S: Vil Ole Birk virkelig trække stikket ud af fjerntog til det meste af Jylland?

DEBAT: Hvis regeringen vælger at arbejde videre med en ren vejbro over Kattegat, forspilder vi chancen for éntimesdrift med tog mellem Aarhus og København og trækker de facto stikket ud af danske fjerntog til det meste af Jylland, skriver Rasmus Prehn (S).

Af Rasmus Prehn (S)
Transportordfører

I Nordsjælland savner de både en Frederikssund- og en Hillerødmotorvej.

På Sydsjælland en motorvej mellem Næstved og Rønnede. De er trætte af den nuværende "gedesti", som de kalder den.

Og i Nordjylland er håbet en ny tredje limfjordsforbindelse som supplement til den nuværende limfjordstunnel, der både har nået kapacitetsgrænsen og i øvrigt sætter sig, så den risikerer at skulle igennem store og tidskrævende reparationer, der betyder midlertidig lukning m.m.

Andre steder er der lige så store og meget konkrete investeringsønsker. Alligevel er regeringens finanslov kemisk renset for nye anlægsinvesteringer, når der ses bort fra de nødvendige og visionære jernbaneinvesteringer, som er vedtaget med et flertal uden om regeringen af togfondspartierne: S, DF, R, Ø og SF. 

Regeringen er alene rejsende i fugle på taget, når det handler om infrastrukturinvesteringer. Der er således afsat 60 millioner kroner til en forundersøgelse af en ny Kattegat-bro fra Aarhus over Samsø til Kalundborg samt fem millioner til en forundersøgelse af den såkaldte H-H-forbindelse mellem Helsingør og svenske Helsingborg. Hvorfor H-H-forundersøgelsen kan gøres så meget billigere, kan ingen i ministeriet tilsyneladende svare på. Men nu er den på finansloven, så ser det da ud af lidt, synes ræsonnementet at være. 

Kattegatforbindelse giver super god mening
Som Socialdemokratiets transportordfører synes jeg, der er projekter, der er mere presserende, men derfor kan jeg godt glæde mig over visionerne i navnlig Kattegatforbindelsen, som jeg synes er både spændende og i fremtiden helt, helt rigtig.

At binde Danmark sammen – også på strækningen Aarhus-Kalundborg – giver super god mening. Hvorfor egentligt køre hele vejen neden om Fyn, når man kun skal fra Nord- og Midtjylland til Sjælland? Og med den voldsomme trængsel og kødannelse, der er opstået på Storebælt, efter at regeringen har sat taksterne ned, giver det endnu mere mening med et supplement, selv om samme takstreduktion kan gøre det endnu sværere at få en holdbar økonomi i en Kattegat-forbindelse, fordi folk næppe vil betale mærkbart mere for at køre ad den nye forbindelse.

Socialdemokratiet støtter derfor helhjertet op om en undersøgelse af Kattegat-forbindelsen. Det gjorde vi også allerede i 2016, da den daværende Venstreregering valgte at udskyde det videre arbejde med forbindelsen.

Nødvendigt med jernbane
Men det er afgørende vigtigt for os i Socialdemokratiet, at en ny Kattegat-forbindelse bliver med jernbane. Ikke at udnytte chancen for éntimesdrift med tog imellem Aarhus og København er simpelthen for skørt. Og når vi kan få bæredygtig økonomi i den kombinerede forbindelse på Storebælt, Øresund og nu også Femern-forbindelsen, så kan det selvsagt også lade sig gøre på Kattegat.

Det er i den forbindelse mærkeligt, at transportministeren kun regner med den helt dyre jernbaneløsning, der også kan tage godstog, når det slet ikke er nødvendigt, og en fuldt funktionsdygtig højhastighedsbane for passagertog kan gennemføres langt billigere.

Vælger ministeren kun at arbejde videre med en ren vejbro, vil han de facto trække stikket ud af danske fjerntog til det meste af Jylland. For hvem kommer til at tage et tog ned over Fyn, når man kan tage en fjernbus eller en privatbil over Kattegat?

Et undermineret og ødelagt jernbanesystem vil efterlade landets veje med endnu mere trængsel, kaos og ragnarok, end vi kender i dag. Derfor handler Socialdemokratiets insisteren på jernbane ikke kun om jernbaneromantik og en stor optagethed af en højhastighedsjernbane mellem landets to største byer.

