Danske Havne: Flyt transporten fra vejen til vandet

DEBAT: Den nye havnelov skal sikre lige konkurrencevilkår for havnene i hele landet og flytte transporten fra vejen til vandet til gavn for både miljøet og trængslen på vejene, skriver direktør i Danske Havne Tine Kirk Pedersen.

Af Tine Kirk Pedersen
Direktør, Danske Havne

De danske havne er for mange danskere en overset ressource. Noget, man tager for givet, fordi de bare er der og har været der længe – og som egentlig fungerer meget godt.

Men det kommer bestemt ikke af sig selv, og det er et vigtigt område, som hele tiden skal udvikles i takt med nye muligheder for vækst og beskæftigelse i og omkring havnene.

Derfor hilser vi fra Danske Havnes side også en revision af havneloven velkommen. Vi har selv været med i arbejdet med revisionen, og vi ser også frem til, at en aftale falder på plads i det nye år, så vores mange medlemmer kan arbejde videre med vished og sikkerhed for fremtidens rammevilkår. 

Danmark er en blå stormagt
Det Blå Danmark i og omkring havnene kaster i alt knap 100.000 arbejdspladser af sig, og én beskæftiget i branchen skaber oven i købet dobbelt så stor nationalindtægt som gennemsnittet i dansk økonomi målt i bruttoværditilvækst.

I meget runde tal producerer vi for 300 milliarder og eksporterer for 250, så vi kan altså med rette tale om, at Danmark er en blå stormagt.

Men det fortsætter som sagt ikke, hvis vi ikke hele tiden følger med udviklingen. Fra brancheorganisationen Danske Havnes side ynder vi at sige, at vi er dem, der stiller søvejen til rådighed, for det er vores medlemmer, der ude i havnene gør det muligt for resten af branchen at udnytte søvejens muligheder til gavn for os alle.

Søvejen har rigelig kapacitet, og væksten, som handlen over vand giver, skaber værdi i hele landet, så havnene er med til at binde Danmark sammen. Det har høj værdi – også langt ud over den økonomiske.

Blå motorveje 
Når vi ser ind i fremtiden, bør vi være mange forskellige interessenter – også uden for branchen – der har en naturlig interesse i at få flyttet mere transport fra vej til vand. De danske motorveje bliver mere og mere fyldt op, mens der er rig plads på de blå motorveje, altså søvejen.

De blå motorveje er mere miljøvenlige end motorvejene af asfalt, og jo mere vi får flyttet fra vej til sø, desto mere letter vi presset på vejene. Det er bedre for både miljøet og trængslen. 

Det er vigtigt for både vækst og miljø, at vi i fremtiden får muligheder for at tiltrække mere godstransport til de danske havne frem for til øvrige europæiske havne, fordi vi herhjemme dels er blandt de bedste til at håndtere det miljømæssigt forsvarligt – og ikke mindst fordi det samtidig kaster rigtigt mange arbejdspladser af sig.

Bedre konkurrencevilkår
Vi tog hul på nuværende etape af revisionen af havneloven, da ekspertudvalget i april fremlagde deres bud på fremtidens havnelov, og vi ser nu frem imod, at regeringen sender sit bud på en havnelov videre i høring.

Fra havnenes side kommer vi dog indtil da til at fortsætte med at byde ind med vores vigtigste pointer. Det handler blandt andet om, at den nye havnelov skal være med til at sikre lige konkurrencevilkår – særligt i forhold til lånemulighederne – for havnene i hele landet.

Vi mener, at alle havne uanset organisationsform skal have samme adgang til statsgaranterede lån, og generelt er vi tilhængere af så klare rammer for alle som muligt, for det kræver samarbejde og fælles løsninger, hvis vi skal fortsætte med at udvikle havnene i Danmark og være relevante i en europæisk sammenhæng.

Vi glæder os til de kommende måneders debat om havneloven, og vi lover, at vi nok skal byde ind med mange gode og brugbare løsningsforslag undervejs i processen.

Forrige artikel Danske Maritime: Øget eksport skal bekæmpe forurenet luft i Danmark Danske Maritime: Øget eksport skal bekæmpe forurenet luft i Danmark Næste artikel Enhedslisten: Transportministeren ødelægger den danske model Enhedslisten: Transportministeren ødelægger den danske model
  • Anmeld

    Søren ernst Pedersen · pensionist

    Transport fra havne og Jernbane,

    Ja man må håbe at Danske Politikkere , kan se at TRANSPORT ad Vandvejen med skibe, og ad Jernbanen på skinner, er et godt Alternativ til Motorveje , så Lokale Vognmænd og Chaufører kan distribuere fra Havne Og Kombiterminaler, så de mange udenlandske Trækkere og Trailere på Danske Motorveje og Rastepladser undgås,?

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

BAGGRUND: Statens årlige tilskud til DSB er reduceret med over 700 millioner kroner, siden den tidligere SR-regering lagde grunden for statsbanernes økonomi frem til 2024. Forude venter et usikkert årti.