Ole Birk: Socialdemokratisk sabotageforsøg mod Kattegatbro

REPLIK: Rasmus Prehns (S) krav om tog på en ny Kattegatforbindelse er en dødsdom for projektet, skriver transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Af Ole Birk Olesen (LA)
Transport-, bygnings- og boligminister

Jeg tror, at danskerne om 15 år vil kunne spare cirka halvanden times transport, når de transporterer sig med bus eller bil mellem Midt- og Nordjylland på den ene side af en ny Kattegatforbindelse og Sjælland og København på den anden side.

Jeg tror, at Folketinget i de kommende år vil træffe de beslutninger, som vil gøre det muligt at bygge den cirka 40 km lange bro eller tunnel. Betalt af brugerne, ikke af statskassen.

Projektet er en så indlysende god idé, at selv Socialdemokraternes transportordfører, Rasmus Prehn, på et tidspunkt må overgive sig.

Hvorfor skulle man dog ikke bygge en Kattegatforbindelse, når den kan gøre så meget godt for Danmark: Give en enorm tidsgevinst for rejsende mellem Vest- og Østdanmark. Aflaste vejene henover Fyn og op gennem Jylland. Skabe sikkerhed for, at der altid vil være en anden vej at komme fra landsdel til landsdel, uanset hvilke ulykker i form af f.eks. alvorlig påsejling, kemikaliebrand eller terrorangreb, der måtte ramme vores højt skattede Storebæltsforbindelse.

Sabotage
Men lige nu, hvor kalenderen stadig viser årstallet 2018, er Rasmus Prehn og dermed Socialdemokraterne på Christiansborg ikke venner af en fast forbindelse over Kattegat.

Man kan kun gisne om hvorfor, og jeg vil ikke begive mig af med at spekulere højlydt. Men jeg må konstatere, at Rasmus Prehn på Socialdemokraternes vegne forsøger at sabotere arbejdet for en Kattegatforbindelse med krav om, at forbindelsen ikke må bygges, hvis der ikke også kan køre tog på den.

Flere undersøgelser har nu vist, at det ikke er realistisk at bygge en kombineret vej- og jernbanebro over Kattegat. Bilisterne kan simpelthen ikke både betale for deres egen del af forbindelsen og for togenes del, sådan som de gør det på Storebælt, Øresund og i den kommende tunnel under Femern.

Det kan bilisterne ikke, fordi en Kattegatforbindelse vil være dobbelt så lang som eksempelvis Storebæltsforbindelsen og dermed også cirka dobbelt så dyr. Hvis hele den pris, også for togene, skal betales af folk i bil, så vælger de fleste den billigere Storebæltsforbindelse i stedet. Så kan Kattegatforbindelsen ikke tjene penge nok til at betale lånene tilbage.

Dødsdom over kattegatforbindelsen
Alligevel kræver Rasmus Prehn tog på Kattegat som en betingelse for at støtte en fast forbindelse. ”Der SKAL tog over Kattegat!” messer Rasmus Prehn, hver gang han bliver spurgt, om Socialdemokraterne kan støtte en forbindelse.

Men Rasmus Prehn ved godt, at det ikke er realistisk. Og han ved derfor også godt, at kravet om tog på Kattegat er en dødsdom for Kattegatforbindelsen.

For hvis bilisterne ikke kan betale hele regningen, så skal man hive de manglende penge op af statskassen. Det er ikke småpenge. I 2015 blev det udregnet til 51 milliarder kroner. I en beregning fra i år med opdaterede trafiktal blev restbeløbet opgjort til 42 milliarder kroner.

De penge er Rasmus Prehn og Socialdemokraterne ikke i nærheden af at have.

Hvor skal pengene komme fra?
I de kommende år har vi en påtrængende opgave med at udvide det danske vejnet, så det passer til nutidens og fremtidens trafik. Folk sidder allerede i dag i kø mange steder på motorvejsnettet. Socialdemokraterne har i deres økonomiske politik 35 milliarder kroner mindre til den opgave, end min regering har.