Denne insisteren handler også om ren og skær realisme og vilje til at undgå trængsel på vore veje.

Vi socialdemokrater siger derfor: Kattegatbroen er en stærk, rigtig og nødvendig vision for fremtiden. Men den skal tænkes rigtigt fra starten. Og så skal vi altså ikke sætte næsen op efter at gennemføre den, før helt nødvendige her-og-nu-opgaver er løst.

Forrige artikel DF: Regionsrådsformand misforstår projektet om ny Kattegatbro DF: Regionsrådsformand misforstår projektet om ny Kattegatbro Næste artikel Direktør for grønne delebiler: Politikerne mangler vilje til at gøre København renere, grønnere og rigere Direktør for grønne delebiler: Politikerne mangler vilje til at gøre København renere, grønnere og rigere
 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Banedanmark-problemet

  I Nordjylland har det været en succes, at Nordjyske Jernbaner har overtaget den regionale togdrift. Det eneste man ikke samtidigt har taget i ed, er Banedanmarks forpligtelser til at holde stationerne vedlige i en for passagerne acceptabel stand; f.eks at det er muligt at stige op i og ned af et NJ tog, uden at skulle have en mindre trappestige eller en hjælper med.

  Jeg bor lige ved Kvissel station, den sidste inden Frederikshavn. Da DSB stod for togdriften havde alle tog 3 trin på vognen, så man altid kunne stige ind i og ud af toget, også selv om man var gangbesværet. Endvidere var der i lang tid en togfører, der kunne hjælpe svage passagerer og deres bagage ind og ud af toget.

  De nye - og gode - NJ skinnebusser er for det første énmandsbetjente og for det andet er der ingen trin og og ned fra toget udover gulvet i kabinen.
  En opmåling af indstigningshøjden fra de 2 perroner på Kvissel station viser, at på den mest brugte perron 2 er indstigningshøjden 42 cm, mens den på perron 1 er 31 cm.

  Det er umuligt for ældre gangbesværede mennesker med og uden rollator at kunne tage med toget alene. Der skal en fysisk stærk person til at assistere dem. Forespurgt om en løsning på problemet giver NJ´s driftsledelse udtryk for at "det tager tid". Hvor lang tid? spørger vi ældre.

  For at anskueliggøre hvor meget et "trin" på 42 cm er, er der i Bygningsreglementet anført, at et normalt trappetrin har en højde på 18 - 21 cm. Hvem kan forvente at gangbesværede +70-borgere kan skræve over 2 trappetrin medbringende en kuffert og eller en rollator?

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Den kollektive trafik skal ikke holdes nede af toginteresser

  "Hvad ikke alle kan få skal ingen have" - for at citere en gammel socialdemokrat lidt omskrevet.

  Og når ikke alle kan få samme glæde af en Kattegatbro, så skal ingen have glæde af den, er åbenbart nu det socialdemokratiske synspunkt jf. deres transportordfører Rasmus Prehn.

  Den slags samfundsdestruktiv politik troede jeg faktisk at Socialdemokratiet havde forladt, men så snart der er det mindste futtog involveret, går fornuften fløjten hos mange politikere på Christiansborg.

  Det er jo rigtigt set at der skal bygges en fast forbindelse over Kattegat. Det vil forkorte mange menneskers transportafstand til hovedstaden, og således også være en "grøn investering" og det vil aflaste motorvejene imellem Århus og Nyborg, således at disse ikke skal udbygges yderligere.

  Så projektet kan kun gå for langsomt, og da strækningen er for lang, og toge er for tunge, til at de kan komme med, er det kollektive trafiksystem over Kattegat naturligvis fjernbusser, faktisk de samme fjernbusser der kører der i dag, blot mange flere og meget hurtigere.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Syge borgerlige der kun ønsker at dytte..

  I deres skide forurenende biler, er en samfundsmæssigt falliterklæring! Og en ikke fremtidssikret visionsløs ide om fremtidens Danmark! Som sædvanligt?

