Ole Birk: Lad jer ikke vildlede af trafikforskers misforståede kritik

REPLIK: Trafikforsker Harry Lahrmann skriver, at regeringens politik vil føre til flere dræbte i trafikken. Men hans kritik beror på en række misforståelser, som læserne ikke skal lade sig vildlede af, skriver transportminister Ole Birk Olesen.

Af Ole Birk Olesen
Transport-, bygnings- og boligminister 

Lektor Harry Lahrmann kritiserer regeringens færdselspolitik i et indlæg her på Altinget. Han mener, at en række ændringer af færdselsloven vil føre til flere dræbte og kvæstede i trafikken.

Jeg mener, at kritikken bygger på nogle misforståelser, som jeg gerne vil rede ud her.

Vi mindsker hastighedsspredningen
Lahrmann skriver, at vi har øget hastighedsspredningen, fordi vi tillader visse campingbiler og busser at køre 100 kilometer i timen på motorvej, mens blandt andet lastbiler kun må køre 80 kilometer i timen.

Men sagen er, at vi med de nye regler faktisk giver Tempo 100-godkendte campingbiler samme hastighedsgrænser som busserne.

Samtidig hæver vi hastighedsgrænsen på lande- og motortrafikveje for disse køretøjer til 80 kilometer i timen, så den følger den generelle hastighedsgrænse for den almindelige biltrafik.

Den lavere hastighedsspredning vil give færre af de overhalinger, som især på landeveje kan være farlige.

Vi tilpasser hastighedsgrænser til forholdene
Vi har gjort det nemmere for kommunerne at sænke hastigheden ved for eksempel skoler og børnehaver, hvor politiet vurderer, at det er problematisk, at der køres mere end 40 kilometer i timen. 

Harry Lahrmann foreslår, at hastighedsgrænserne skal kunne sænkes i hele byområder, men regeringen vil målrette de laveste hastigheder til særligt følsomme områder, da vi også har et hensyn til fremkommelighed i byerne, hvor der jo er trængsel nok i forvejen.

Når vi samtidig sætter hastighedsgrænsen op til 90 kilometer i timen på udvalgte lande- og motorveje, så sker det kun på strækninger, hvor Vejdirektoratet har vurderet, at det ved hjælp af fysiske forbedringer som blandt andet rumleriller kan lade sig gøre uden at gå på kompromis med trafiksikkerheden.

Igen kombinerer vi øget fremkommelighed med hensynet til trafiksikkerheden.

Vi kombinerer fotovogne med stærekasser
Lahrmann "ryster på hovedet" over, at regeringen vil omdanne 20 af politiets 100 fotovogne til stærekasser som et pilotprojekt, fordi han mener, at kun fotovogne og ikke stærekasser virker fartdæmpende.

Men det er ikke rigtigt.

I Sverige har de cirka 100 stærekasser for hver fotovogn, og det virker – ifølge de oplysninger, vi har – aldeles glimrende.

Om det lige skal være i det blandingsforhold herhjemme, er det for tidligt at sige, men erfaringerne viser, at en kombination af mobil kontrol med fotovogne og stationær kontrol med stærekasser giver den bedste fartkontrol.

Vi tillader ikke elcykler at race afsted på cykelstierne
Det "er en rigtig dårlig ide" ifølge Harry Lahrmann, at regeringen planlægger at tillade de såkaldte speed pedelecs på cykelstierne.

En speed pedelec kan ved motorkraft alene køre cirka 20 kilometer i timen, men er samtidig udstyret med pedaler, der gør det muligt for førere at træde elcyklen op i en højere hastighed.

På samme måde som en cyklist med rigtig gode ben kan på en almindelig cykel.

Tanken er, at motoren på en speed pedelec ifølge reglerne skal slå fra, hvis hastigheden når op på 45 kilometer i timen. 

I den forbindelse er det vigtigt at have for øje, at både den almindelige cykel og speed pedelecen er underlagt færdselslovens almindelige agtsomhedskrav og generelle krav om at afpasse hastigheden efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed.

Det er derfor ikke tilladt hverken på cykel eller speed pedelec at brage gennem tæt trafik på cykelstien i myldretiden med for eksempel 45 kilometer i timen.

Jeg mener, at vi skal omfavne ny teknologi på en kontrolleret måde.