Det skyldes, at Socialdemokraterne modsat regeringen ikke har 20 milliarder kroner ekstra til infrastrukturinvesteringer i deres 2025-plan, og at Socialdemokraterne modsat regeringen har et cirka 15 milliarder kroner stort hul at fylde i den fond, som skal finansiere deres overbudspolitik for jernbanen.

Hvordan vil Socialdemokraterne så pludselig stampe 40-50 milliarder kroner op af jorden til at få tog over Kattegat?

Svaret er, at det vil de ikke. For det kan de ikke. Men de vil gerne have danskerne til at tro det. Bivirkningen er, at Socialdemokraterne indtil videre kun er med til at kaste med mudder mod os andre, som gerne vil realisere visionen om en fast forbindelse over Kattegat.

Det ville være rigtigt godt med bred opbakning til den fantastiske ambition, som Kattegatforbindelsen er. Indtil videre har Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative og Liberal Alliance meldt sig klar. Vi udgør et flertal i Folketinget, men vi vil gerne have flere med.

Vi vil ikke mindst gerne have Socialdemokraterne med. Arbejdet for en realistisk Kattegatforbindelse fortjener ikke at blive saboteret af socialdemokratiske krav om, at der kun må arbejdes for en helt urealistisk Kattegatforbindelse.

Forrige artikel Samsø-borgmester: Kattegatbro kan være forældet, før den er færdig Samsø-borgmester: Kattegatbro kan være forældet, før den er færdig Næste artikel Danske Rederier om handelskrig: Spanskrøret skal væk fra forhandlingsbordet Danske Rederier om handelskrig: Spanskrøret skal væk fra forhandlingsbordet
 • Anmeld

  Niels Elbæk · Manager

  Beregninger på en ren jernbaneforbindelse over Kattegat bør laves

  Ole Birk Olesen fremturer med de beregninger, der viser at en jernbaneforbindelse er for dyr. Men de beregninger er slet ikke lavet! I marts måned fremlagde Ole Birk Olesen minister for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet planer for en kommende forbindelse over Kattegat alene baseret på en vejforbindelse. I første omgang mente han at der ikke var nogen grund til en analyse af jernbaneforbindelse kombineret med en vejbro, men senere har han erkendt, at der også bør være en analyse af en kombineret vej/togforbindelse. Til gengæld har han i et svar til Folketingets trafikudvalg 13. juli skrevet, at han ikke finder grundlag for at lave en analyse af en ren jernbaneforbindelse.
  Der er grundlæggende fire muligheder: 1. Ingen ny fast forbindelse over Kattegat 2. Bilbro 3. Kombination af tog- og bilforbindelse 4. Kun en fast togforbindelse over Kattegat. Ministeren startede med at gå fra model ét ikke rentabelt ifølge gamle analyser, til model to rentabelt ud fra ministerens eget regnestykke og til at model tre skal analyseres. Der er dermed lagt op, at den miljøøkonomisk mest spændende model ikke analyseres: Den fjerde mulighed med KUN en højhastighedstogforbindelse.
  Transport handler for de fleste om at komme fra A til B på en kombination af pris, tid og komfort. For mange bliver det med den nuværende balance mellem privatbilisme og offentlig transport ofte et tilvalg af bilen, som de synes er: Billigst, hurtigst og mest komfortabelt. Med en ny transportforbindelse over Kattegat kun med højhastighedstog og uden bilbro, så vil balancen rykkes klart fra bil til tog. Persontransporten mellem landsdelene vil helt kunne ændre karakter. Hvem vil tage bilen fx fra Aarhus til København over Fyn med fare for at havne i lange køer og en transporttid på mellem tre til fire timer, hvis alternativet er en togforbindelse 20 timer i døgnet med afgang hvert tiende minut og en transporttid på én time? Et reelt alternativ til den evigt stigende biltransport, hvor hurtige el-tog med kombinationen af pris, tid og komfort vil vinde klart over biltransportens trængselsproblemer og dermed flytte mange tusinde over i fremtidens miljøvenlige transportform.
  Med andre ord: Lad os få den fjerde analyse, der viser hvordan transportmønsteret vil kunne ændres radikalt i Danmark, hvis landsdelene forbindes med en ren togforbindelse over Kattegat. Analysen bør også omfatte den aflastning og besparelse, der vil ske ved at motorvejsnettet ikke behøver at blive udbygget over Fyn og der ikke skal udbygges på Sjælland mod Kalundborg. Fremtiden er el-tog, el-busser og el-biler. Nogle førerløse som Metroen. Ingen spekulerer over afgangstider ved Metroen. Den kører bare. Sådan bør fremtidens transport mellem landsdelene også være.

