Debat

Transportministeren: Vi skal ikke skrue ned for trafikken

Vi skal omstille transporten ved at se på, hvordan vi transporterer os: Med nulemissionsbiler, en veludbygget infrastruktur og cyklen som et attraktivt alternativ. Men vi skal ikke skrue ned for trafikken, skriver Benny Engelbrecht (S).

Vi er dybt afhængige af vores infrastruktur og mange transportmuligheder. Vi skal blive ved med at styrke og udvikle dem, så de svarer til fremtidens behov, skriver transportminister Benny Engelbrecht (S).
Vi er dybt afhængige af vores infrastruktur og mange transportmuligheder. Vi skal blive ved med at styrke og udvikle dem, så de svarer til fremtidens behov, skriver transportminister Benny Engelbrecht (S).Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix
Benny Engelbrecht
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vintrene bliver varmere, skybruddene flere, havene stiger, og stormene raser – vi begynder nu for alvor at opleve skyggesiden af klimaforandringerne. I Danmark, men ikke mindst også i nogle af de dele af verden, som er mindre begunstiget end os.

Vi, der har rundet 50, har levet godt, men vores store forbrug og velstand har haft konsekvenser for klimaet. Det bliver vi nødt til at handle på. Og det er derfor, at et næsten enigt Folketing har sat sig det mål at reducere Danmarks samlede CO2-udledning med 70 procent inden 2030.

Transportområdet står for cirka en tredjedel af udledningen. Det er der en årsag til. Vi kører meget i bil herhjemme – og mange har endda flere i garagen. Vi får transporteret mange varer rundt i landet hver eneste dag, og derfor er karavanerne af lastbiler blevet dominerende overalt.

Det er faktisk ganske simpelt: Jo flere vi er, og jo bedre det går med økonomien, desto mere vokser behovet for transport. Både af os selv og de varer, som vi skal leve af.

Det har konsekvenser. Her mener jeg ikke kun for de mange bilister, som oplever kødannelser og trængsel på vejene – eller de passagerer, som oplever travlhed ved bus-, tog- og metrostationer. Nej, vores transport påvirker i den grad også klimaet.

Temadebat

Kan vi redde klimaet uden at begrænse privatbilismen?
Danskerne kommer til at køre flere kilometer frem mod 2030, hvor vi ellers skal udlede 70 procent mindre CO2 og andre klimagasser, end vi gjorde i 1990.

Det forventer Energistyrelsen, som i analysen 'Klimastatus og -fremskrivning' fra 2021 regner med "en stigning i trafikarbejdet for alle typer køretøjer" mellem 2019 og 2030, og at "den relative stigning i trafikarbejdet vil være størst for personbiler, hvor trafikarbejdet i 2030 forventes at være 23 procent højere end i 2019".

Er det foreneligt med klimalovens målsætninger? Hvad bør politikerne stille op? Hvis Folketinget fastholder målsætningen på 70 procent, skal politikerne i så fald foretage indgreb? Vil det være nok at indføre en bred CO2-afgift – og hvad der skal til, hvis den politiske opbakning til afgiften udebliver?

Altinget giver i en temadebat ordet til forskere, interesseorganisationer og politikere, som vil debattere, om en stigning i trafikarbejdet er uforeneligt med klimamålet om 70 procents reduktion i 2030.

Om temadebatter:
Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Skal ikke skrue ned for trafikken

Nogle mener, at vi derfor skal skrue ned for trafikken. Det, mener jeg ikke, er løsningen.

Vi er dybt afhængige af vores infrastruktur og mange transportmuligheder, så dem skal vi blive ved med at styrke og udvikle, så de også svarer til de behov, som vi får i fremtiden.

Det afspejler infrastrukturaftalen fra før sommerferien med al tydelighed. Her er regeringen sammen med alle Folketingets partier blevet enige om at investere 160 milliarder kroner i vores infrastruktur – og vel at mærke i vores samlede infrastruktur.

Skinner, broer, veje, tunneler, cykelstier og alt det, der følger med. Der er behov for det hele, så vi kan udbygge vores velfærdssamfund og binde landet bedre sammen.

Men det kan ikke stå alene. Vi bliver nødt til at se infrastruktur på en ny måde. Det må ikke længere kun handle om, hvad vi bygger, og hvor vi gør det. Nej, det skal i langt højere grad handle om, hvordan vi bruger den.

Ikke i mål endnu

De biler, varevogne, busser, taxaer og lastbiler, der kører på vejene, skal være nulemission. De tog og letbaner, der kører på skinnerne, skal være elektriske.

Cyklen skal være et attraktivt alternativ – også den med elmotor, som kan erstatte mange pendlerture. Vi skal have flere delebiler. Langt mere ladeinfrastruktur. Og vi skal have gang i et analysearbejde, der skal se på, hvordan vi får flyttet folk fra bil og over til den kollektive transport. Derfor nedsætter vi et grønt takstudvalg.

Jeg tror på, at vi bedst går foran ved at vise resten af verden, at man kan leve trygt, sikkert og godt i et dansk velfærdssamfund, der har plads til at vokse

Benny Engelbrecht (S)
Transportminister

Vi arbejder hver eneste dag for at sikre, at vi leder transportsektoren i en grønnere retning. Men vi ved også godt, at vi ikke er i mål endnu. Selvom der endelig er skruet op for salget af de grønne personbiler – og skabt gode rammer for udrulningen af ladeinfrastruktur.

Selvom vi har indgået klimasamarbejdsaftaler med en lang række kommuner, som sikrer, at 68 procent af den samlede bybustrafik i Danmark omstilles til nulemission. Og selvom vi har besluttet at elektrificere hele togdriften i Danmark med infrastrukturaftalen, har vi stadig en meget stor opgave foran os.

Velfærdssamfund på en klimavenlig måde

Til næste år vil jeg bruge en stor del af min tid på at arbejde for, at vi kommer et skridt videre i den grønne omstilling af den tunge vejtransport.

Vi skal udarbejde en strategi for udrulningen af drivmiddelinfrastrukturen og derefter diskutere udmøntningen af 275 millioner kroner til at udrulle den. Og så skal vi have hul på de politiske diskussioner om, hvordan vi indretter den kilometerbaserede CO2-afgift for lastbiler, som vi besluttede i december 2020.

Skridt for skridt sikrer vi, at den danske transportsektor bliver mere grøn. Vi har alle forudsætninger for at forme en grøn transportrevolution i Danmark. Ved at investere – og investere rigtigt. Jeg tror ikke, at løsningen på klimaudfordringen ligger i at begrænse mennesket. I at nedbringe aktiviteten.

Jeg tror på, at vi bedst går foran ved at vise resten af verden, at man kan leve trygt, sikkert og godt i et dansk velfærdssamfund, der har plads til at vokse – og at det kan lade sig gøre at gøre det på en trinvis mere klimavenlig måde.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00