  Eneste interesse er fjernelse af offentlig, billig transport. Privatisering af denne så de kan tjene penge på det. Og ikke mindst deres ønske om flere biler. De fossile uhyrer her, er købt af oliefirmaerne og bilsælgerne.

 • Anmeld

  Egil Rindorf

  Der kommer aldrig jernbane på en Kattegatbro

  Hvorfor kommer der aldrig jernbane på en Kattegat bro?
  Det skyldes at der ikke er brug for den. Og fordi det vil være for dyrt.
  Der er stort set ingen indenlandsk godstransport på jernbane. Så der er ikke behov for godstransport over Kattegat, og der kommer derfor ingen økonomisk bidrag til jernbane derfra. Så jerbane over Kattegat skal retfærdiggøres alene ved behov for den persontrafik fra Sjælland til Århus og de byer, der ligger nord for Århus, som ikke kunne være løst bedre og billigere på anden måde.
  Med de kommende signalanlæg på jernbanerne vil kapaciteten på det danske jernbanenet blive øget med omkring 30% - alene på grund af de nye signaltyper. Togene kan simpelthen køre meget tættere, hurtigere og mere fleksibelt.
  Vi vil - også på grund af de nye signaler - snart kunne køre med førerløse passagertog Og togene kan sådan set være stort set så korte som det skal være - f.eks. bare 1 vogn. Det betyder at man kan køre meget mere fleksibelt imellem byerne. Så der kan det ene minut køre 1 vogn fra København til Odense. Og der kan køre 2 vogne Nykøbing Sjælland til Esbjerg. Eller tog fra Rødby til Aalborg. Det bliver billigere fordi der kan køre 1-8 vogne ad gangen, efter behov, og uden lokomotivfører. Det betyder bedre service. Provinsbyerne vil blive meget bedre serviceret på det eksisterende jernbanenet, end vi kan i dag. Og vi kan få meget hyppigere forbindelser mellem landsdelene - allerede uden en jerbane over Kattegat.
  At lægge jernbane på en bro øger omkostningerne til brobygningen ganske betydeligt - fordi et jernbanetog er meget tungt.
  I stedet kunne man så forestille sig, at der blev lagt en letbane på en Kattegatbro. Det ville være meget billigere og med god kapacitet.
  Men det ville være endnu billigere - og lige så effektivt - at anlægge en vejbane, hvor der alene kører førerløse busser over en Kattegat bro. Komfort'en ville være lige så god som i en letbane. Og det ville være så omkostningseffektivt, at det faktisk ville være realistisk. Det er de andre løsninger ikke.
  Traditionel passagertrafik på nye jerbaner har fremtiden bag sig og omkostningerne imod sig. Vi skal ikke spilde vore sparsomme penge på unyttige faste anlæg - men bruge dem på at skabe bedre fleksibilitet og service.
  Derfor kommer der aldrig jernbane på en Kattegat bro - heller ikke med S-stemmer. Det ved de såmænd nok også godt - men lige nu vil de gerne have stemmer fra Århus, og så falbyder de en løsning, som aldrig bliver til noget. Lidt som når den socialdemokratisk ledede Århus Kommune op til kommunalvalget sidste gang indregner fantasimillioner i det kommunale budget.
  Vogterdreng, jurist og liberal folketingsmand J.K. Lauridsen tillægges dette citat fra år 1900:
  "Og saa, mine ærede Vælgere, saa kommer vi til Jærnbanerne. Ja, det er nu noget meget farligt at røre ved - rent ud sagt - af alle menneskelige Drifter er Jærnbanedriften en af dem, som mest sætter Lidenskaberne i Bevægelse. Den Eneste, der muligvis i saa Henseende overgaar den, skulde da være Kønsdriften."
  Nu om dage er det S, som er så optaget af jerbanedriften (af de to omtalte drifter er det i hvert fald denne drift, man hører S tale mest om), at de vender kikkerten den forkerte vej. Og så ser fremtiden fjern ud, og vi behøver ikke at tænke på den. Det har ikke meget med ledelse af landet at gøre. Det vi har brug for er et fremtidssikret trafiknet i Danmark - ikke for at støtte jernbanedriften, men for at støtte danskerne. Og det skal ikke koste mere end det skal koste - for hvis vi øser penge ud på en gammeldags og meget dyr infrastruktur til en gammeldags løsning, så har vi færre penge at bruge på de af os, som har størst behov.
  Når S lover jerbane over Kattegat, så lægger de endnu et kapitel til deres løftebruds katalog. Det kommer ikke til at ske.

