Noah: Transportens CO2-aftryk kan sænkes uden at vente på ny teknologi

DEBAT: Trafikområdet behøver ikke assistance fra ny teknologi og store spillere i erhvervslivet for at sænke CO2-udledningen. Meget kan gøres allerede nu, mener Noah, som har fem forslag.

Af Louise Marie Busck Lumholt og Johan Keller
Aktive, Noah

Statsminister Mette Frederiksen (S) har holdt sin tale i FN om Danmarks 70-procentsmålsætning for CO2-udledning og de store pensionsselskabers nye tilsagn om investeringer i grønne projekter og værdipapirer.

Målsætningen er indtil videre en hensigtserklæring. Pensionsselskaberne har – noget overraskende – ingen aktuelle planer om at afhænde deres investeringer i olie og gas.

Inspireret af sine drøftelser med blandt andre Connie Hedegaard holder statsministeren sig til, at de sidste procenter i nedbringelsen af CO2-udledningen ikke kan forudsiges nu.

Argumentet er, at vi mangler nye teknologier til formålet, og at disse teknologier forhåbentlig dukker op hen ad vejen.

Vi venter på teknologi og erhvervsliv
Dansk Industri vil gerne være med på målsætningen for nedbringelse af CO2-udledning.

Deres udspil er dog præget af en ideologisk betonet finansiering bestående af diverse udbudsplaner, sociale nedskæringer samt arbejdskraftimport, hvilket må tænkes at være ganske problematisk for den nye regering og dens støttepartier.

Umiddelbart lyder Danmarks udmeldinger imponerende, men det er knap så sikkert, om der er handling bag.

Spørgsmålet er, om vi kan forvente reelle tiltag for begrænsning af udledning her og nu. Der skulle være en klimalov på vej, men om den rummer handlingsplaner for indeværende år, virker usikkert.

Sagen er nok, at den store klimamobilisering i Danmark op til folketingsvalget endnu ikke har set sin forløsning i form af konkrete forslag.

Der synes at være en opfattelse af, at man er nødt til at vente på assistance fra ny teknologi og store spillere i erhvervslivet.

Men vi behøver ikke vente. Der er faktisk meget, der kan gøres omgående.

Genopret bilbeskatningen
For det første kan man genoprette bilbeskatningen. Fra 2006 til 2016 er den gennemsnitlige registreringsafgift per bil nedsat med cirka 53 procent. De seneste års afgiftsreduktioner har især reduceret afgiften på store biler.

Alle disse afgiftslettelser må rulles tilbage for at undgå en yderligere eksplosion i bilsalget.

For det andet foreslår vi en markant forhøjelse af benzin- og dieselafgifter.

I områder med dårlig kollektiv trafikbetjening kan det være relevant at tilbageføre nogle af midlerne til den del af befolkningen, der er økonomisk svagest stillet. Det kan for eksempel ske via den grønne check eller på anden måde, indtil den kollektive trafik er tilstrækkeligt udbygget.

Stands udvidelsen af Københavns Lufthavn
For det tredje kan flyafgifter indføres på mindst samme niveau som vores nabolande, der alle har implementeret flyafgifter. I den forbindelse skal udvidelsen af Københavns Lufthavn naturligvis standses.

Provenuet fra de øgede afgifter kan overføres til kraftig nedsættelse af prisen på den kollektive trafik.

For det fjerde kan der også indføres "miljøringe" eller roadpricing i de større byer til hurtig iværksættelse for at bekæmpe biltrafikkens kraftige belastning af byens arealer, andre trafikanter samt luftforurening, som er ansvarlig for store sundhedsskader samt tidlige dødsfald.

Femte og sidste forslag, som kan sættes i gang omgående, er et fuldt stop for alle nye, store vej- og tunnelanlæg.

Danmarks vejnet er formentlig allerede nu verdens mest udbyggede. Der er brug for udbygning af den kollektive trafik, som i det meste af landet er blevet forsømt gennem årtier.

Forrige artikel ATL og DI Transport: Ordnede forhold for chauffører kræver investeringer i kontrol ATL og DI Transport: Ordnede forhold for chauffører kræver investeringer i kontrol Næste artikel Movia-politikere til regeringen: Lav en samlet klimaplan for kollektiv transport Movia-politikere til regeringen: Lav en samlet klimaplan for kollektiv transport