 • Anmeld

  Ole Birk Olesen

  Ikke korrekt, Niels Elbæk

  Niels Elbæk skriver:

  “Men de beregninger er slet ikke lavet! I marts måned fremlagde Ole Birk Olesen minister for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet planer for en kommende forbindelse over Kattegat alene baseret på en vejforbindelse.”

  Det er ikke sandt, hvilket man kan læse her:

  https://www.trm.dk/da/nyheder/2018/kattegat-2203

 • Anmeld

  Flemming Nielsen

  Forkerte oplysninger

  Kære Ole Birk Olesen.

  I alle dine fremlæggelser med retfærdiggørelsen af en ren bilforbindelse over Kattegat, skriver du konsekvent at det er bilisterne der kommer til at betale, hvis jernbanen skal etableres på broen også. Du bliver citerer på en måde, så man forstår at du mener biltrafikken betaler for at togene kører over Storebælt, og scenariet vil være det samme på en Kattegat - forbindelse.
  Dette er direkte forkert. Både DSB og godsoperatørerne betaler en pris pr enhed der kører over Storebælt, hvilket de naturligt også skal gøre over Kattegat.
  Så dine beregninger og udtalelser bliver lavet på et forkert grundlag, og derfor smuldre også din argumentation for ikke at have en jernbaneforbindelse over Kattegat.
  Desuden så citeres du også for at sige, bilisterne kan spare op mod 1 1/2 time med en Kattegat forbindelse, her bør jeg blot nævne, at det bilisterne spare i tid, cirka vil være den tid det vil tage for et tog at køre Århus - København.

  Så det eneste jeg kan sige er, at dine beregninger er helt forkerte.

 • Anmeld

  Søren

  Faktuelt forkert

  DSB og andre jernbaneoperatører betaler omkring 6000kr pr tog der benytter Storebæltsbroen. Togtrafikken betaler så rigeligt deres del.

 • Anmeld

  Ole Birk Olesen

  Tog og biler på broer og gennem tunneler

  Både på Storebælt, Øresund og Femern koster togdelen cirka halvdelen af den samlede investering i forbindelsen. Efterfølgende betaler togene cirka en tiendedel af afdragene på lånene. Bilerne betaler cirka 9/10 af afdragene. Det, som Søren og Flemming Nielsen skriver, er dermed heller ikke korrekt.

 • Anmeld

  Flemming Nielsen

  Betaling.

  Nu har jeg ikke kommenteret på hvad der afdrages på investeringen, men på om jernbaneoperatørerne betaler for at benytte en fast forbindelse.
  Så jo, det er faktuelt korrekt det jeg skriver, at jernebaneoperatørerne betaler.
  Man kan så stille det spørgsmål, om den spildtid der bliver minimeret ved at etableret en jernbane på broen, vil kunne spare en masse afledte omkostninger for samfundet generelt.
  Der bliver - også fra Ole Birk Olesens side, sagt at folk sidder for meget i kø på motorveje.
  Det er der 2 årsager til, dårlig vedligeholdt jernbane i mange år, pga. manglende politiske investeringer, og konstant malkning af både DSB og Banedanmark, har gjort toget mindre attraktivt. Dette har så flyttet kunder ud på landevejene, som så er blevet mere trafikeret og derfor gjort det mere ufremkommeligt.
  Bedre vedligehold at skinnenet, nye signaler (som er på vej), og nyt materiel ( som også er på vej) , vil kunne gør toget mere attraktivt, og dermed også kunne give mere plads på landevejene, når kunderne vælger toget til.
  De lave priser på togrejser er der allerede.