 • Anmeld

  Christian X

  Bedre sent end aldrig

  Alle trafikøkonomer har siden Storebæltsforbindelsen været enige om, at en Kattegat forbindelse ville have et økonomiske potentiale i samme størrelsesorden, men al erfaring tilsiger desværre, at politikerne altid først skal dreje på de nemme (og forkerte) håndtag, før de gør det rigtige (sådan er det jo, når man først skal lære af sine erfaringer).

  En jernbaneforbindelse rummer selvstændige gevinster, der også gør den rentabel (omend mindre end den rene vejforbindelse):
  Direkte transport fra banegård til banegård i disse storbyer, hvor der er et bredt forgrenet net med kollektiv transport tilknyttet, det vil give mange potentielle bruger en betydelig tids- og komfortgevinst.
  Godstrafik, især fra Århus og Kalundborg havne, ville komme hurtigere rundt mellem landsdele. Disse havne kunne også overtage gods fra Kbh.s havn, så gods ikke skulle transporteres gennem trængte KBH.
  Miljøgevinster.
  Regional vækst omkring stationsbyer.
  En tiltrængt cash cow for DSB og det er måske der, skoen trykker for LA og V.
  M.fl.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Når man erkender at 50 tons tunge lastbiler aldrig vil kunne blive eldrevne

  og de fossile brændstoffer lakker mod enden, så er der kun godstog tilbage til at løse de væsentligste godstransporter over lange afstande.

  Til den tid, måske om 70 år, måske før, vil det have været en fornuftig investering at have satset på en langsigtet modernisering af eldreven jernbanedrift med broforbindelser til at forkorte afstandedene mest muligt.

  I dag håber man snart på at kunne fremstille effektive batterier med kapacitet til 800 km´s kørselsrækkevidde til køretøjer med en totalvægt på op til 3.500 kg.

  Det er lidet sandsynligt at man kan opgradere en sådan kapacitet - et stykke tid ud i fremtiden - til køretøjer med 16 gange større totalvægt.

  Alle gode forslag med brint o.l. er fortsat på et indledende stade. Veludviklede brændselsceller forudsætter fortsat fossil energi.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  50 tons lastbiler kører på brint

  50 tons lastbiler kører på brint, grønt, og miljøneutralt, Al teknikken er der, men skattevæsnet og politikerne står i vejen.

  Så der er absolut INGEN miljømæssige eller VE-perspektiver der taler imod en fast vejforbindelse over Kattegat. Tværtimod. Den vil mindske den samlede trafikmængde og styrke den kollektive trafik med fjernbusserne, både servicemæssigt og prismæssigt.

  Og lige en bemærkning til Lisbeth Sørensens sædvanlige fordomme: Jernbaner er tunge, meget tungere end personbiler pr. personkilometer, og tyngde koster energi. Jernbaner bruger forholdsvis mere eller det samme energi som personbiler og lastbiler for transportarbejdet, og jernbanen e ruflexibel og langsom i dør-til dør-trafikken.

  Ærgerligt hvis den sædvanlige naive jernbanelobby skal lykkes med at forhindre den faste vej over Kattegat - da den er i alles interesse.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Egil, hvem betaler dig?

  For det borgerlige vrøvl?

  For naturligvis er en jernbane vigtigst her! Selvom jeg ikke støtter jyderegeringens forslag. Mm. den blev en fast grænseovergang altså.

  Mht maskinmesterens sædvanlige vrøvl..Så er sveriges jernbanenet 100% grønt. Og hvad sverige kan, kan DK også med lidt øvelse og mere grøn investering. For naturligvis forurener lastbiler mere end tog her, selv ved 100% omstilling!

