Debat

Kristian Pihl Lorentzen: Regeringen ignorerer gevinsterne ved at gøre lastbiler grønne  

Regeringen er fodslæbende, når det kommer til at få omstillet den tunge trafik til grønne alternativer. Det er afgørende at få afsat flere midler af til omstillingen, for den kommer ikke af sig selv. Der skal politiske rammer, incitamenter og vilje til, skriver Kristian Pihl Lorentzen (V).

Den grønne omstilling af lastbiler kommer ikke af sig selv. Der skal klare politisk fastsatte mål, rammer og incitamenter til, skriver Kristian Pihl Lorentzen (V).
Den grønne omstilling af lastbiler kommer ikke af sig selv. Der skal klare politisk fastsatte mål, rammer og incitamenter til, skriver Kristian Pihl Lorentzen (V).Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Kristian Pihl Lorentzen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Danmark har brug for den tunge vejtransport, der bogstaveligt talt holder gang i hjulene. Det har den aktuelle forsyningskrise og den store globale mangel på lastbilchauffører slået fast med syvtommersøm.

Tag bare Storbritannien som et eksempel på, hvor galt det kan gå, hvis den tunge transport ikke følger med efterspørgslen på varer. Sådan må det ikke gå i Danmark.

Men selvom lastbiler på vejene er kommet for at blive, kan vi samtidig ikke lukke øjnene for, at vi står midt i en verdensomspændende klimakrise. De dystre konklusioner i den seneste rapport fra FN's klimapanel minder os om, at det er vigtigere end nogensinde før at tænke i grønne baner.

Det gælder især også, når det kommer til den tunge vejtransport, som i 2030 vil stå for 13 procent af transportsektorens samlede udledninger – en andel, der svarer til 1,5 millioner ton CO2.  

Fakta

Kan vi redde klimaet uden at begrænse privatbilismen?
Danskerne kommer til at køre flere kilometer frem mod 2030, hvor vi ellers skal udlede 70 procent mindre CO2 og andre klimagasser, end vi gjorde i 1990.

Det forventer Energistyrelsen, som i analysen 'Klimastatus og -fremskrivning' fra 2021 regner med "en stigning i trafikarbejdet for alle typer køretøjer" mellem 2019 og 2030, og at "den relative stigning i trafikarbejdet vil være størst for personbiler, hvor trafikarbejdet i 2030 forventes at være 23 procent højere end i 2019".

Er det foreneligt med klimalovens målsætninger? Hvad bør politikerne stille op? Hvis Folketinget fastholder målsætningen på 70 procent, skal politikerne i så fald foretage indgreb? Vil det være nok at indføre en bred CO2-afgift – og hvad der skal til, hvis den politiske opbakning til afgiften udebliver?

Altinget giver i en temadebat ordet til forskere, interesseorganisationer og politikere, som vil debattere, om en stigning i trafikarbejdet er uforeneligt med klimamålet om 70 procents reduktion i 2030.

Om temadebatter:
Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Hvis vi også i fremtiden skal kunne fragte vores varer fra A til B uden at gå på kompromis med klimaambitionerne, er vi altså nødt til at sætte tempo på den grønne omstilling af transportsektoren – og her hænger regeringen desværre i bremsen.

Det er ikke nok, at der er kommet god gang i omstillingen af personbiler. Vi skal have den tunge transport med. Også fordi transportkøberne og kunderne i danske butikker begynder at efterspørge grøn transport.

Flere midler til en grøn tung vejtransport

Ved infrastrukturforhandlingerne før sommerferien gik Venstre forventningsfulde til forhandlingsbordet med høje ambitioner iført den grønne førertrøje. Vi foreslog dengang, at der skulle afsættes 1,2 milliarder kroner frem mod 2035 til blandt andet at få grøn tankning af el, biogas og brint til lastbiler.

Dette ambitionsniveau kunne vi desværre ikke få regeringen med på, og med den endelige aftale blev der kun afsat 275 millioner kroner til området over en lang årrække. Det er ikke ambitiøst nok. Derfor vil Venstre i vores finanslovsprioriteter afsætte ekstra 100 millioner kroner alene i 2022 til at sætte gang i omstillingen af den tunge transport.

Pengene skal sikre, at vi kommer fra snak til handling. Beløbet kunne med fordel bruges på tilskud ved investering i biogas- og el-lastbiler samt til justering af afgifterne, så grønne drivmidler til lastbiler bliver billigere.

Klimapartnerskabet for Landtransport peger også på dobbelttrailere eller højere totalvægt for femakslede lastbiler som to lavhængende frugter. Vi vil udmønte pengene i tæt dialog med transportbranchen, så de grønne tiltag matcher virkelighedens verden.

Regeringens klimaambitioner er varm luft

Regeringen og dens røde støttepartier bryster sig gerne af deres høje CO2-reduktionsmål, men når det kommer til stykket, har regeringen gang på gang vist, at deres ambitioner blot er varm luft.

Hvor var eksempelvis ambitionerne om grønne biler i sidste års bilaftale? Langt under Venstres en million grønne biler i hvert fald. Og hvor er der en plan for konkrete initiativer, der giver vognmændene incitamenter til at udskifte dieselolien med grønne drivmidler?

Disse spørgsmål – og mange flere – savner vi svar på fra regeringen. For et står klart: Den grønne omstilling af lastbiler kommer ikke af sig selv. Der skal klare politisk fastsatte mål, rammer og incitamenter til.  

Jeg håber, at vi i første kvartal af det nye år kan få landet en bred politisk aftale, der sætter skub i grøn omstilling af den tunge transport

Kristian Pihl Lorentzen (V)
Transportordfører

I Venstre tror vi på, at den for vores økonomi og forsyning så afgørende tunge vejtransport godt kan forenes med ambitiøse klimamål. Men det kræver, at vi sætter foden på speederen og tør investere i den grønne omstilling, også selvom det koster penge fra råderummet.

Den pris er vi i Venstre villige til at betale. Og branchen længes efter at komme i gang. Dertil kommer indsatsen på europæisk niveau, hvor Danmark skal skubbe på for fælles grønne reduktionsmål og virkemidler for den tunge transport. 

Vi ser frem til et godt samarbejde med regeringen, andre partier, transportbranchen og energisektoren om at finde konkrete løsninger, der sætter fart under klimafeltet, og så vi får omstillet den tunge transport. Jeg håber, at vi i første kvartal af det nye år kan få landet en bred politisk aftale, der sætter skub i grøn omstilling af den tunge transport.

En aftale, hvor vi benytter eksisterende teknologi på den korte bane, men har blikket rettet mod løsningerne på længere sigt, herunder brintdrevne lastbiler. Danmark skal ikke blive en dieselø midt i transporthavet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00