Trafikforsker: Regeringens politik giver flere dræbte og kvæstede i trafikken

DEBAT: På trods af mange års politisk konsensus om, at trafikken skal blive sikrere, så viser denne regerings mange tiltag på transportområdet, at man ikke længere tager ansvar for den ambition, skriver Harry Lahrmann.

Af Harry Lahrmann
Lektor, Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet

De menneskelige omkostninger ved trafikulykker er klare: Hvert år dræbes omkring 200 i trafikken. Det svarer til 7.000 tabte leveår.

Den forkerte vej
Foruden de dræbte blev 35.000 behandlet på skadestuerne efter trafikulykker, så der er tusindvis af ofre i trafikken hvert år, ikke mindst blandt de bløde trafikanter.

Nogle med mindre skader, men mange tusinde med alvorlige og ofte invaliderende skader med store konsekvenser til følge både for ofrene og deres familier.

Der har i mange år været konsensus på tværs af de politiske partier om, at det skal vi gøre noget ved – også selv om de nødvendige tiltag ikke altid er populære hos vælgerne.

Med denne regering er det imidlertid gået den forkert vej.

I regeringens levetid er der vedtaget en række færdselsændringer, hvor der er sikker evidens for flere dræbte og kvæstede.

1. Unge trafikanter
15-årige fik i 2016 lov til at køre på knallert, selvom vi ved, at det vil resultere i flere dræbte og kvæstede. En undersøgelse fra 2010 estimerer således, at antallet af kvæstede på knallert vil stige med over 300 procent blandt 15-årige og med 150 procent blandt 14-årige, hvis 15-årige får lov til at køre på knallert.

2. Øgede hastigheder
Øgede hastigheder til 120 og 130 km/t på udvalgte motorvejsstrækninger, og til 90 km/t på udvalgte landeveje: Igen viser undersøgelser af tidligere forøgelser af hastighedsgrænserne på disse veje, at det giver signifikant flere dræbte og kvæstede.

Transportministeren påstår ganske vist, at han ved samtidig at gennemføre en række vejtekniske foranstaltninger kan forebygge den forøgede risiko, men en systematisk gennemgang af foranstaltningerne viser, at der ikke er skyggen af evidens for, at de skulle kunne kompensere for den øgede hastighed – og fra et sikkerhedsperspektiv kunne man i tillæg spørge: Hvorfor ikke gennemføre disse sikkerhedsforanstaltninger uden at forøge hastighedsgrænsen?

3. Fartgrænser i boligområder
I mange byer er der ønsker om at kunne indføre zonehastighedsgrænser i boligområder uden samtidig at skulle ombygge vejene.

Med de øgede hastighedsgrænser på motorveje og landeveje blev også mulighederne for zonehastigheder på 40 km/t i byer lempet, men desværre er lempelserne marginale og vil ikke give byer mulighed for generelt at sænke hastighedsgrænser i boligområder i lighed Tyskland og Østrig, hvor Tempo 30 i boligområder er vidt udbredte.

Det er en skam, fordi vi i høj grad savner midler rettet mod cykel og fodgængerulykker, som ofte sker i disse områder.

4. Større spredning i hastighed
Igennem de senere år er hastighedsgrænsen for en række køretøjer – herunder busser og campingvogne – på motorveje blevet hævet til 100 km/t. Det er en dårlig ide for trafiksikkerheden, fordi vi ved, at højere hastighed giver flere ulykker.

Men også fordi vi nu har tre hastighedsniveauer på motorveje i stedet for tidligere to – 80 og 130/110 km/t, og fra forskningen ved vi, at større hastighedsspredning giver flere ulykker og med tre hastighedsniveauer i stedet for to får vi større spredning i hastighederne.

5. Fotovogne virker, det gør stærekasser ikke
Regeringen vil skrotte 20 ud af de nuværende 100 fotovogne og placere kameraerne fra dem i stærekasser – som et forsøg.

Så er det, man ryster på hovedet – vi har tidligere haft forsøg med stærekasser i Danmark, og de viste, at man med stærekasser kun får nedsat hastigheden i de 15 sekunder, det tager at passere stærekassen, fordi stærekassernes placering lægges ind i navigationsanlæggene, så selv ikke turistene går i ”fælden”.