  Barett..Kvissel er dejlig. Har tilbagt ikke så få somre der..Er vel det bedste af jylland? :)

 • Anmeld

  Egil Rindorf

  Lisbeth, virkeligheden kalder

  Hvis du nu er uenig i mit "borgerlige vrøvl", har du så ikke en mere substantiel argumentation at byde på? Arrogante ringeagtsytringer om mig, og om den person, hvis job som maskinmester du åbenbart også ringeagter, siger så lidt om sagen - men meget om dig som person, selvfølgelig. Det ville gå dig bedre i debat, hvis du bruger argumenter frem for elitær arrogance.
  Svensk elforsyning - og dermed jernbanetrafik - er i meget høj grad af bl.a. atomkraft og andre ikke-fornybare brændsler -Så nej, svensk jernbanetrafik er ikke, hvad de fleste ville kalde grøn. Omend jeg sådan set er enig i, at atomkraft forurener meget lidt.
  Indenlandsk godstrafik sker - som jeg skrev - ikke på jernbane, og den kommer ikke til det.
  Man skal ikke køre på jernbane for at køre på jernbane - bortset fra, hvis man er optaget af veterantog. Man skal køre på jernbane hvis der er et relevant behov og økonomien er til det. Virkeligheden er, at der hverken er behov for, eller økonomi i, at sætte jernbane på en Kattegat bro. Virkeligheden kalder.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Hvem producerer/leverer 50 tons lastbiler på brint, grønt & miljøneutralt?

  og hvor kører de henne? Jeg har løbende været overalt i EU i bil, fra Spanien i sydvest til Finland i nordøst og fra UK i nordvest til Slovenien i sydøst. (Jeg flyver aldrig).

  Jeg har endnu aldrig set en påfyldningsstation for brint til lastbiler, små som store.

  Hvor er alle tankanlæggene til brint for mindre køretøjer?

  Hvis rapsolie er grønt, er der lastbiler, der kan køre på det. Men påfyldningssteder er få.

  Hvad er miljøneutralt udover biogas? som der også kun findes lidt af.

  Fremtidsvisioner er der mange af, men inden de bliver implementret for alvor, stiger klimapåvirkningerne og restlageret af fossile energikilder svinder ind.

  På en tur i foråret til Slovenien ud gennem østeuropa og hjem gennem vesteudropa så jeg 4 stk. Tesla syd for den danske grænse. Hvor meget fremtidsvision er der i det?

  Det er ikke politikkerne i de lande, hvor der ikke findes registreringsafgifter, der er tilbageholdende med udviklingen. Det er bilindustrien; de præsenterer futuristprojekter på bilasalonerne, men ellers sker der ikke noget nævneværdigt.

  Godstog er og bliver nødvendige.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Helt grønne truckere, 50 tons.

  Se venligst Nikola Notor Company:
  https://www.youtube.com/watch?v=jqhw_Qbo1s0

  - så jo, truckerne kan så sandeligt også køre på helt rent brint. Det kræver blot en politisk beslutning om infrastrukturen af tankstationerne så der er flere end et par i Jylland og én i omegnen af København.

  Og i øvrigt: Batteri-truckeren er også på vej.

  Men det hele bremses af Folketinget på grund af den håbløse højskattepolitik på al grøn teknologi og på grund af uvidenhed hos de politikere vi er dumme nok til at vælge igen og igen.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Kommerciel drift af brintlastbiler er ikke påbegyndt

  Nikola truckers er på prototypestadiet som alle "maybe-projects".

  Det er den virkelige virkelighed jeg efterspørger

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  næ, men nogle skal jo begynde

  - næ, men derfor behøver DK vel ikke komme sidst, og bruge kræfterne på forældet skinnetransport.

  Poienten er, at både brintteknologien og batteriteknologien faktisk kører rundt derude, og resten er op til en opskalering der er på vej.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Eigil atomkraft!

  Jamen du må da flyye til Malmø hvis du elsker barsebek mv. Vist billige grunde 100 meter derfra?

  Sveriges tognet er nær verdens grønneste, hvis ikke det meste. Læs og lær.
  https://www.railway-technology.com/features/feature2042/


  Nturligvis bliver DK lige så grønt snarest. Og naturligvis vil der skulle en jernbanelinie på de jyske borgerlige købte ...... politikers overføreølsesindkomst til Deres hjemland?

  Uden Jylland. Ingen blå regering, nogensinde.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Maskinmester Bertel

  Noget vrøvl.

  Du har helt glemt hvorledes teknologien kommer?

