3F Transport: Pas på med at plastre landet til i endnu mere asfalt

DEBAT: Forhandlingerne om en ny infrastrukturplan skal indebære en bred politisk aftale. Derudover foreslår vi at indføre intelligente kilometerafgifter, skriver Jan Villadsen.

Af Jan Villadsen
Formand, 3F Transport

Klog, bæredygtig og langsigtet. Det bør være nøgleordene, når politikerne i det nye år sætter sig til forhandlingsbordet og skal blive enige om en ny infrastrukturplan.

Danmark er et lille land, og vi er afhængige af en moderne og effektiv infrastruktur på tværs af landet. Vi har ikke brug for manglende ambitioner og snævre aftaler, der skaber usikkerhed for fremtidens transport.

Det, som vi har brug for, er intelligente pejlemærker og en bred politisk aftale. Som formand for godt 50.000 3F'ere beskæftiget i transporterhvervet efterlyser jeg sammenhængskraft i debatten og planerne for fremtiden.

Planlægning, grundige analyser af fremtidens behov for infrastruktur samt sammenhæng mellem kollektiv transport skal findes, før vi plastrer landet til i endnu mere asfalt og kaster ambitionerne over bord for i stedet at få opkaldt en motorvej i eget navn.

Vi skal indføre road pricing   
I efteråret præsenterede jeg og 3F Transport et udspil om intelligente kilometerafgifter, også kaldet roadpricing. Vi mener, at den, der slider på vejene og dermed forurener, er den, der skal betale.

Derfor foreslår vi at indføre intelligente kilometerafgifter. På en sådan måde at man betaler afgifter, når man kører i sin bil, og ikke, fordi man har købt en bil og betalt afgifterne på én gang.

Det skal være et landsdækkende system med afgifter på kørsel per kørt kilometer i personbil, varebil og lastbil og bus. Dels med en grundtakst, der betales på alle veje og alle tidspunkter. Dels med en takst, der stiger trinvist, i takt med at man kører i områder med mere trængsel.

Intelligente kilometerafgifter sikrer fuld betaling for klimabelastning og er et solidt redskab til at skabe en sammenhængende infrastruktur, hvor man kan skrue op og ned for trængsel på forskellige strækninger, og som kan bidrage til at sikre finansiering til grønne projekter.

Hvis vi skal leve op til de politiske mål om en reduktion på 70 procent af den samlede CO2-udledning i 2030, skal vi turde at se i nye retninger. Vi er nødt til at tænke nyt. Det skylder vi hinanden og ikke mindst klimaet.

Vejtransport er årsag til problemer med trængsel og udledning af CO2. Trængsel koster årligt mindst 12 milliarder kroner, og vejtransporten udleder knap 30 procent af Danmarks CO2-udslip.

De næste ti til 15 år forventes trafikken at stige med cirka 1,3 procent årligt, og stigende trafik medfører mere trængsel, flere CO2-udledninger, støj og luftforurening.

Trængselsomkostningerne var cirka 12 milliarder kroner i 2015 og forventes at stige til cirka 23 milliarder kroner i 2035. Her er intelligente kilometerafgifter en oplagt mulighed, når planen for landets infrastruktur skal stykkes sammen. 

Husk den kollektive transport
Man kan ikke tale om infrastruktur uden også at nævne kollektiv transport.

Den kollektive transport bør styrkes og sammentænkes med intelligente kilometerafgifter og anden infrastruktur, der fremmer den kollektive trafik og mulighederne for at koble private og kollektive transportformer.

Det kunne for eksempel ske via parkeringspladser uden for de store byer med en kollektiv transportløsning resten af vejen, men også at sikre, at passagerer skal vente mindre og får færre omstigninger og dermed mindre besvær, når den kollektive trafik benyttes. Jeg tror, at det spiller en væsentlig rolle, når danskerne i dag fravælger busser og tog.

Så kære politikere, vi har brug for en bred politisk aftale, der kan skabe ro om infrastrukturen i Danmark de næste mange år. Det sikrer vi via en klog, bæredygtig og langsigtet plan, og jeg og 3F Transport står som altid til rådighed for sparring, viden og ideer.

Forrige artikel Rådet for Bæredygtig Trafik: Transporten skal væk fra bilerne Rådet for Bæredygtig Trafik: Transporten skal væk fra bilerne Næste artikel Dansk Energi til Noah: PtX er uundværlig i fremtidens energisektor Dansk Energi til Noah: PtX er uundværlig i fremtidens energisektor