Og det er ikke således, at hastighedsrelaterede sikkerhedsproblemer på vejene kan henføres til 20 punkter på vejnettet – vi har 72.000 kilometer vej i Danmark og der er hastighedsrelaterede sikkerhedsproblemer på en stor del af dette vejnet. Der skal en bred indsats til, og her er fotovognene i dag det bedste bud.

6. Hurtigere elcykler
Det seneste problematiske tiltag fra regeringens side er, at man vil lempe bestemmelserne for de såkaldte speed pedelecs – som er elcykler, der kan køre op til 45 km/t.

Det er på alle måder en rigtig dårlig ide. Der er i forvejen en del, der tyder på, at elcykler har markant højere risiko end almindelige cykler – især for ældre – og samtidig ved vi, at risikoen for knallerter er omkring ti gange cyklisters risiko.

Endelig ved vi fra hollandske undersøgelser, at mens gennemsnitshastigheden på en almindelig elcykel kun er 2 km/t højere end en almindelig cykel, er speed pedelecs hastighed 9 km/t højere.

At tillade at køre på en sådan cykel som 15-årig uden kørekort og blande denne type trafikanter med almindelige cykler på cykelstierne er en rigtig dårlig ide.

Politikerne sover
Nu har der i dette indlæg været fokus på den siddende regering, men heller ikke hos Thorning-regeringen var interessen for trafiksikkerhed overvældende.

Det er, som om de flotte kurver med faldende antal dræbte og kvæstede igennem de sidste mange år har lullet politikerne i søvn, men virkeligheden er, at selv om tallene er faldet, kan en markant del af faldet tilskrives stigende mørketal – se mit tidligere indlæg i Altinget fra 1. marts 2017 – og samtidig har vi altså stadig 7.000 tabte leveår i trafikken hvert år.

Dermed er vi milevidt fra Færdselssikkerhedskommissionens mål fra 2013: Hver ulykke er én for meget – et fælles ansvar.

Forrige artikel Bondam: LA bag absurd Bondam: LA bag absurd "bilreklame" med absurd timing Næste artikel LA til Bondam: De fleste danskere kan ikke nøjes med en ladcykel LA til Bondam: De fleste danskere kan ikke nøjes med en ladcykel
 • Anmeld

  Bo Vagnby · Arkitekt, byplanlægger

  Tak, Harry Lahrmann

  Trist at dine argumenter gennem mange år, ikke nyder forståelse. Det er åbenbart en del af liberalismens anatomi, at vi blot kan fortsætte med at dræbe i trafikken.

 • Anmeld

  Søren Revsbæk

  Den gamle sang synges igen

  Det er et velkendt tema: Højere hastighed giver flere dræbte i trafikken. Det sagde man da motorvejshastigheden blev forøget fra 100 km/t til 110 km/t og igen da den nogle steder blev øget til 130 km/t. Men, er det nu også rigtigt?

  Hvis ikke jeg husker galt, så var antallet af dræbte i trafikken for 30 år siden 4-5 gange højere end nu - og endnu højere i begyndelsen af 70´erne (2.000 personer om året ?).

  Men, altså langt lavere nu, til trods for højere hastighed og at der er langt mere trafik i vore dage. Hvor bilerne også er mere sikre.

  Vi skal gøre vores veje og cykelstier så sikre som muligt, men vi kan jo ikke sætte hastighedsgrænsen til 0.

  Det har ikke noget med liberalisme at gøre, det har at gøre med at samfundet skal fungere.

 • Anmeld

  søren adsbøll · selvstændig

  lirum larhrmann

  Nu har vi hørt på dine argumenter, til bevidstløshed, bl.a omkring fotovogne kontra stærekasser.
  Jeg ved ikke hvad årsagen er til at man vedbliver at tilbyde mikrofon og spalteplads til de s
  Ærlig talt, skal din logik følges , i jagten på 0 dræbte, i et stadig mere,kaotisk og overbefolket trafik og transport scenarie, så bliver det på gåben vi skal tramsportere os Hr Lahrmann.
  Vi skulle måske glæde os i stedet over det forholdsvis lave antal dræbte istedet, istedet for en fladpandet lovprisning af skjulte kratlusker fotovogne der fylder tæt på en milliard beskattede kroner i et bundløst hul.
  Nu er du famdme også gået imkrig med,med elcykler... mageløst..

