Debat

Venstre: Kortere ventelister er en blå regerings førsteprioritet

Der er behov for en samlet og koordineret national indsats, hvis ikke sundhedsvæsenets lange venstelister skal blive en ny normal. Og vi kommer ikke uden om lønninger, hvis vi skal fastholde og tiltrække mere personale, skriver sundhedsordfører Martin Geertsen (V).

Der er behov for en samlet og koordineret national indsats, hvis ikke ventelisterne skal bide sig fast som en ”new-normal” i Danmark, skriver Martin Geertsen (V).
Der er behov for en samlet og koordineret national indsats, hvis ikke ventelisterne skal bide sig fast som en ”new-normal” i Danmark, skriver Martin Geertsen (V).Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Martin Geertsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Oprigtigt talt har den nuværende socialdemokratiske regering igennem de seneste tre og et halvt år interesseret sig alt for lidt om udfordringerne i det danske sundhedsvæsen. Der har været for mange slagord og fintunet kommunikation og for lidt reel sundhedspolitisk handling.

På den ene side har man hængt sin sundhedspolitiske hat på, at løftet om 1.000 ekstra sygeplejersker, som i øvrigt aldrig blev til noget, var sundhedsvæsenets redning. På den anden side er man kommet for sent i gang med at løse de strukturelle udfordringer i sundhedsvæsenet.

Det har ført til, at mange danskere i øjeblikket oplever at befinde sig på venteliste til udredning og behandling. Derfor kommer netop bekæmpelse af ventelister til at stå meget højt på dagsordenen hos en kommende borgerlig-liberal regering. Vi skal have patienten i centrum.

Og det er ikke bare ét vidtløftigt løfte, som lyder godt i overskrifterne, der får ventelisterne ned igen. Der er behov for en samlet og koordineret national indsats, hvis ikke ventelisterne skal bide sig fast som en ”new-normal” i Danmark.

At fastholde personale er dyrt men nødvendigt

Det er fortsat regionerne, der har driftsansvaret for det danske sundhedsvæsen. Men vi bliver nødt til nationalt at stemple hårdere ind i bestræbelsen på, at de mange danskere, som ikke kan passe deres arbejde, uddannelse eller i det hele taget leve et normalt liv, bliver udredt og behandlet hurtigere.

Temadebat

Hvordan skal en ny regering prioritere på sundhedsområdet?

Danskerne har høje forventninger til sundhedsvæsenet, men de møder en virkelighed, hvor sundhedsvæsenet er presset helt i bund. Sundhedsvæsenet står nemlig i den alvorligste krise i 30 år, mener Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm. Altinget Sundhed sætter i en ny debatserie fokus på prioriteringer i sundhedsvæsenet, og spørger:

  • Hvilke områder er vigtigst at prioritere i sundhedsvæsenet for en kommende regering?
  • Hvilke mål og områder har den nuværende regering svigtet i sin regeringsperiode?
  • Og hvis der er sundhedsområder eller patientgrupper, som vi bør afsætte flere penge til, hvor skal pengene så skæres fra? 

Debatpanelet kan findes her.

Om temadebatter:
Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes egen holdning.

Alle henvendelser rettes til debatansvarlig Mathilde Brieghel på [email protected].

Der er efter min opfattelse behov for en række initiativer, hvoraf jeg blot vil nævne nogle af dem her.

Vi kommer ikke udenom at bruge flere penge på sundhedsvæsenet i de kommende år. Vi vil derfor her og nu afsætte én milliard kroner direkte ind ad fordøren i det danske sundhedsvæsen til målrettet at nedbringe ventelisterne. Penge, som blandt andet kan bruges til at fastholde de anæstesisygeplejersker og andet personale, der er så hårdt brug for i øjeblikket.

Der skal for alvor gang i udrulningen af en sundhedsreform, hvor færre bliver indlagt og genindlagt på vores sygehuse. Det kræver en stærkere kommunal sektor, som kan løfte mere, flere praktiserende læger og mere behandling i eget hjem.

Få flere på fuldtid

I forlængelse af ovenstående, skal investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi sættes i system. Og det gælder i hele den offentlige sektor. Vi vil arbejde målrettet videre med de idéer, som er kommet fra henholdsvis Danske Regioner og Dansk Industri om at etablere en egentlig teknologifond, som skal have udbredelsen arbejdskraftsbesparende teknologi som selvstændigt formål.

Vi kommer ikke udenom at bruge flere penge på sundhedsvæsenet i de kommende år

Martin Geertsen (V)
Sundhedsordfører

Det skal sikres, at vi hurtigt får bugt med den lange kø af dygtige udenlandske læger og sygeplejersker, som står i kø for at komme ind i Danmark. De skal hurtigt lære dansk og uddannes til at begå sig i det danske sundhedsvæsen.

Flere medarbejdere i sundhedsvæsenet skal have mulighed for at komme på fuldtid, hvis de selv ønsker det. Det skal kombineres med en større gevinst ved at arbejde på fuld tid i form af et ekstra skattefradrag for den enkelte fuldtidsansatte.

Løn er i det hele taget en vigtig faktor, og derfor vil det være helt nærliggende, at regionerne i højere grad bruger løn som et instrument til at rekruttere og fastholde medarbejdere i de funktioner, der er særligt udfordrede.

Derfor bør Danske Regioner også fremadrettet overveje, om løn som fastholdelses- og rekrutteringsinstrument kunne være et tema i forbindelse med kommende overenskomstforhandlinger.

Endelig vil en borgerlig-liberal regering, som noget af det første, samle de væsentligste interessenter på sundhedsområdet – offentlige såvel som private – med henblik på at samle inputs til en samlet plan for, hvordan vi løser udfordringerne med de lange ventelister i det danske sundhedsvæsen.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Martin Geertsen

Public affairs-rådgiver på sundhedsområdet, Primetime, fhv. MF og regionsrådsmedlem (V), Region Hovedstaden
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2008)

0:000:00