 • Anmeld

  Niels Elbæk · Manager

  Der er ingen beregninger på en ren togforbindelse

  Kære Ole Birk Olesen
  Jeg fastholder at der ikke findes beregninger for en ren jernbaneforbindelse uden bilforbindelse. Der findes kun en skønsmæssig vurdering af en kombineret bil/togforbindelse og en skønsmæssig vurdering af en ren bilforbindelse. Ingen konkrete aktuelle analyser. Og desværre ønsker ministeren ikke engang en analyse af en ren jernbaneforbindelse, der ellers vil give den kollektive trafik en kæmpemæssig fordel både tidsmæssigt og ikke mindst på miljøparametre. Hvorfor ikke lave denne analyse? Hvad er ministeren bange for?

 • Anmeld

  Ole Rasmussen

  Tog koster det halve i tunnel og det dobbelte på bro

  Hej - Ole Birk - tog i tunneller er en god og billig ide, hvorfor man bør regne på det ved Kattegat. Prisen bliver nok 50 % af prisen for en motorvej.

 • Anmeld

  J. Jensen

  De 51 milliarder blev udregnet under et telefonmøde

  Ole Birk Olesen har oplyst, at foreløbige beregninger har viste, at en Kattegat bro kan realiseres med brugerbetaling, hvis man vel at mærke vælger en ren vejforbindelse.
  Bruger man de brede antagelser vil et rådgivende ingeniørfirma ikke behøve mere end en formiddag for at kunne tilpasse et investeringsskøn til ministerens valgoplæg. Det ses vist bedst at nedenstående.

  "Hverken Vejdirektoratet eller Trafikstyrelsen har regnet igennem, hvad det koster at bygge broerne. I stedet har de taget udgangspunkt i den første såkaldte screeningsrapport om forbindelsen, som rådgiverfirmaet Niras udarbejdede for ti år siden.
  »Vi har i Vejdirektoratet ikke nærstuderet den rapport, for vi har fået at vide, at den indeholder det anlægsoverslag, som vi skulle tage udgangspunkt i,« siger afdelingslederen.
  Niras-rapporten indeholder imidlertid ingen beregninger af, hvad det koster at nøjes med at bygge vejbroer, fordi den idé først kom på dagsorden for 14 dage siden.
  »Anlægsoverslaget blev skønnet på meget, meget kort tid,« som Andreas Egense udtrykker det. I praksis greb Andreas Egenses kolleger knoglen og ringede til Niras.
  »Vi bad dem om at komme med et overslag over, hvad det ville koste, hvis broerne kun bliver til biler,« fortæller han.
  Svaret var 58 milliarder kroner, heraf de 51 milliarder kroner til broerne. Det er overraskende billigt, fordi f.eks. Femern-tunnelen koster 52 milliarder kroner, men den er kun knap halvt så lang som forbindelsen over Kattegat."

  Og sådan får man fra politisk hold skaffet 60 millioner til en forundersøgelse/valgbidrag

 • Anmeld

  Connie Güntelberg · lektor og udelukkende elbilist

  Kattegat broforbindelse

  Hold nu op med alt det tog-halløj. Så får vi jo aldrig den Kattegatsforbindelse som de fleste ønsker og som bliver billigst. Tog er langsomme og standser for mange gange og kører desuden halvtomme, fordi folk jo skal fra A til B.
  Der er en togforbindelse over Storebælt, og så må dem, der foretrækker tog, taget toget. Snart kører der selvkørende biler, så ikke mere tog - eller for den sags skyld letbaner. Det er forældet om meget kort tid. Singapore er allerede i gang, så hold fast kære Birk Olesen.

 • Anmeld

  Christian X

  Lav nu den deal med S og DF;

  at de dropper Togfonden (med undtagelse af elektrificeringen) og til gengæld får de tog over Kattegat.

 • Anmeld

  Henning Krejberg

  Ren bilforbindelse

  En ren bilforbindelse bliver betalt af bilisterne, hvorimod en ren togforbindelse skal betales af os alle (skat). En blandet bil tog forbindelse vil skulle betales af Banedanmark. Her er det langt billigere med bus over Kattegat.
  Mange investeringer i vejnet over over både Sjælland, Fyn og trekantsområdet vil blive sparet og skal fradrages anlægsomkostningerne. Vi binder landet sammen med en bilbro og sparer timeforbrug. SDet er en ren vindersag med en ren broforbindelse.