  Det er den samme borgerlige oldtidssnak, "at kun hvad var muligt i går ,er muligt i morgen"!

  Beklager. Røde kan godt fremtidsregne sig til fremtidens behov og muligheder. Og bliver ej denne udvikling uden selvsamme.

  Din augumentation svarer jo til at maskinmesteruddannelsen anno 1969, er mere værd end den af i dag i viden?

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Som bilist...

  er det en absolut ubehagelig oplevelse at færdes imellem de stadigt længere og tættere lastbilsvogntog, der mere eller mindre bedøvet racer afsted på vores motor- og trafikveje. At chaufførerne både ser tv, video og skriver sms'er undervejs er både velkend og farligt.
  **Hvorfor i alverden nedlægger man i stor udstrækning varetransport på skinner?**
  Resultatet må være enorme udgifter til etablering og vedligeholdelse af vejanlæggene, der nedslides voldsomt at den store, tunge trafik. For ikke at tale om forureningen.
  Derudover er de store lastbiler med de tunge anhængere meget risikable bekendtskaber for os almindelige trafikanter.
  Hvorfor nedprioriteres den offentlige trafik på skinnerne?
  S.U.
  Når man skal igang med så store investeringer som en Kattegatforbindelse, så skal planlægningen selvfølgelig indeholde BÅDE trafik på fore hjul OG trafik på skinner.
  Vi er rigtigt mange sjællændere, fynboere og jyder, der selv om vi har en dyt i garagen NYDER en afslappende tur med DSB til den anden landsdel.
  Kære politikere: Lad nu være med at bygge luftkasteller, men kom ned i virkeligheden. Skal der bygges en bro, så skal den selvfølgelig kunne servicere såvel bilister som togrejsende og varetransporten. Alt andet er uambitiøst.
  ....
  Hvis jeg skal komme med et surt opstød, så synes jeg, at for mange politikere ikke har fået leget færdigt med bilerne, da de var børn. Trist.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Godstransport på skinner er kun for STOR-industri

  Godstransport på skinner er kun for meget stor industri med meget store mængder der skal fra samme sted og til samme sted, og når disse steder har skinneforbindelse. Så som jernmalm, ny-biltransporter, råtømmer, gødningsråstoffer o.l.

  Og den slags industri har vi ikke rigtigt her i landet, og derfor er gods- og varetransport i Danmark på gummihjul. Og fint nok, samfundet mangler dog at erkende det, og indrette vejnettet bedre til det nogle steder.

  Og af samme grund er det helt unødvendigt med skinner over Kattegat. Den kollektive trafik kører faktisk også på gummihjul, ja faktisk er hovedparten af den kollektive trafik netop på gummihjul.

  Og det er den fordi den på den måde servicerer flere, bedre og billigere.

  Skinnetransport i den kollektive trafik er kun hensigtsmæssig i egentlige storbyområder i form af metro o.l. og som alternativ til fly på nogle mellemdistancer som Danmark faktisk er for lille til.

  Tænk om vi regnede prisen pr. transporteret person ud på den nye København-Ringsted-bane ! Det ville jo blive en gyser ! Men OK, den har sikkert en fremtid til hurtigtog København-Hamburg når Fehmarn-forbindelsen er på åbnet, og alt skal jo ikke gå op i penge.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Klimaraadets redegørelse er tankevækkende

  Klimaraadet har belyst hvor stor en "gevinst" en overgang fra effektive dieselbiler til rene el- eller hybridbiler vil være for en nedsættelse af CO2 belastningen når man udover driften bilen indregner den energi der skal bruges til produktion og slutbortskaffelse af køretøjet.

  I nogle grafer i den seneste rapport vises det, at de rene el- eller hybridbiler i deres samlede livscyklus fortsat vil påføre atmosfæren en C0-2 belastning på ca. 67% af den effektive moderne dieselbils.

  Det belyser, at lige meget hvad vi foretager os, vil der fortsat være en væsentlig CO-2 belastning, medmindre vil i stort omfang lader os transportere med eldreven kollektiv trafik både på skinner, på landeveje og til søs.

  Det tog 50 år at forklare, at rygning var skadeligt - også for passive rygere. Jeg har selv i sin tid fyldt mine børns lunger med røg. Men man har ret til at blive klogere.