Og da forsøgsordningen for speed pedelecs og andre nye, elektrificerede køretøjer fastsættes på bekendtgørelsesniveau, er der tale om en smidig reguleringsform, hvor reglerne let kan blive tilpasset, efterhånden som vi får mere erfaring med området.

Så, kære læser, lad dig ikke vildlede at Lahrmanns misforståede udlægning. Regeringen tager hånd om trafiksikkerheden.

Forrige artikel Danske Rederier: EU har skabt enorme byrder for rederierne Danske Rederier: EU har skabt enorme byrder for rederierne Næste artikel EL: Trængsel kan ikke bekæmpes ved at udvide vejnettet EL: Trængsel kan ikke bekæmpes ved at udvide vejnettet
 • Anmeld

  Thomas Krag · Transportanalytiker

  Ikke overbevisende

  Ole Birk Olesen har mindst to problemer med sin argumentation.

  Det ene, er at han henviser til, at en grundlæggende bestemmelse i færdselsloven, der siger, at man skal køre efter forholdene, og bruger det som argument for, at bekymringerne for speed-pedelecs'enes store hastighed derfor bør gøres til skamme. Her overser han, at grunden til de mange meget specifikke hastighedsregler netop er, at vores evne til at vurdere, hvad der er rimeligt efter forholdene, er helt utilstrækkelig i forhold til vores ønsker om, at trafikken skal være sikker.

  Det andet og egentlig meget værre er, at han køber Harry Lahrmanns præmis om, at det ikke bør gøres mindre sikkert at færdes i trafikken.

  Hvor ville det være forfriskende, hvis Ole Birk Olesen skrev, at han som ægte liberal fandt, at reguleringerne er gået for vidt, og at han derfor med stolthed kunne præsentere nogle lempelser, der nok ville give lidt flere ulykker, men dog så få flere, at det alt i alt giver en fin balance.

  Selv hører jeg til den fløj, der er tilhænger af begrænsninger i retten til og muligheden for at køre unødigt stærkt.

  Men hvorfor kan (tør?) Ole Birk Olesen ikke melde ud, at han tilhører den anden fløj, og synes, at flere ulykker er prisen værd?

 • Anmeld

  GUDMUND BAGER · Cand.mag.

  Politikeres vidsyn

  I 1953 fjernede politikerne hastighedsbegrænsningen på 60 km på almindelig landevej-og gjorde hastigheden.....fri. Den gik så ind til 1973-og inden da vidste enhver, at det hørte med til almindelig trafikkørsel, at det generelt var livsfarligt at køre i bil.
  Lige nu er jeg mest bekymret for cykelstierne og for cykelkulturen generelt. Og det at opfinde nye endnu mere hurtiggående cykler er som at uddele narko til skolebørn. Hvor ofte bliver jeg, som hyppigt kører på cykel på cykelsti ikke pludselig overhalet af : 1) lynhurtige cykler, ofte kvinder-naturligvis uden cykelhjelm-som racer afsted, 2) hurtiggående knallerter med og uden nummerplade, som konstant skifter mellem at køre på cykelsti og kørebane 3) udborede tilsvarende. Virvaret på cykelstierne er reelt et kæmpestort problem, særligt dog i København.

 • Anmeld

  Niels Frees · Civilingeniør, PhD

  Cyklister respekterer ikke Færdselsloven

  Stort problem med disse Speed Pedelec og Birk Olesens henvisning til, at de blot skal køres efter forholdende. Cyklister kender gennemgående ikke Færdselsloven og hvis de endelig gøre blæser de højt og flot på den. I sin tid som både gående og langsomtkørende cyklist i København har jeg gentagende gange været tæt på at blive kørt ned af cyklister på fortovet eller blive væltet omkuld af utålmodige cyklister på cykelstien. Tænker med gru på hvad der sker når de nu kommer blæsende med 45 km/t - Færdselslov eller ej.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  En præcisring af "stærekassers" virkemåde i Norge og Sverige

  OBO glemmer at bemærke, at i Norge og Sverige har man for ca. 10 år siden indset, at hvis der skal være tillid mellem trafikanterne og lovgiverne - i den rækkefølge - så skal det være synligt at man nærmer sig en stærekasse. Hvis trafikanten derefter blæser højt og flot på formålet med stærekassen, så falder hammeren - hårdt. I Norge og Sverige er der derfor altid skiltning om, at - et eller andet sted - som godt kan være 4 km længere fremme - er der en stærekasse.

