S: Vil Ole Birk virkelig trække stikket ud af fjerntog til det meste af Jylland?

DEBAT: Hvis regeringen vælger at arbejde videre med en ren vejbro over Kattegat, forspilder vi chancen for éntimesdrift med tog mellem Aarhus og København og trækker de facto stikket ud af danske fjerntog til det meste af Jylland, skriver Rasmus Prehn (S).

Af Rasmus Prehn (S)
Transportordfører

I Nordsjælland savner de både en Frederikssund- og en Hillerødmotorvej.

På Sydsjælland en motorvej mellem Næstved og Rønnede. De er trætte af den nuværende "gedesti", som de kalder den.

Og i Nordjylland er håbet en ny tredje limfjordsforbindelse som supplement til den nuværende limfjordstunnel, der både har nået kapacitetsgrænsen og i øvrigt sætter sig, så den risikerer at skulle igennem store og tidskrævende reparationer, der betyder midlertidig lukning m.m.

Andre steder er der lige så store og meget konkrete investeringsønsker. Alligevel er regeringens finanslov kemisk renset for nye anlægsinvesteringer, når der ses bort fra de nødvendige og visionære jernbaneinvesteringer, som er vedtaget med et flertal uden om regeringen af togfondspartierne: S, DF, R, Ø og SF. 

Regeringen er alene rejsende i fugle på taget, når det handler om infrastrukturinvesteringer. Der er således afsat 60 millioner kroner til en forundersøgelse af en ny Kattegat-bro fra Aarhus over Samsø til Kalundborg samt fem millioner til en forundersøgelse af den såkaldte H-H-forbindelse mellem Helsingør og svenske Helsingborg. Hvorfor H-H-forundersøgelsen kan gøres så meget billigere, kan ingen i ministeriet tilsyneladende svare på. Men nu er den på finansloven, så ser det da ud af lidt, synes ræsonnementet at være. 

Kattegatforbindelse giver super god mening
Som Socialdemokratiets transportordfører synes jeg, der er projekter, der er mere presserende, men derfor kan jeg godt glæde mig over visionerne i navnlig Kattegatforbindelsen, som jeg synes er både spændende og i fremtiden helt, helt rigtig.

At binde Danmark sammen – også på strækningen Aarhus-Kalundborg – giver super god mening. Hvorfor egentligt køre hele vejen neden om Fyn, når man kun skal fra Nord- og Midtjylland til Sjælland? Og med den voldsomme trængsel og kødannelse, der er opstået på Storebælt, efter at regeringen har sat taksterne ned, giver det endnu mere mening med et supplement, selv om samme takstreduktion kan gøre det endnu sværere at få en holdbar økonomi i en Kattegat-forbindelse, fordi folk næppe vil betale mærkbart mere for at køre ad den nye forbindelse.

Socialdemokratiet støtter derfor helhjertet op om en undersøgelse af Kattegat-forbindelsen. Det gjorde vi også allerede i 2016, da den daværende Venstreregering valgte at udskyde det videre arbejde med forbindelsen.

Nødvendigt med jernbane
Men det er afgørende vigtigt for os i Socialdemokratiet, at en ny Kattegat-forbindelse bliver med jernbane. Ikke at udnytte chancen for éntimesdrift med tog imellem Aarhus og København er simpelthen for skørt. Og når vi kan få bæredygtig økonomi i den kombinerede forbindelse på Storebælt, Øresund og nu også Femern-forbindelsen, så kan det selvsagt også lade sig gøre på Kattegat.

Det er i den forbindelse mærkeligt, at transportministeren kun regner med den helt dyre jernbaneløsning, der også kan tage godstog, når det slet ikke er nødvendigt, og en fuldt funktionsdygtig højhastighedsbane for passagertog kan gennemføres langt billigere.

Vælger ministeren kun at arbejde videre med en ren vejbro, vil han de facto trække stikket ud af danske fjerntog til det meste af Jylland. For hvem kommer til at tage et tog ned over Fyn, når man kan tage en fjernbus eller en privatbil over Kattegat?

Et undermineret og ødelagt jernbanesystem vil efterlade landets veje med endnu mere trængsel, kaos og ragnarok, end vi kender i dag. Derfor handler Socialdemokratiets insisteren på jernbane ikke kun om jernbaneromantik og en stor optagethed af en højhastighedsjernbane mellem landets to største byer.

Denne insisteren handler også om ren og skær realisme og vilje til at undgå trængsel på vore veje.

Vi socialdemokrater siger derfor: Kattegatbroen er en stærk, rigtig og nødvendig vision for fremtiden. Men den skal tænkes rigtigt fra starten. Og så skal vi altså ikke sætte næsen op efter at gennemføre den, før helt nødvendige her-og-nu-opgaver er løst.

Forrige artikel DF: Regionsrådsformand misforstår projektet om ny Kattegatbro DF: Regionsrådsformand misforstår projektet om ny Kattegatbro Næste artikel Direktør for grønne delebiler: Politikerne mangler vilje til at gøre København renere, grønnere og rigere Direktør for grønne delebiler: Politikerne mangler vilje til at gøre København renere, grønnere og rigere