 • Anmeld

  Leif Thordal · Hr.

  Socialdekokratisk "Sabotageangreb"

  Dersom ministeren forlanger, at ALLE skal være enig med ham - skulle han ikke have valgt at kaste sig over politik.
  :o

 • Anmeld

  Jens Lysdal

  Halloooo !! - klimaparameteret

  Fuldstændig fabelagtigt at en siddende transportminister kan sidde og argumentere og skælde ud og slynge tal ud ang. en gigantisk transportinvestering, uden i en eneste bisætning at komme ind på, hvilke klimamæssige konsekvenser det vil have med en ren bilbro at gøre det ENDNU mere relevant for befolkningen at droppe den kollektive trafik - og dermed yderligere at øge landets CO2-udslip.

  Måtte disse klima-ignoranter forsvinde fra Christiansborg ved det kommende valg.

 • Anmeld

  Henning Krejberg

  Klimmafordel med en bilbro.

  Lange transportveje og trængsel på de eksisterende vejnet vil uden tvivl gavne miljøet ved en broforbindelse som reducerer afstanden mellem København og Århus med 50%.
  Hvis man har andre tal, så vær venlig at underbygge dem frem for at politisere.

 • Anmeld

  Connie Güntelberg · Lektor

  Nej til tog

  Jamen der er kortere vej over Kattegat, så drop de i forvejen luftige CO2 argumenter og få bygget den bro til glæde for rigtig mange mennesker.
  Tog forurener også og det gør køer også, så hvis det skal være argumentet så forbyd kvæghold.😂
  Inden broen er færdig vil trafikken over bestå af selvkørende el biler. Det er sådan virkeligheden ser ud og tænk så vil man kunne komme lige til døren uden at skifte forbindelse!

 • Anmeld

  Jens Lysdal

  Henning og Connie

  Henning:Hver gang man forbedrer forholdene for bilkørsel kommer der (sjovt nok) flere biler. Hver gang man forbedrer forholdene og adgangen til kollektiv trafik blir der (sjovt nok) flere der benytter dem.

  Connie:"Tog forurener også" Ja men kun en brøkdel af hvad biler gør - og EL-tog forurener meget lidt.

 • Anmeld

  Jens Haugaard

  Mod dumhed

  Trafikministeren glemmer en lille men væsentlig detalje. Nok kaldes broen selvfinansieret af bilisterne men man kan desværre kun bruge det økonomerne kalder konsumentoverskuddet en gang. Enten som betaling (af ture fx) eller som skat.
  Med alt det der i øvrigt halter her i landet finder jeg det decideret dumt at bygge en vejforbindelse som i al sin enkelthed kun vil generere væsentlig mere trafik omkring de store byområder.
  Alle de billige biler har fx medført at jeg ikke længere i myldretiden kan krydse A6 når jeg skal nordpå men må køre omveje for at krydse.
  Det er i længden ikke nogen sund udvikling.

 • Anmeld

  Troels Halken

  Kattegat til tog og biler

  Jeg bor i Århus og arbejder i Kbh og det er sådan nogen som mig den her bro laves til.
  Broen bør dimensionere til hurtigtog og biler. Dvs 300 km/t Århus H - Kbh H. Så kan man spare på de udretninger af jernbanen inkl en ny Vejlebro til tog, som er i togfanden. Samtidig betyder flere i toget, færre i bilerne og det giver mindre trængsel for dem der tager bilen. Jeg arbejder typisk i toget i dag, og at tage en bus der kører 90 km/t er ikke et alternativ til et tog med 300+ km/t. Er Ministeren ude på at straffe dem som bruger offentligt trafik eller hvad? I stedet for at blive kendt for sin smålig og jagt på folk der bruger en transport form som gør at man kan arbejde og at der er færre biler på vejene, så vær dog for helvede lidt ambitiøs og bliv kendt som ministeren der skaffede en ambitiøs Kattegatbro, med fire spor og højhastighedstog til arbejdspendlerne - og lav det som en del af en større plan, da det vil få meget stor betydning for resten af U'et (fx kan man spare et nyt trace og bro i Østjylland).