 • Anmeld

  Niels Frees · Civilingeniør, PhD

  Hurtige elcykler - har Trafikstyrelsen parkeret hjernen i garderoben?

  Gennem mange år har Trafikstyrelsen kæmpet for trafiksikkerhed og miljø og oparbejdet en væsentlig erfaring på området, bl.a. med hvor hurtigt elcykler bør køre blandt almindelige cykler på cykelsti. Så flytter man til Ribe, erfaringen forsvinder og man falder for presset fra de få interessenter, der gerne vil have presset speed pedalics igennem. Det er ikke bare en dårlig idé som Lahrmann skriver, det bliver forudsigeligt og bogstaveligt hul i hovedet. Ikke for dem der kører på cyklerne, men for alle dem der bliver væltet omkuld på de i forvejen overfyldte og smalle cykelstier i byerne. En 45 knallert kræver kørekort og skal køre på vejen. En speed pedalic kræver kun en tom hjerne og må køre overalt.

 • Anmeld

  Christian X

  Hvornår har liberal ideologi

  haft noget med kloge og faglige løsninger at gøre?

 • Anmeld

  Christian Westergaard · Biolog

  Uenig med Harry!

  For det første er jeg ikke rigtig tilhænger af, at man bruger begrebet ”tabte leveår”. Det er noget følelsesladet pladder, og noget man kunne forvente fra en politiker.

  Antallet af dræbte i trafikken er faldende på trods af flere biler, så derfor har jeg ikke noget problem med, at man lemper reglerne en smule, selvom det forventes, at give marginalt flere ulykker. Det kan jeg godt leve med.

  Det kan vel næppe komme som en overraskelse, at antallet af 15-årige der bliver kvæstet i trafikken vil stige, når 15-årige får lov til at køre på knallert. Hvis du installerer en svømmepøl i baghaven, så stiger sandsynligheden for at drukne i din baghave også drastisk.

  God weekend.

 • Anmeld

  Vitus Jordan · Pens. Klinikchef

  35.000

  Cirka 35.000 er omkommet i trafikken i de 65 år, Rådet for Større Trafiksikkerhed/Sikker Trafik har eksisteret...Succes eller fiasko? Lyt dog til trafikforskerne, i stedet for at vente på, at lynet er slået ned i dín egen familie, før du skifter mening.

 • Anmeld

  Børge Hansen

  Lyt til fagfolkene

  "Hvis det er fakta, så benægter jeg fakta...." Det ville klæde politikerne at tage kraftigt bestik af fagfolkenes anbefalinger og ikke lade ideologi styre.

 • Anmeld

  SM · trafiksikkerhed

  Bedre trafiksikkerhed og spar penge - lav "jordveje" !

  Lav vejene bedre; i stedet for at asfalteret veje så lav "jordveje". Så kun hovedveje og motorveje er asfalt. Landeveje kan man fint køre på hårdt sammenpresset sand og jord (måske lave en special blanding). I hvert fald for fodgængere og knallerter lands veje. Det er billigere at lave og er ikke så invaderende på naturen.
  Hvis en gamle vej skal færdens så kan den bare pløjes op og den gror over af sig selv.
  På den måde er der ingen, der køre hurtig mere. Det er en helt ny måde at gøre det på, men det vil virke uden tvivl. Fordi det er ikke praktisk at køre over 80 km/t på jordveje.

  Danmark er et lille land og vi må bevare den natur vi har. Men vi har mere motorvej pr. landmasse end noget andet land i EU.

Ekspert: Statens udbudsregler skaber lønpres og nye konflikter

Ekspert: Statens udbudsregler skaber lønpres og nye konflikter

UDBUD: Det rammer medarbejderne, når et offentligt udbud som dét, Arriva vandt sidste år, presser virksomheder til at underbyde sig selv. Det mener en arbejdsmarkedsforsker, der bliver bakket op af Enhedslisten. Venstre ønsker ikke at blande sig.