  I Sverige findes der endvidere vejstrækninger hvor stærekasserne er forbundet, således at den gennemsnitlige hastighed over en vejstrækning med flere stærekasser beregnes og transmitteres til næste stærekasse.
  Hvis denne gennemsnitshastighed overstiger den gældende hastighedsgrænse (med et vist procenttillæg), så falder hammeren også.

  Det nytter således ikke at sætte farten op mellem 2 stærekasser for så at opføre sig pænt når man nærmer sig den næste. Meget pædagogisk.

 • Anmeld

  Peer Pedersen

  Stærekasser ja tak

  Også Polen kender stærekasserne, de er også afmærket på forhånd og er malet stærkt gule, om der er et kamera i kassen er helt uklart for bilisterne. Kameraerne flyttes imellem de mange stærekasser uden at det fremgår af kasserne og skiltningen.

 • Anmeld

  Peter Hansen

  Men er stærekasser ikke pengemaskiner?

  Det er meget fint, at OBO synes, at stærekasser er bedre end fotovogne, da bilisten derved ved, at man kører for stærkt. Men nu skal OBO jo lige få den stillet op. Det er vel snart et år siden, at regeringen annoncerede at den fjernede 20 fotovogne for at konvertere dem til stærekasser, men der er jo ikke sket noget endnu. Men det bliver sikkert godt at få en 4-8.000 stærekasser henover landet.

  Men der opstår to spørgsmål:
  1) Hvis man kører for stærkt forbi en stærekasse, hvor der er skiltet fartkontrol forinden, så må det vel være med fuldt overlæg, og så bør det vel koste væsentlig større bøde og eventuelt automatisk give et klip i kørekortet? Man kan jo ikke sige, at man ikke var advaret.

  2) Hvad gør man, når stærekasserne bliver en for stor succes, og giver for mange penge i statskassen? Fotovognene bliver jo parkeret i garagen i perioder, når Finansministeriet vurderer, at der er kommet for mange penge i kassen. Slukker man så stærekasserne eller bliver de pillet ned igen?

  Hvad angår speed pedelecs så virker det som om, at OBO har siddet for længe i ministerbilen. Hvis OBOs argumantion holdte, så var der næsten ingen der ville komme til skade i trafikken, da vi jo alle ville køre ordentlig og hensynsfuldt. Men sådan fungerer virkeligheden jo ikke, og derfor kommer folk til skade i trafikken. Det svarer lidt til, når republikanske politikere i USA sender "wishes and prayers" til ofrerne skud episoder, og tør gøre noget ved det.

  Problemet med speed pedelecs er, at de kommer meget hurtigt op i fart, og kan uden den større indsats bringes til at køre de 45 km/t. Derved vil den 15 årige cyklist relativt nemt kunne komme op på 45 km/t også på korte strækninger inde i byerne, og overhælde en lille knallert. Det er ikke kun farten, der er et problem ved speed pedelecs, det er i høj grad også deres accelerationsevne.

  Og stakkels lasbilchauffører der nu skal tage højde for, at en cykel i byerne potentielt kommer med 40-45 km/t på cykelstien. Det bliver ikke en nem opgaven. Og når den 15 årige på en speed pedelec bliver kørt ned, af den højre svingende lastbil, hvad tænker ministeren så - "wishes and prayer!"???

 • Anmeld

  Karl-Erik Jørgensen · Livsnyder og pensionist

  Hvem frygter “pengemaskiner”

  Hver gNg samfundet vil forbedre trafiksikkerheden med enkle metoder, skriges der om “ pengemaskiner”. Det er en dobbeltmoralsk skinger råben.
  Dem som kommer i kløerne på disse pengemaskiner, er mennesker som ikke holder de love samfundet har demokratisk vedtaget for at beskytte hinanden. Disse pengemaskiner sikr os mod død og lemlæstelse og sparer os for megen sorg og udgifter.

 • Anmeld

  I.R.bertelsen · Borger, vælger og trafikant både til bens og på 2 eller 4 hjul.

  RE: Ole Birk Olesen. ....Livsfarlige lastbiler og lastvognstog.

