S kritiserer Ole Birk: Du er ikke krigsminister for transport

REPLIK: Transportminister Ole Birk Olesen (LA) påstår, at Socialdemokratiet reelt ikke ønsker en fast Kattegatforbindelse. Ja, han bruger ligefrem ordet sabotage. Intet kan være mere forkert, skriver transportordfører Rasmus Prehn (S).

Af Rasmus Prehn (S)
Transportordfører

For en transportminister er en af de fornemste opgaver at samle partierne bredt og lave langsigtede kompromisser, der styrker Danmarks infrastruktur og dermed konkurrenceevne, vækst og udvikling.

En transportminister skal ikke være krigsminister, der angriber sine samarbejdspartnere med tendentiøse beskyldninger og dermed skader store fælles beslutninger og investeringer i et mere mobilt Danmark.

Med sin påstand om, at Socialdemokratiet saboterer Kattegatforbindelsen, går Ole Birk Olesen for langt i retning af det destruktive. Lad os nu i stedet samarbejde bredt om Kattegatforbindelsen og anden infrastruktur.     

Transportminister Ole Birk Olesen påstår, at jeg reelt ikke ønsker en fast Kattegatforbindelse. Ja, han bruger ligefrem ordet sabotage. Intet kan være mere forkert. Både Socialdemokratiet og jeg er varme tilhængere af en fast forbindelse, som vil være med til at binde Danmark sammen og skabe vækst og udvikling i hele landet.

Ministeren begrunder sin beskyldning med, at jeg fastholder, at en Kattegatforbindelse også skal have plads til tog. Det, mener han, er urealistisk, og derfor konkluderer han ganske tendentiøst, at jeg reelt ikke ønsker en fast forbindelse.

Minister og LA favoriserer privatbilisme
Ingen kan vel være i tvivl om, at ministeren og Liberal Alliance ønsker at favorisere privatbilismen. Det er blevet sagt mange gange, og vi har set det gennem konkrete tiltag fra regeringens side.

For eksempel nedsættelse af bilafgifter, manglende opbakning til Togfonden, besparelser på DSB og meget andet. Liberal Alliances transportordfører, Villum Christensen, har ligefrem sagt, at jernbaneinvesteringer hører fortiden til – gad vide, hvad de siger til det i Japan, Kina, Frankrig, Schweiz og alle de mange andre lande, hvor de i disse år investerer på livet løs i moderne jernbaner?

I Socialdemokratiet ønsker vi en afbalancering mellem privatbilismen og den kollektive trafik. Vi er ikke modstandere af biler, slet ikke, de er vigtige for mange mennesker, så hverdagen overhovedet kan hænge sammen.

Men når det er sagt, mener vi også, at en effektiv kollektiv trafik, som tidsmæssigt kan konkurrere med privatbilen, er vigtig. Ikke mindst for de mange mennesker, som ikke har råd til en bil, men også for at løfte vores ansvar for miljøet og klimaet.

Men det er et perspektiv, som åbenbart ikke ligger ministeren på sinde.

Kattegatbro kan sikre kort togtur mellem Aarhus-København
Jeg vil ikke give slip på visionen om, at det skal være muligt at komme fra København til Aarhus – og omvendt – på kun én time. Det kan kun lade sig gøre med tog over Kattegat.

Ministeren nævner de strategiske analyser, som blev lavet i 2015 og igen i 2018. I den periode er behovet for statsligt tilskud til en fast Kattegatforbindelse faldet med ni milliarder kroner. Det er jo tankevækkende, at fornyede beregninger ændrer så meget på behovet for tilskud.

Jeg kan ikke lade være med at spørge mig selv, om ikke der burde laves langt mere grundige analyser, hvor alle aspekter tages med.

Regeringen har afsat 60 millioner kroner på Finansloven for 2019 til en forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse, men ministeren lægger ikke skjul på, at han kun ser en ren vejforbindelse for sig.

