Klaus Bondam: Mere cykling er en velfærdsgevinst

DEBAT: Vi er nødt til at udfordre bilens magt og flytte bilister over på (el)cyklen, hvis vi skal realisere målet om at give danskerne bedre byer, bedre luft og bedre mobilitet, skriver Klaus Bondam.

Af Klaus Bondam
Direktør i Cyklistforbundet

Jul og gavernes tid er forbi for denne gang. Det skal ikke forhindre os i Cyklistforbundet i at holde fast i vores ønskeseddel til transportminister Benny Engelbrecht og de øvrige politikere, som i 2020 skal lande en langsigtet investeringsplan for infrastruktur.

Allermest ønsker vi os et mindset, hvor cyklen gøres til en del af løsningen, når vi skal reducere CO2-udledningen fra person- og varetransport.

Cyklen er ikke ligegyldig i CO2-sammenhæng. Der er en grund til, at den hollandske regering i 2019 fremlagde en klimaplan, hvor cyklisme er integreret del af løsningen.

I Danmark handler det om god og tryg cykelinfrastruktur i byer og på landet, om flere og bedre cykelstier på tværs af kommunegrænser samt flere og bedre cykelparkeringsanlæg i forbindelse med offentlig transport for at styrke kombinationstransport og last mile-cykling. Men ikke kun. Det handler også om alt det, som ikke er cykelasfalt.

Tværgående projekter
At tænke cyklen med kræver nytænkning og ny viden. Meget ved vi. Men vi ved ikke nok. Vi har brug for viden, som kan indgå som grundlag for stat og kommuners beslutninger på cykelområdet.

Det er afgørende, at en ny national cykelpulje imødekommer behovet for tværgående projekter i form af forsknings- og vidensopsamlingsprojekter, kampagner, innovationsprojekter, sådan som vi kender det fra den nationale cykelpulje 2009-2014 ('cykelmilliarden').

Det kræver en cykelpulje, hvor forskningsinstitutioner, organisationer og eksterne rådgivere kan søge midler til tværgående projekter. Gerne i samarbejde og alliancer mellem (flere) kommunale og statslige aktører.

Lad os for eksempel gennemføre de tværgående projekter, der får erhvervslivet til at åbne øjnene for de enorme muligheder for at udnytte (el)cyklen til varetransport. Ikke al varetransport kan klares på el-ladcykel. Men meget mere, end vi er vant til, kan.

Cyklen har et kæmpe innovationspotentiale
Cykling er ifølge Deloitte's Predictions-rapport 2020 det næstvigtigste område at innovere på – kun overgået af 5G! De stadigt voksende byer vånder sig allerede i dag under enorm trængsel og bilkøer. Det kan el-biler, uanset hvor grønne de males, ikke ændre på.

Transportminister Benny Engelbrecht ser "el-bilernes helt store gennembrug lige om hjørnet". Men der vil stadig gå mange år, før de sidste benzin- og dieselbiler har forladt vores veje.

I Danmark har vi vores biler længe. I al den tid vil de belaste klimaet med CO2-udledning og luften med NO2 (kvælstofdioxid) og skabe store sundhedsmæssige udfordringer særligt i de store byer.

Vi er nødt til at udfordre bilens magt, flytte bilister over på (el- og speed-)cyklen og give danskerne bedre byer, bedre luft og bedre mobilitet. Vi er nødt til at kombinere udfasning af fortidens fossilbiler med andre tiltag, der kan iværksættes og implementeres hurtigt – herunder bedre sammenhæng med kollektiv transport.

Fortræffelige forudsætninger
Danmark har brug for flere cyklister, og danske cyklister har brug for bedre forhold. Så enkelt er det. Heldigvis har vi i Danmark nogle af verdens bedste forudsætninger for at lykkes med at flytte bilister over på cyklen.

·       46 procent af alle pendlerture for beskæftigede i Danmark er ifølge Danmarks Statistiks 2017-tal på ti kilometer eller derunder. Det er en ren smuttur for en el-/speed-cykel. 

·       Danskerne vælger ifølge 2019-tal for brugen af supercykelstier i Region Hovedstaden cyklen og er også villige til at cykle langt, hvis bare infrastrukturen er til det. Det er ingen grund til at tro, at det ikke gør sig gældende andre steder i landet. 

·       Skifter man på ture op til 7,5 kilometer fra bil til cykel, udleder man ifølge European Cyclists' Federation 92 procent mindre CO2.

I Cyklistforbundets politiske 2019-oplæg Cykelland Nu opfordrede vi Folketinget til at vedtage en fast statslig pulje på mindst 200 millioner kroner årligt. Det svarer til, at der går to kroner til cykelområdet for hver 100 kroner, der går til biler. Det er stadig aktuelt.

Et fravalg af bilen ikke er et 'velfærdstab'. Bilen har medført velfærdstab på grund af forurening, støj, forringet sundhed og livskvalitet, trængsel, dårlig pladsudnyttelse og ringe bymiljøer.

Måden, som vi indretter og ombygger vores byer på, har stor indflydelse på morgendagens transportbehov. Fodgænger- og cykelvenlige byer centreret omkring kollektive trafikknudepunkter vil i høj grad bidrage til CO2-reduktion. Mere cykling er en velfærdsgevinst.

Forrige artikel Lidegaard, Messerschmidt og Abild­gaard: Læg Ring 5-udvidelser i graven Lidegaard, Messerschmidt og Abild­gaard: Læg Ring 5-udvidelser i graven Næste artikel Alex Vanopslagh: EU-mindsteløn er ikke den eneste trussel mod den danske model Alex Vanopslagh: EU-mindsteløn er ikke den eneste trussel mod den danske model