Jacob Bundsgaard: Kattegatbroen er ikke længere et fantasiprojekt

DEBAT: Altingets debattører har gjort det klart, at debatten om en Kattegatbro ikke længere handler om, hvorvidt det er et ”fantasi-projekt” eller ej. Nu handler det om, hvad der kan lade sig gøre, og hvornår det kan lade sig gøre, skriver Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Af Jacob Bundsgaard (S)
Borgmester i Aarhus

Det glæder mig, at vi har fået en nuanceret debat om en fast forbindelse over Kattegat her på Altinget.

Hvad jeg særligt hæfter mig ved, er, at visionen om en fast kattegatforbindelse er bredt anerkendt på tværs af debattørerne. Debatten går heldigvis ikke længere på, om projektet er et ”fantasi-projekt”. Nu handler det om, hvad der kan lade sig gøre og hvornår, så ambitionen om at etablere en fast forbindelse over Kattegat er kommet for at blive!

Jeg er enig i, at trængslen på mange af de danske motorvejsstrækninger, heriblandt på E45 og E20, kræver handling. Det er udfordringer, som der skal løses på den kortere bane. Kattegatforbindelsen er på den noget længere bane og er derfor ikke en direkte konkurrent til gennemførelse af andre, presserende infrastrukturprojekter i Danmark.

En fast forbindelse over Kattegat er et projekt af en helt anden dimension. Hvor en ny motorvej eller et ekstra spor f.eks. vil give hurtigere forbindelse mellem landsdelene, så vil en fast forbindelse over Kattegat betyde et forandret Danmarkskort, hvor Øst- og Vestdanmark smelter sammen til et stort metropolområde. Det vil skabe en ny dynamik i landet.

En fast forbindelse over Kattegat adskiller sig også fra andre motorvejprojekter ved, at der er forudsat  brugerbetaling på samme måde som ved Storebæltsbroen. Den kan, efter al sandsynlighed at dømme, finansieres på denne måde, og derfor ”stjæler” den ikke den finansiering, der skal bruges på andre infrastrukturprojekter.

Som supplement hertil er det også væsentligt at notere sig, at en fast forbindelse over Kattegat er med til at sikre, at Danmarks sammenhængskraft kan opretholdes i tilfælde af, at Storebæltsbroen er nødt til at lukke. Det vil jeg gerne anerkende Andreas Steenberg og Ole Birk Olesen for at fremhæve i deres debatindlæg. Det er et vigtigt budskab.

Det er mit håb, at vi får en fast forbindelse over Kattegat med plads til både bane- og vej, så en højklasset kollektiv trafikforbindelse bliver en del af løsningen.

Jeg ser frem til resultatet af screeningen og den efterfølgende forundersøgelse. Men jeg ser endnu mere frem til, at de egentlige anlægsarbejder påbegyndes. Det vil være en gave til Danmark.

Forrige artikel S kritiserer Ole Birk: Du er ikke krigsminister for transport S kritiserer Ole Birk: Du er ikke krigsminister for transport Næste artikel Nordsjællandske borgmestre: Tid til handling, inden trafikken går helt i stå Nordsjællandske borgmestre: Tid til handling, inden trafikken går helt i stå