  Man må sig undre, når vores ledende, ansvarlige politikere gang på gang prioriterer egne ideologisk baserede synspunkter i stedet for at rådføre sig med og lytte til den store vidensbank, der findes i Danmark hos fagfolk og forskere, der har viden og indsigt, samt hos eksempelvis brugerorganisationerne FDM og Dansk Cyklistforbund....inden man springer ud i reformer og lovændringer.
  Man undrer sig, når man i et indlæg læser en faderlig og formyndende konklusion:(citat) "Så, kære læser, lad dig ikke vildlede at Lahrmanns misforståede udlægning. Regeringen tager hånd om trafiksikkerheden."
  Nå ?
  Vi borgere der til dagligt færdes til bens eller på to eller flere hjul er altså hverken ubegavede eller uerfarne trafikanter! Vi er ikke nemme at vildlede.
  **Højere hastighed: Til glæde og sikkerhed for hvem?**
  Har man overhovedet slet ikke gjort sig klart, at der er langt vigtigere trafikproblematikker, der skal prioriteres, inden der af hensyn til påstået "trafiksikkerhed" kan blive tale om hastighedsforøgelser?
  I de senere år er der sket en farlig intensivering af den tunge lastvognstrafik på alle vejene. Store lastvognstog med store anhængere .. og med såvel danske som udenlandske nummerplader. Det er meget risikofyldt for ALLE trafikanter.....på alle vejnettene.
  Hvorfor denne belastning af trafikken og af vejnettet?
  Er det fordi man har nedsparet og nedprioriteret jernbanenettet og har gjort varetransporten på jernbanenettet så dyr, at al den tunge trafik er landet på vejene til stor fare og gene for alle?
  Er det resultatet af endnu en mærkværdig, uigennemtænkte, ideoligisk baseret spareøvelse, der oven i købet er farlig for alle trafikanter....og med en stærk nedslidning af vejnettet til følge?
  Når regeringen nu arbejder for øgede hastigheder for bilismen, kan det kun benævnes som stærkt uansvarligt....især når man medtænker, at de mindre veje, cykel- og gangstier....også udenfor byområderne er "et sort hul i landkortet" ...for at bruge regeringens egen terminologi....Samtidigt med, at det ene store trafikcenter efter det andet er dukket op helt isoleret langt ude på landet.
  Hvem er det, der vil køre hurtigere på de nuværende trafikale betingelsers forudsætninger?
  Om hvem af os er det, der så omsorgsfuldt udtales (citat): "Regeringen tager hånd om trafiksikkerheden."....?
  Stop nu festen. Rådfør Jer hos dem, der beskæftiger sig med trafikforskning, hos fagfolkene ....og hos brugerorganisationerne. og få langt mere orden på trafikforholdene og alles trafiksikkerhed, inden i hovedkuls kaster Jer ud i smart reformerende lovgivning..
  Ærligt talt, så er øgede hastigheder stort set til mest glæde for de få, der har en stor bil med nedsat registreringsafgift....
  Den intensive store, tunge trafik og øgede hastighedsgrænser er en farlig cocktail, der er til stor, daglig fare for størstedelen af befolkningen.
  ....Og så vil man med en øget færdelsrisiko oven i købet

 • Anmeld

  Arne Lund · pensioneret trafikrådgiver

  Pas på Ole! Han er ny i trafikken

  Ole Birk har nu været trafikminister i snart halvandet år. Det bærer hans klumme nu ikke præg af. Tværtimod serverer han - også denne gang - en række klicheer og fraser, der ikke fremmer tilliden til, at han er i stand til at forvalte sit embede på betryggende vis.
  Typisk for populistiske politikere, der lefler for den billige langside, og nedgør "eksperter, smags-dommere, og elitære, der tror, de ved bedre end jævnfolket", så desavouerer Birk en forsker, der har brugt sin lange karriere i at grave i og skrive om trafiksikkerhed mv. Respekten for viden og faglighed står som bekendt ikke højt i de sidste årtiers Folketing.

