ITD: Det kræver politisk mod at klimaomstille den tunge transport

DEBAT: Politikerne skal udvise mod til at vælge vinderne blandt de fremtidige transportenergikilder, så virksomhederne kan tilrette deres strategi derefter, ellers går den grønne omstilling inden for de tunge transporter i stå, skriver Carina Christensen.

Af Carina Christensen
Administrerende direktør i ITD, brancheorganisationen for den danske vejgodstransport

Som alle andre virksomheder sikrer de professionelle vejgodstransportvirksomheder deres fremtid ved en kombination af strategisk og økonomisk planlægning.

Desværre oplever mange transportvirksomheder i disse år, at deres strategiske og økonomiske planlægning vanskeliggøres betydeligt af manglende beslutninger – eller måske rettere manglende mod – hos politikerne i både Danmark og EU.

Virksomhederne mangler en klar politisk beslutning, i forhold til hvilken vej man vil gå i Danmark og resten af Europa i forhold til transportsektorens fremtidige drivmidler. Der mangler sikre rammer for investeringer i udvikling og afprøvning af ny teknologi inden for alternative drivmidler.

Det er på høje tid, at politikerne udviser mod til at vælge vinderne blandt de mulige fremtidige transportenergikilder, så virksomhederne kan tilrette deres strategi og planlægning derefter. Ellers sættes den grønne omstilling inden for de tunge transporter i stå. 

Nabolandene viser vejen
Teknologierne modnes i forskellige hastigheder, så morgendagens løsning er måske ikke engang klar til at blive udrullet i markedet. Det skal vi naturligvis holde for øje, men ikke desto mindre er der behov for, at der bliver udstukket en retning for, hvor erhvervet skal arbejde hen mod både på den mellemlange og lange bane.

Det er ikke en nem opgave, for der er ingen hurtige snuptagsløsninger, som det ser ud i dag. Netop derfor har ITD også tidligere foreslået, at der nedsættes en klimakommission for den tunge transport med et bredt udsnit af repræsentanter fra erhvervet, så den politiske beslutningsproces kan foregå på et oplyst grundlag.

Det er naturligvis altafgørende, hvis vi skal nå i mål med omstillingen til klimavenlige teknologier, der faktisk også fungerer for transport- og logistikvirksomhederne i praksis.

Selvom det er svært, har vores nabolande vist, at det godt kan lade sig gøre at lave langsigtede klimastrategier for den tunge transport. Herhjemme er der blot at følge deres eksempel, så vi ikke bliver hægtet endnu mere af den grønne omstilling, der foregår i Europa med rasende fart.  

Politisk mod
Politikere er nu engang valgt til at træffe beslutninger, og de energiformer, der på sigt skal sikre reduktion af transportsektorens olieafhængighed, kommer kun på banen, hvis det besluttes på et højere niveau. Virksomhederne og markedskræfterne kan ikke gøre det selv – uanset hvor gerne de ville.

Det er en bunden politisk opgave: Der er brug for politiske beslutninger og en klar strategi for fremtidens drivmidler her og nu. Det er politikernes pligt og ansvar at sikre lovgivningsmæssig stabilitet med en klar og realistisk strategi for reduktion af CO2-emissioner for at fremme investeringstilliden fra transportvirksomhederne, energileverandørerne og køretøjsproducenterne.

Valgkampen er i sin afgørende fase, og aldrig før har klimaet stået så højt på den politiske dagsorden. Det er glædeligt.

Så snart valget er overstået, forventer vi så også, at politikerne udviser det nødvendige mod til for alvor at sætte skub i en udvikling, hvor transportvirksomhederne får de nødvendige rammebetingelser og sikkerhed for deres investeringer i forhold til at effektivisere transporterne, reducere brændstofforbruget og mindske udledningen af drivhusgasser.

I vejgodstransporten er virksomhederne helt klar til stige ombord på den grønne omstilling. Er politikerne det også?

Forrige artikel GreenMobility: Det er uambitiøst at parkere elbilen i en abstrakt 2030-plan GreenMobility: Det er uambitiøst at parkere elbilen i en abstrakt 2030-plan Næste artikel Cepos: Grønne politiske løsninger risikerer at gøre mere skade end gavn Cepos: Grønne politiske løsninger risikerer at gøre mere skade end gavn
Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

BAGGRUND: Statens årlige tilskud til DSB er reduceret med over 700 millioner kroner, siden den tidligere SR-regering lagde grunden for statsbanernes økonomi frem til 2024. Forude venter et usikkert årti.