Shippingfirma: Ny havnelov skal gøre op med urimelige vilkår

DEBAT: Det er tiltrængt med en ny havnelov. De offentligt ejede havne løser opgaver, der tidligere har været udført af private aktører. Den nye lov skal tage højde for fire forhold, skriver Søren Nørgaard Thomsen fra Blue Water Shipping.

Af Søren Nørgaard Thomsen
Administrerende direktør, Blue Water Shipping

Hos Blue Water Shipping følger vi med stor interesse arbejdet med en ny havnelov – for det er virkelig tiltrængt med en opdateret og veldefineret lov på området.

Gennem de seneste år har der været en række sager, der klart og tydeligt viser, at den nuværende havnelov ikke formår at regulere området på en klar, fair og anstændig vis.

Blue Water har selv været involveret i en langvarig sag, som på trist vis udstiller en meget mangelfuld retssikkerhed, når det gælder havneloven, som i dag ikke indeholder hverken sanktioner mod dem, der bryder loven, eller erstatninger for dem, der lider tab på grund af lovbrud.

Virksomheder er derfor nødsaget til selv at køre erstatsningssager ved Sø- og Handelsretten, hvilket kan være både en langvarig og omkostningstung proces.

Havne er blevet kommercialiseret
Blue Water har ligeledes mærket en anden konsekvens af den svage havnelov – vi har været nødsaget til også at inddrage Konkurrencestyrelsen i en havnesag.

Efter to års ventetid var svaret fra styrelsen, at man ikke fandt sagen stor nok til at ville bruge ressourcer på den.

Dermed lader det til, at konkurrenceloven ikke har betydning for retssikkerheden for private operatører på havneområdet.

De store udfordringer med den nuværende havnelov er opstået, fordi de offentligt ejede havne gennem de senere år er blevet stærkt kommercialiseret i den daglige ledelse og bestyrelse samt ved, at mange af havnene nu udfører en række af de havnerelaterede opgaver, der i årevis har været kerneforretning for private aktører.

Blue Water Shippings holdning til den nye havnelov:

1. Den skal forhindre offentligt opgavetyveri: Offentlige havne skal ikke konkurrere mod private aktører, da det altid vil ske på ulige vilkår. De private aktører har i årevis – på lige vilkår – konkurreret indbyrdes.

De har investeret og udviklet deres forretning i forhold til markedet og kunderne. Og de har dermed medvirket markant til vækst for både erhvervslivet og samfundet i og omkring de danske havne.

2. Der er også i fremtiden behov for et stærkt konstruktivt samspil mellem havnene og de private aktører, men havnene bør koncentrere sig om at være ansvarlige for at sikre den nødvendige infrastruktur: kajanlæg, kraner og pakhuse.

3. Uanset de overordnede rammer – som bør være at skabe en fremtidssikret fair base for private aktører – er det altafgørende, at en ny havnelov skaber klare og tydelige regler for sektoren.

Den nuværende situation giver meget ringe betingelser og retssikkerhed for de private aktører, der kæmper en ulige kamp mod havnene, der på den ene side kan bestemme disse aktørers vilkår for brugen af havnens infrastruktur, samtidig med at de på den anden side konkurrerer med de samme aktører om de konkrete opgaver og kunder.

Der er ganske enkelt urimelige vilkår for de private aktører. Det ødelægger samarbejdsklimaet og skader dermed vækst- og udviklingsmulighederne for både de danske havne og de private aktører og dansk industri generelt.

4. Endelig må en ny lov naturligvis indeholde passende sanktioner og erstatningsmulighed ved lovbrud. Dette for, at der bliver den nødvendige respekt om loven – og for at loven overholdes.

Forrige artikel DTL: Ole Birks ideologi kolliderer med virkeligheden DTL: Ole Birks ideologi kolliderer med virkeligheden Næste artikel 3F og DI med ny analyse: Busser er det oversete stedbarn i kollektiv trafik 3F og DI med ny analyse: Busser er det oversete stedbarn i kollektiv trafik