  Ideelt set burde man i DK lave en fælles fond for Fehmern, Øresund, Storebælt og Kattegat og give dem fælles økonomi. Ja, bilerne er med til at betale for toget, men sådan er det nu engang. Det er med til at give mindre trængsel for bilerne.

 • Anmeld

  Claus Nielsen

  Kendsgerninger,

  Er der nogen der tror, DSB og BaneDanmark pludselig vil være kompetente til at drive en Kattegat-bane. I årtier har DSB, trods dyre eksperter udefra, gjort sig bemærket ved regelmæssige aflysninger og forsinkelser, ofte så grove, at folk der skal overholde mødetidspunkter, må vælge andre transportmidler! - Jeg skal ikke træde yderligere i det, men den slags investeringer foretagendet tidligere gjort, ville uden tvivl have kostet en privat virksom livet! - Tiden er løbet fra togdrift i lille DK! Persontransport skal udliciteres til private vognmænd, som mister opgaven, hvis den misligeholdes. - Og førerløse biler og busser er som bekendt lige om hjørnet.

 • Anmeld

  Thomas R.

  De andres skyld

  Åbenbart er din idé ikke god nok, hr. minister. Skal vi nu også trøste dig?

 • Anmeld

  Henning Krejberg

  Hybrid og El biler

  Det forundrer mig, at så mange taler om bilforurening, Når broen står færdig er der stort set ingen forurening. Hybrid bilen udlede kun drikkevand. Og elbilen er batteridrevet. Man skulle tro, at menneskenes fantasi er uden sammenhæng med den skinbarlige virkelighed om 7 år.
  Tog til færgen og hurtigbus til nybygget station i hver ende. Hvor svært kan det dog være.
  Jeg er ikke bonkammerat med Ib, men her har han ret.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Javel, Hr. Minister....?

  For det første, så kan jeg opfordre vores ledende politikere til at "gøre noget ved retorikken". Det er nemlig gratis, og særdeles formålstjenligt, hvis man vil skabe lydhørhed blandt 'sådan nogle almindelige borgere' som undertegnet er.. Ministerens opråb og postulat (citat): "Sabotageforsøg" er usagligt, retorisk blikfang..
  For det andet venter jeg meget spændt på ministerens eventuelle respons på J.Jensens indlæg. Er det virkeligt korrekt, at man slynger om sig med kæmpe udgiftssummer, der kun er hurtige overslag givet telefonisk, og at der iøvrigt ikke foreligger reelle beregninger på anlægsudgifter med og uden togforbindelse....incl udgifter til vejanlæg og skinneanlæg.?
  Hvis den slags foregik i en privat virksomhed måtte man forvente en kraftig reaktion fra såvel bestyrelse som aktionærer, da virksomhedens eksistens ellers ville være truet.
  Som "aktionær" (skatteyder og vælger) går jeg ud fra, at man inden der tages beslutninger foreligger gennembearbejdede beregninger både med og uden tog. Ellers kan Folketinget da ikke tage beslutninger på et oplyst grundlag.
  For det tredje er det en god ide også at lytte til brugerne, der i denne sammenhæng er både "aktionærer" og "kunder".
  Troels Halken belyser i ovenstående kommentar på en vidende, erfaren og indsigtsfuldt måde behovet hos ganske almindelige borgere/kunder i virkelighedens verden.

 • Anmeld

  Henning krejberg

  Regnemodeller

  Det er ikke ukendt at inden egentlige undersøgelser af bundforhold og lignende kan bruge regnemodeller fra andre projekter til at analysere sig frem til en ca. pris, + - 10%, som udgangspunkt for forhandlinger om at ivæksætte en egentlig undersøgelse. Ministeren skal jo finde et budget før der kan handles.

 • Anmeld

  Søren Tillisch · Lærer

  Kære Ole

  Hvis det samtidig er et krav at bilerne over Kattegat SKAL køre på el eller i hvert fald er hybrider, så kunne vi måske tale om det. Ellers virker idéen om en Kattegat bro mest som et levn fra 1900 tallets bilfiksering.
  Men det passer jo meget godt i et parti der økonomisk teoretisk er gået i stå et sted i Sydengland cirka 1985.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Bertelsen..

