V: Narkokørsel, fart og farlige mænd – en dødsensfarlig cocktail

DEBAT: Hvis vi skal nå målet om højst 120 trafikdræbte i 2020, er vi nødt til at sætte ind over for særligt narkokørsel, høj fart, uopmærksom kørsel og de farlige unge mandlige bilister, skriver Kristian Pihl Lorentzen (V).

Af Kristian Pihl Lorentzen (V)
Transportordfører og medlem af Færdselssikkerhedskommissionen

Færdselssikkerhedskommissionen er sat i verden for løbende at komme med forslag til initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker.

Arbejdet foregår inden for rammerne af kommissionens nationale handlingsplan for perioden 2013-2020, ”Hver ulykke er én for meget – et fælles ansvar”.

Handlingsplanens klare målsætning er, at vi i 2020 kommer ned på højst 120 trafikdræbte. 

Hvordan går det så med at nå dette mål? I 2017 blev 183 dræbt i trafikken, mens der var i alt 3.097 tilskadekomne.

Det var en lille forbedring i forhold til 2016, hvor der var 211 dræbte og 3.228 tilskadekomne i trafikken. Men tallene er fortsat alt for høje. Ikke mindst i lyset af målet i 2020.

Der er således behov for at fastholde et stærkt politisk fokus på målsætningen og effektive virkemidler, herunder virkningsfulde kampagner i regi af Rådet for Sikker Trafik og andre aktører. 

Dødsensfarligt 
Her er det selvsagt vigtigt at tage afsæt i de konkrete årsager til alvorlige ulykker. Her er der specielt fire hovedårsager, der trænger sig på: Uopmærksomhed, kørsel i påvirket tilstand, for høj fart, samt adfærden hos de helt unge mandlige bilister.

Uopmærksomheden i trafikken er dødsensfarlig. Blot få sekunders opmærksomhed på andet end trafikken kan få fatale følger.

Der hersker ingen tvivl om, at brug af smartphones, ipads og tilsvarende kommunikationsmidler er årsag til mange alvorlige ulykker. Og denne form for uansvarlighed er givetvis langt mere udbredt, end statistikkerne lader forstå.

Jeg er derfor meget tilfreds med, at der tegner sig bred politisk opbakning til at skærpe sanktionen, hvis man bliver noteret for at sende sms, chatte eller se film under kørslen. Fremover vil det udover en bøde også medføre et klip i kørekortet.

Venstre er klar til at se på andre virkemidler, der kan føre til, at folk holder øjne og tanker i trafikken, når de fører et køretøj. Herunder også de tohjulede. 

Kampagner er et effektivt middel
Spirituskørsel har gennem årene medført rigtig mange trafikdrab. Massive kampagner har i de seneste årtier medført en markant holdningsændring i befolkningen.

Spritkørsel hjem fra en fest er ikke længere ”acceptabelt”. Det ser næsten alle på med afsky i vore dage. Til gengæld er der sket en kraftig stigning i antallet af narkobilister, der i nogle politikredse nu overstiger antallet af spritbilister. Jeg ser med meget stor alvor på denne vanvittige udvikling.

Narkopåvirkede førere af et køretøj har ingen realitetssans og tager chancer, blandt andet med dødsensfarlige overhalinger og kørsel med høj fart.

Venstre har bedt om, at problemet med narkokørsel bliver drøftet på førstkommende møde i Færdselssikkerhedskommissionen med det mål, at vi får iværksat de fornødne kampagner og andre tiltag. 

Høj fart er også en hyppig årsag til dødsulykker. Det er ikke altid, at det er selve farten, der er hovedårsagen til en ulykke. Men fysikkens love tilsiger, at skaderne bliver langt mere alvorlige, når der er tale om for høj fart.

Venstre arbejder for, at vi fremover effektiviserer fartkontrollen ved, at der opstilles ubemandede fartkameraer (stærekasser) på de farlige steder i trafikken ledsaget af tydelig skiltning af fartbegrænsningen.

Vi ved fra Sverige, at en sådan strategi redder rigtig mange liv. Målet er ikke at skrabe penge i statskassen, men derimod at redde flere liv.

Der skal selvsagt suppleres med lejlighedsvis fartkontrol andre steder i trafikken, så der ikke udvikler sig ”fri hastighed”.

Jeg glæder mig over, at vi konkret har indledt en konvertering af fotovogne til stærekasser. Vi skal videre ad den vej.

Desuden er vi i fuld gang med at tilpasse fartgrænserne bedre til de konkrete lokale forhold, så de i højere grad opleves som rimelige og relevante. Det styrker i sidste ende trafikmoralen – og dermed også trafiksikkerheden.

Eksempelvis kan det være relevant at sænke farten til 30 eller 40 km/t forbi en skole, mens det kan være relevant af køre 90 km/t på en sikker og overskuelig landevej. Fart med fornuft!

Unge mænd skal påvirkes til bedre kørsel
Afslutningsvis et par ord om de unge mandlige bilister, der kører hensynsløs med hovedet under armen. Denne kategori er klart overrepræsenteret i ulykkesstatistikkerne, selvom langt fra alle unge mænd kører hensynsløst.

Udover politikontrol og mærkbare sanktioner skal vi sætte ind med effektive kampagner og event, der kan få de dumdristige og kåde ungersvende til at tænke sig om en ekstra gang.

Jeg vil i den forbindelse fremhæve Drivers Event på Sjællandsringen ved Roskilde som et lysende og succesfuldt eksempel på, at man faktisk kan påvirke de farlige unge bilister med anskuelighedsundervisning i fysikkens love og konsekvenserne ved alvorlige trafikulykker. Lad os få mere af den slags landet over.

Tilsvarende vil jeg sende en venlig tanke til motorsporten, der også bidrager til, at unge mænds dyrkning af hestekræfter, fart og spænding sker under ordnede og sikre forhold frem for som dødsensfarlig boulevardræs.

Jeg forventer mig også en positiv effekt af den iværksatte forsøgsordning med kørekort til 17-årige på betingelse af, at der er en erfaren bilist med i bilen det første år.

Vi ved fra blandt andet Tyskland, at denne effektive overførsel i bilen af erfaringer og holdninger medfører færre alvorlige ulykker blandt de unge. 

Konklusion: Vi skal holde fast i målet om maksimalt 120 trafikdræbte i 2020. Men det kræver et stærkt fokus blandt os politikere og alle andre, der arbejder med trafiksikkerhed i det daglige. Herunder skal der være styrket fokus på uopmærksomhed, narkokørsel, høj fart og de farlige unge mandlige bilister.

Forrige artikel Rådet for Sikker Trafik: Flere biler betyder ikke flere ulykker, Ole Birk Rådet for Sikker Trafik: Flere biler betyder ikke flere ulykker, Ole Birk Næste artikel Ingeniør: Kejserens nye letbane Ingeniør: Kejserens nye letbane