nu - er spildt krudt - det er for sent, når limen først har løsnet sig og der er gået ild i taburetterne. De er alt for langt ude i ulykkerne til at en redningsaktion kan gennemføres. Skulle S få magter efter næste valg kan det heller ikke forsætte med den nuværende konstruktion, der skal noget nyt til.
  Regionerne har haft 12 år til at lære at økonomistyre sygehusvæsenet. I stedet for at samarbejde har Regionerne har brugt tiden på at konkurrere indbyrdes om hvem der har kunne skaffe det bedste udstyr og de mest prestigemæssige specialer.
  Regionerne har ikke magtet opgaven og slet ikke fulgt med udviklingen.
  Først nu hvor der er gået ild i deres taburetter begynder de at reagerer og udfylde noget af deres mangeårige pseudoarbejde med tanker om at passe deres egentlige opgaver, men det er for sent.
  Læg budgetterne ud på de steder hvor patienterne befinder sig. Pengene skal bla. anvendes til 1-2% opnormering over den nu aftalte kapasitetsnormering. Dette så patienterne kan blive færdigbehandlet med tid til empati og undgå dyre genindlæggelser.Hertil kan ventelister afskaffes, så ventetid garantien kan overholdes. Der bliver tillige tid til efteruddannelse og skulle der stå en tom seng vil det kun være et kvalitetsmål.
  Selv efter at udmeldingen fra Regeringen retter Regionsformændene ikke ind og forsætter deres farvestrålende skattebetalte reklamer der fortæller navlebeskuende om hvor dygtige de har været - havde det været i det private erhvervsliv havde de fået det gyldne håndtryg.