  Det tager nok 20 år eller mere at erkende, at nu skal det være slut med individuel transport i større omfang udover cykel og sejlbåd.

  Gummihjulsdrømmene slutter ikke i vore, men i vore børns/børnebørns tid. Det bliver ubekvemt for dem, og de vil bande os til den tid afdøde egoister langt væk for ikke i tide at have gjort noget fornuftigt ved problemet. Flere individualister på flere lande- og motorveje er sort fremtid. Men vi vil alle blive ved med at køre individuelt, indtil noget eller nogen hindrer os i det.

  Med sædvanlig arrogance udbasunerer regeringen dagen efter Klimaraadets udmelding, at den vil man nok sidde overhørig. Her er der ikke nogen moralsk støtte at hente.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Anthony Barrett: De tager ganske fejl

  - næ, individuel transport slutter naturligvis aldrig, og dette såkaldte "klimaråd" har jo tydeligvis ikke sat sig ind i mulighederne for grøn individuel transport.

  Brændselscellen har jo vist sin effektivitet til at overtage fra benzin og diesel, så klimarådets analyse på batteribiler er jo uaktuel.

  Brint som drivmiddel, produceret på vindmøllestrøm, er jo f.eks. næsten helt CO2-neutral, og brintbilen eksisterer og kører, også som busser, og i øvrigt nu også som tog i Nordtyskland.

  Og hvis man finder brint for problematisk til f.eks. skibe, kan der anvendes flydende biobrænstof i stedet, sådan som det nu sker på det første udflugtsskib (vistnok i Sydtyskland.)

  Så bare rolig: Vi vil fortsat have brug for asfaltvejene, og i fremtiden vil de blive brugt af CO2-neutrale biler - der næppe bliver "klimarådets" batteribiler.

  Så: Nedlæg nu det "klimaråd." De følger tydeligvis ikke med i den tekniske udvikling, og giver derfor både dårlige og misvisende råd.

  I øvrigt: Kun rigid dansk skattepolitik står i vejen for brintbilteknologiens udbredelse i Danmark. Men sådan er det jo: Politikerne taler om CO2-neutral teknologi, man magter ikke at tilpasse finansloven til en fremtid der IKKE rummer mulighed for at beskatte transport på samme måde som nu.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Bertel Johansen

  Vedr. Godstransport.
  Ærligt talt. Synes, dine påstande er MEGET forenklede.
  Transport og trafik skal tænkes perspektiveret, så det bliver hensigtsmæssigt for HELE samfundet...incl borgerne.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: I R Bertelsen, jeg er ganske enig, og derfor mere vej.

  Ja, netop: Trafiksystemerne skal indrettes så de bliver hensigtsmæssige for HELE samfundet.

  Og den eneste tekniske transportform der kan servicere HELE samfundet er asfaltveje og gummihjul, såvel individuelt som kollektivt.

  Derudover kan der suppleres med skinnetransport hvor brugen er STOR nok hele tiden, og det er for personer i egentlige storbyområder med metro/S-tog og noget regionaltrafik imellem større byers tætbefolkede centre.
  Og for godstrafik kan skinnetransport bruges hvor der er minedrift, store skovbrug, bilproduktion og den slags. Og det har vi (desværre) IKKE i Danmark.

  Så Lad os så få den manglende vejforbindelse imellem Jylland og Sjælland over Kattegat, en forbindelse hvor tog ikke kan komme på tale, idet der skal være en højbro a.h.t. skibsfarten, og en sådan er en hængebro der bevæger sig for meget til tung skinnetransport.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Maskinmester bertel.

  Naturligvis skal 100% elbiler ikke have skattelettelser. Dog burde dieselbiler have 50% oveni.

  Halvdelen af mørkeste jylland kører i diesel, og på gule nummerplader. Det er et rent skattesvindler borgerligt land. Og under borgerlige regeringer følger politiet ikke op på borgerlig pengekriminalitet da.

  Jylland er udover lov og orden!

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

BAGGRUND: Statens årlige tilskud til DSB er reduceret med over 700 millioner kroner, siden den tidligere SR-regering lagde grunden for statsbanernes økonomi frem til 2024. Forude venter et usikkert årti.