  Birk fx, at når hastigheden sættes op på udvalgte vejstrækninger, så gås der ikke kompromis med trafiksikkerheden. Med mindre de er blevet anlagt cykelstier på fx Rute 11 Ålborg-Thisted og Viborg-Herning inden for de seneste par år - hvor jeg som feriecyklist har kørt - så er der fortsat kun cykelstriber på de pågældende veje. Jeg kunne da godt unde Ole Birk en cykeltur på de nævnte ruter - hvis han tør - når bilerne sætter farten op til 90 km/t. Dvs. at så er der mange bilister, der lige lægger lidt ekstra oveni. Stikprøver på Krak.dk viser, at det ikke står anderledes til på de øvrige udvalgte vejstrækninger, hvor farten sættes op til 90 km/t. Det ville være på sin plads, om Ole Birk Olesen vedgik, at hensynet til bilisternes fremkommelig spiller en større rolle, end trafiksikkerheden.
  Men på sin vis har Ole Birk alligevel ret. Den højere hastighed vil naturligt nok afholde endnu flere cyklister fra at færdes på de pågældende veje, og når det sker, så er da rigtigt, at færdselssikkerheden øges.
  Hvis bilisterne ved, hvor der hænger stærekasser, så afpasser de farten derefter - og sætter den op igen, når de er forbi stærekassen. En godt mix mellem fotovogne og stærekasser - således at der også er et overraskelsesmoment, har vist sig at være det, der batter mest, og det, der kan disciplinere bilisterne. At fortælle bilisterne om, at nu kører de ind i en zone, hvor der er fartkontrol, er den værste barnepigementalitet, og har ingen effekt. Er nok mest noget der sker fordi man ikke vil gære bilisterne vrede eller kede af det, men så kan bilisterne jo blot overholde fartgrænserne - og så kommer der heller ikke en krone i statskassen.

 • Anmeld

  Peer Pedersen

  Stærekasser ja tak

  Som i Polen er en tæt ring af stærekasser, uden fast kamera, opsat ved vejkryds og fodgænger overgange samt ved indkørsel til byer med gennemgående veje, ingen ved om der er et kamera i, eller kameraet er flyttet til en anden kasse.
  Og skulle vi ikke kunne være lidt mere avangerede end polakkerne og lade kameraerne måle gennemsnitshastigheden i mellem stærekasserne, for derefter at tage et billede af de biler der kører for stærkt på pågældende strækning imellem 2 stærekasser.

 • Anmeld

  Peer Pedersen

  Uden Tesla er du intet hver.

  Overordnet set er det vel ikke kun det stærkt egoistiske parti Liberal Alliance og Ole Birk Olesen med flere, der kan genere og presse middelklassen og de svage, her må Konservative og Venstre tage et stærkt medansvar, de har taget Liberal Alliance med i en regering og stemmer for alt hvad der kommer fra dem.
  Så husk at hverken Venstre eller De konservative vil være med til at langt de fleste får mulighed for at klare sig i trafikken eller i livet.

 • Anmeld

  Jan Sørensen

  Ministeren vildleder

  Det lyder da helt vildt, at disse cykler må køre op til 45 km/t. Ude blandt biltrafikken, og uden kørekort og dermed bevist kendskab til færdselsreglerne, som cyklister generelt ikke aner et klap om.
  Og endvidere må køre på cykelstien (hvis man kører "pænt", min bare!).
  Alm. knallerter, som har større/bedre bremser, må jo kun køre 30 km/t. og kræver førerbevis med aflagt teoriprøve i færdselsloven.
  - Og hvad med lygteføring, nær og fjernlys, baglys? De fleste speed pedelecs, man kan se på nettet, er hverken forsynet med for - eller baglys. - Eller skærme for den sags skyld.
  Det er der da hverken hoved eller hale i!

 • Anmeld

  Peter Dalgas Kruse

  Monrad & Rislund har ikke levet forgæves

  "Jo kortere tid man opholder sig på vejen, des større er sikkerheden. Det drejer sig altså om, under alle tænkelige forhold, at køre så hurtigt som muligt". Så den gode Ole Birk lytter altså til eksperter.

Ekspert: Statens udbudsregler skaber lønpres og nye konflikter

Ekspert: Statens udbudsregler skaber lønpres og nye konflikter

UDBUD: Det rammer medarbejderne, når et offentligt udbud som dét, Arriva vandt sidste år, presser virksomheder til at underbyde sig selv. Det mener en arbejdsmarkedsforsker, der bliver bakket op af Enhedslisten. Venstre ønsker ikke at blande sig.