  Liberalisternes interesse i broer uden tog, man kun biler bunder i en fossil interesse! De er sponseret af olie og gas interesserne alle i blå blok.

  De har ingen interesse i offentlig transport, mm. som privatejet.

  Dermed ikke sagt at DSB togfører på 600.000 kr. årligt kunne beskæres i løn.

  Man det kunne folk som birk olsen på 1.3 millioner i tinget-med ekstra gennemsnit jo også snildt?

  Folketingspolitikere er jo mestendels i top 1% mht. indkomst? Ihvertfald alle de borgerlige fra LA, K, V, DF, R . Resten nok kun i top 3%. Et stort problem.

  Man burde betale dem en absolut Dansk gennemsnitsløn? Jeg garantere at dette vil betyde bedre politikere.

  Løn ift. værdi og arbejdsindsats , tak!

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Enig Tillisch

  Problemet er naturligvis at liberalisterne kun repræsentere de fossile olie interesser, såvel som bilhandlerne, og ikke så få brugtvogns sælgere.

  Deres eneste agenda mht offentlige anlæg, er at det alt er privat ejet, og dermed dyrt for forbrugeren.

 • Anmeld

  jan hervig nielsen

  Kære Ole

  Kære Ole Birk Olesen.

  Vi to har før været i kontakt vedrørende Kattegat-forbindelsen.

  Jeg mener, at en forbindelse med jernbane er realistisk. Jeg synes, at staten bør betale en del af forbindelsen. Staten kan vel bruge en del af det såkaldte økonomiske råderum på det, hvis råderummet er stort. Og er der ikke noget med, at nogle private måske vil investere i det ?

  Socialdemokratiet kaster da ikke med mudder eller saboterer noget som helst. De siger blot deres mening.

  Det vil højst sandsynlig tage BETYDELIGT kortere tid at tage med Kattegat-tog fra Århus til København end at tage med Kattegat-bus.

  God weekend, Ole.

  Venlig hilsen
  Jan Hervig Nielsen
  Ideudvikler
  Projekt Trafiksikkerhed
  ( og Projekt Smørhul )

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Broen skal være fast grænseovergang ..

  Mod jyske borgerliges adgang til Sjælland. Især jydeliberalister..

  Der vil ikke være borgerlige regeringer uden jyderne. Og viser hvor slemt Danmark er splittet i uanstændige-jylland-mod anstændige-øerne..

 • Anmeld

  Flemming Kruse · Naturelsker

  Nej tak til Kattegatbro

  Hvis Socialdemoktaternes krav til broen betyder at projektet må opgives, vil jeg overveje at give dem min stemme ved det kommende folketingsvalg. Broen vil medføre ubeskrivelige naturødelæggelser på Vestsjælland, Røsnæs, Samsø og Østjylland. Broen er en leflen for privatbilismen og en mavepuster til forsøgene på at begrænse klimaforandringerne. Men det er jo ikke en dagsorden som Ole Birk Olesen og hans sorte Regering bekymrer sig om. Det håber jeg til gengæld at Socialdemokraterne gør.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Kruse.

  Fornuftigt. Flytter selv fra Ø til S.

  Har dog mange kvaler. Og gør ondt som socialist. Man kan ikke acceptere Ø-SF agenda for fri indvandring af religiøse mere. Min tålmodighed har været uden pres i 10 år nu.

  Og har forsøgt at kæmpe for et socialistisk parti med landets strammeste indvandring. Man må vist selv starte det,før det bliver en mulighed.


  Føler det dog sørgeligt at må flytte pga. dette. Man det er Danmarks fremtid nr. 1 i betydning!

 • Anmeld

  Søren Tillisch · Lærer

  Meget enig Flemming!

  Men Lisbeth hvordan h... Fik indvandrere lige sneget sig ind i det her? Kan vi ikke holde os til et emne af gangen!

 • Anmeld

  Henning Krejberg

  At forholde sig til sagen.