Mit råd skal være, at de 60 millioner kroner bruges på en grundig forundersøgelse af både en ren vejforbindelse og af en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. Kun på et oplyst grundlag kan der tages endelig stilling til, hvordan en kommende Kattegatforbindelse skal indrettes. Der er alt for tidligt at stirre sig blind på kun én løsning.

Socialdemokratiet indgår gerne i arbejdet, og vi ser også helst en bred aftale, men det kræver en fairness fra ministerens side, hvor han ikke på forhånd har lagt sig fast på en bestemt løsning.

Lad pensionskasser hjælpe med regningen
Ministeren lægger stor vægt på, at forbindelsen skal være brugerbetalt, og det er jeg enig med ham i. I Danmark har vi tradition for, at den slags store projekter er brugerbetalte. Uden det havde vi aldrig fået en Storebæltsforbindelse, en Øresundsforbindelse og heller ikke den fremtidige Femernforbindelse.

Men en brugerbetalt forbindelse behøver ikke nødvendigvis at være den kendte model med statsgaranterede lån. En liberal regering bør ikke være fremmed over for andre finansieringsmuligheder, for eksempel via et OPP-samarbejde, hvor private investorer går ind med kapital.

Vore pensionskasser har store summer, som de skal investere for os alle sammen. De har mange gange efterlyst danske projekter at investere i, så pengene ikke lægges i udlandet. Hvad med at kigge til den side?

De to forbindelser over Storebælt og Kattegat er begge med til at binde Danmark sammen. Nu har alle danskere, der har brugt Storebælt i de sidste 20 år, været med til at betale for den forbindelse. Derfor vil det også være oplagt, at økonomien for de to forbindelser fremover ses under ét.

Alt i alt ser jeg frem til den forundersøgelse, som forhåbentlig sættes i gang i det nye år, men gør den så bred som muligt, så alle muligheder undersøges.

Så støtter Socialdemokratiet gerne op!

Forrige artikel Elbil-branchen til Christiansborg: Vi har brug for en hurtig løsning Elbil-branchen til Christiansborg: Vi har brug for en hurtig løsning Næste artikel Jacob Bundsgaard: Kattegatbroen er ikke længere et fantasiprojekt Jacob Bundsgaard: Kattegatbroen er ikke længere et fantasiprojekt
 • Anmeld

  Ole Rasmussen

  Tog - idag er der 2 typer

  I Danmark bruges ordet "tog" oftest om jernbane tog - men i Kina er de begyndt at se på næste generation af tog = Magnettog. --- En kattegats-forbindelse skal have værdi rigtigt langt ind i fremtiden, så det er "rettidigt omhu" at inddrage magnettog i den 60 millioner dyre undersøgelse. --- Magnettog fra København til Århus tager ca ½ time og forlænger man til Ålborg så bliver det yderligere ca ½ time. --- DET VIL GIVE DK FORDELE --- Med tog/magnettog i tunnel bygges billigst og motorvejen på en standard motorvejsbro, er også den billigste løsning. Sådanne projekt delelementer bør undersøges, for at Danmark får viden om alle mulighederne. --- Ikke mange kender magnettogs teknikken, men der findes et skandinavisk miljø, som kan analysere mulighederne for Danmark.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Nu med tog

  Ole Birk er som sædvanligt langt ude - Alle ønsker en bro men det skal bare være en kombineret bil/tog bro og ikke kun en ren bil bro.

 • Anmeld

  Anders Jensen

  Storebælt skal ikke betale

  Hvis der skal være en togforbindelse, så skal bør togpassagererne selv betale. Hvis de ikke kan det, må staten spæde til - ikke bilisterne og slet ikke bilisterne på Storebælt.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Brugerbetaling

  Selvfølgelig skal der betales for en togforbindelse - bare rolig Anders ingen er ude på at snyde dig

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Rasmus Prehn`s dobbeltspil og gidseltagning

  Jo, Rasmus Prehn saboterer tilrettelæggelsen af vejnettet i Danmark når han evig og altid forlanger en ny kostbar og urentabel togstrækning som betingelse for selv den mindste motorvejsudbygning.