  Det har fra start været én politisk diskussion, og det er faktisk helt upolitisk, at ønske en bedre forbindelse mellem Århus og København.
  Skal det realiseres inden for en overskuelig fremtid må vi være realistiske. Vi kommer ikke til at halvere rejsetiden hvis vi skal vente på en jernbanebro over Katagat. Når bilbroen står færdig er al biltrafik baseret på hybrid og el. Altså ingen forurening.
  Derimod sparer vi stort set samtlige udvidelser af det nuværende vejnettet over Sjælland, Fyn og trekantområdet. Dermed vil den reelle omkostninger bare blive flyttet fra alternative vejudvidelser til den nye bro over Katagat. Bane til broen i begge ender og hybrid eller el hurtigbus over broen.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger

  ....Praktiske spørgsmål fra virkelighedens verden.....

  Kære Ole Birk Olesen.
  Er du klar over, at rigtigt mange borgere ikke har eller ikke ønsker at erhverve sig en firehjulet bil? Er du klar over, at rigtigt mange borgere ikke har råd til en bil?
  At projektere et så omfattende projekt uden alvorligt at indarbejde muligheden for eldrevet togforbindelse virker ugennemtænkt.
  Som trafikminister har du påtaget dig et ansvar for at sørge for BÅDE gode offentlige transportmuligheder for ALLE indbyggere og for, at vejnettet udbygges og anvendes hensigtsmæssigt. En nedprioritering af hurtige, elektrificerede togforbindelser imellem tætbebyggede områder med supplement af el- eller hybridbusser er allerede en meget stor mangelvare. Ikke blot set i lyset af klimadiskussionerne, men i særdeleshed set i lyset af borgernes ganske almindelige dagligdags muligheder for let og ukompliceret at komme til og fra arbejde, ..så er nedprioriteringen af offentlig transport stærkt bekymrende.
  Jeres nedprioritering af togforbindelser til varetransport imellem tæt bebyggede områder har betydet enorme lastbilkolonner på vores vejnet. Farligt for os alle og rigtigt økonomisk belastende for klimaet og for vejnettet. Man nedlagde eksempelvis DSB's transportcenter i Taastrup og nyetablerede et enormt lastbil-transportcenter ved Køge. Hvori består logikken? Hvor er de praktiske fordele og besparelserne?
  Nu planlægger man et enormt, ikke budgetteret projekt lige ud over havet og over arme Samsø, samtidigt med, at man vil bygge en ny ø i Øresund med tilhørende vejanlæg også ud i vandet,Øresund, da man mener, at mange tusinde mennesker vil ønske at bo i dyre reol- og glasvitrinebyggerier i vandkanten i København, der i forvejen i stor udstrækning er bygget på pæle....Samtidigt med, at man udflytter tusinder af arbejdspladser fra København....?
  **..Spis nu brød til !! Ved den ene hån ikke, hvad den anden gør?..**
  Reformer og ideer kan være gode, men for mange af dem kan give reformforstoppelse :-).... og stort lavvande i kassen.
  PS. Som sejlsportsmand har jeg i en menneskealder bla sejlet Kattegat tyndt. Har oplevet Kattegat i forrygende stormvejr. Har oplevet de skiftende strømforhold og vanskelighederne for søfartstrafikken. Har I rådført Jer med den store vidensbank indenfor søfart, der har stor viden og indsigt i bundforhold, skiftende strømforhold og risikofaktorer under stormvejr.... og om vinteren.? Er de spåede vandstigninger taget med i oplægget?
  **....Eller er også Søfartsstyrelsen flyttet langt væk fra Christiansborg?..**
  En Kattegatbro er ikke bare liiiige noget, der i opstarten kan ordnes telefonisk.
  Eet er søkort at forstå, ....et andet skib at føre....!
  Lad os få noget konkret viden og nogle konkrete vurderinger på bordet. Lad være med at bilde os vælgere ind, at det er et projekt, der økonomisk kan hvile i sig selv.
  .. Folketinget må da i det mindste forlange nogle konkrete beregninger og indsigtsfulde vurderinger, inden de kan tage stilling.
  Venlig hilsen og god arbejdslyst.
  I.R.Bertelsen