  Det er jo helt urimeligt at forlange tog over/under Kattegat når vi kender de udfordringer en sådan tung transportteknologi kræver når vand skal krydses.

  Så med Rasmus Prehn som transportminister er der lagt gift ud for en langt mere miljøeffektiv vejtransport i Danmark.

  Sørgeligt. Og så tillader manden sig oveni købet at påstå at "Vi er ikke modstandere af biler, slet ikke, de er vigtige for mange mennesker, så hverdagen overhovedet kan hænge sammen."

  Og på toppen tillader han sig at sammenligne danske forhold med Japan, Kina, Frankrig, Schweiz ! Det råber jo til himlen.

  Og for at sætte trumf på, tager han som gidsel "de mange mennesker, som ikke har råd til en bil." På den baggrund kunne han jo passende støtte op om lavere bilafgifter på mindre køretøjer - så disse mennesker faktisk FIK råd, men det under Socialdemokratiet dem to ikke. Rasmus Prehn ønsker at fastholde dem som tvangsindlagt til hans kæmpe store og dyre modelbane i skala !:!, som politikernes luxuslegetøj.

 • Anmeld

  Lisbeth sørensen

  mellem Aarhus-København Jeg vil ikke give slip på visionen om, at det skal være muligt at komme fra København til Aarhus – og omvendt – på kun én time. Det kan kun lade sig gøre med tog over Kattegat.

  Naturligvis!

  Og pointen mht liberalistfossile, der ikke ønsker hurtige tog. Banen kunne sagtens være på 3-400 km i timen også?

  Liberalistforædet blå interessere sig kun for fossilfourening og privatbillisme..

  De blå er altid status quo i tanker. Kommer ingen innovation derfra. Man kan læse deres nuværende tanker fra de røde 20 år før.

  Fossile blå må ud!

 • Anmeld

  Ole Rasmussen

  1 time med jernbanetog eller ½ time med magnettog - ministeren lytter ikke.

  Det er en skændsel at ministeren ikke lytter til fagviden om tog muligheder. -- Men godt at Riksrevisionen kan kritisere uafhængigt senere. -- I ingeniør miljøer er det paratviden at Kina planlægger 2500 km magnetbaner og deres nye 600 km/t magnettog er klar til test i 2019. I Kina har der kørt et andet magnettog i 12 år - med 431 km/t - dag efter dag .... men det har ministeren nok ikke opfattet. -- Siemens og Rambøll lavede et projektforslag før finanskrisen - og det ligger i ministeriet - så han kan bare læse og sende det til transportudvalget .. så kommer vi nærmere en oplyst faglig proces om Kattegats mulighederne.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Lisbeth Sørensen:

  - De kan sagtens komme fra Aarhus til København, endda fra centrum til centrum, på 1 time. Tag vandflyveren, den er i drift og er et fint kollektivt transportmiddel for dem der har så travlt som Dem, og den klarer det uden en skinneforbindelse over Kattegat.

  Så hvad er egentligt Deres problem ?

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Johansen jyde.

  Mit problem er sådant set blot hvorledes jyderne totalt har overtaget Danmark, og sjælland, som er Danmarks hjerte og sjæl, er blevet frasorteret af sorte blå jyder som dig..

  jeg så gerne broen som en fast grænseforbindelse. Jeg er træt af alle de blå jyder i sjælland. De har ødelagt vores store kultur. Så dem faktisk gerne forlade her?


  Uden jyder, aldrig nogen blå regering i DK..

  Jeg tror både jyder og øerne ville være gladere hvis i blev et selvstændigt land?

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

BAGGRUND: Statens årlige tilskud til DSB er reduceret med over 700 millioner kroner, siden den tidligere SR-regering lagde grunden for statsbanernes økonomi frem til 2024. Forude venter et usikkert årti.