Debat

CISU: Lokale partnerskaber er afgørende for Danmarks udviklingssamarbejde

En ny regering bør styrke indsatser rettet mod at styrke civilsamfundets lokale arbejde ude i verden. Sådan
kan danske udviklingssamarbejder fremme demokrati og skabe en mere bæredygtig og fredelig verden, skriver sekretariatsleder Jeef Bech og forperson Katrine Skamris.

Partnerskaber er karakteriseret ved en høj grad af ligeværd og respekt for de mennesker, de støtter. Eksempelvis arbejder danske socialøkonomiske virksomheder med lokale partnere for at skabe bedre vilkår for kaffebønder i Bolivia, skriver Jeef Bech og Katrine Skamris. Arkivfoto.
Partnerskaber er karakteriseret ved en høj grad af ligeværd og respekt for de mennesker, de støtter. Eksempelvis arbejder danske socialøkonomiske virksomheder med lokale partnere for at skabe bedre vilkår for kaffebønder i Bolivia, skriver Jeef Bech og Katrine Skamris. Arkivfoto.Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix
Katrine Skamris
Jeef Bech
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

En af de vigtigste udviklingspolitiske opgaver for en ny regering går ganske enkelt ud på at fastholde og udvide de gode rammer for partnerskaber mellem folkelige danske foreninger og lokale partnerorganisationer ude i verden.  

Alene i Civilsamfund i Udvikling (CISU) er der 270 danske medlemsorganisationer, som arbejder med global udvikling.

Langt de fleste af dem har en eller flere partnere i udviklingslande. Deres partnerskaber kan blandt andet støttes igennem CISUs puljer, som eksempelvis Civilsamfundspuljen, som er en væsentlig og vigtig del af det danske udviklingssamarbejde.  

Fælles sager flytter 

Partnerskaberne opstår ofte på grund af en fælles sag, som er lige så forskellige, som de danske foreninger og partnere ude i verden er mangfoldige. Samarbejdet er også karakteriseret ved en høj grad af ligeværd og respekt for de mennesker, de støtter.

Temadebat

Hvad bør være de vigtigste udviklingspolitiske emner for en ny regering?

Hvordan skal udviklingspolitikken forholde sig til krigen i Ukraine og dens medfølgende konsekvenser? Hvordan sikrer vi fremtidens fødevarer i de mest udsatte områder? Og hvordan bør vi håndtere et klima i forandring med dets trusler mod millioner af menneskers livsgrundlag? 

Har du lyst til at bidrage til debatten, er du velkommen til at skrive et indlæg og sende det til debatansvarlig Mathilde Brieghel på [email protected] eller til Altingets debatredaktion på [email protected].

Morsø Ulandsforening samarbejder for eksempel med en forening i Bukoba i Tanzania, som er Morsø Kommunes venskabsby i Afrika. Her er det fælles mål at skabe bedre vilkår for kvinder. 

Hos Danmarks Lærerforening er udgangspunktet en specifik faglighed, når foreningen støtter lærerforeninger i udviklingslande med organisationsudvikling for i sidste ende at forbedre lærernes vilkår.  

Et tredje eksempel er Kooperationen og den socialøkonomiske kaffevirksomhed Coffee Collective, der deler kaffebønders kærlighed til kaffe. Sammen med en lokal partner i Bolivia arbejder de med at skabe forandring på kaffemarkedet for at forbedre levevilkårene for kaffebønderne.  

Lokale partnere har løsninger på lokale problemer 

Foreningerne står side om side med mennesker, som rammes af kriser, og støtter dem i at forbedre deres levevilkår. Partnerskaber bringer således stærke kræfter helt tæt på hverdagen hos de mennesker, der har brug for støtte, når de rammes af for eksempel klimakrise, krige og ulighed.  

Lokale partnere bor og lever med de mennesker, de støtter, og de kan reagere hurtigt og effektivt med de rigtige løsninger på lokale problemer. På den måde opnår vi store forandringer med det danske udviklingssamarbejde gennem civilsamfundet. 

Lokale partnere bor og lever med de mennesker, de støtter, og de kan reagere hurtigt og effektivt med de rigtige løsninger på lokale problemer

Jeef Bech og Katrine Skamris
Hhv. sekretariatsleder og forperson, CISU

I CISU så vi tydeligt partnerskabernes evne til at handle hurtigt under coronakrisen, hvor mange danske foreninger og deres lokale partnere på kort tid omlagde deres eksisterende arbejde med at håndtere lokale konsekvenser af corona.

Det resulterede blandt andet i en oplysningskampagne om corona i et slumområde i Uganda, og at elever med handicap i Sierra Leone producerede masker til deres lokalsamfund. 

Da krigen brød ud i Ukraine, gik der heller ikke mange timer, før de første danske foreninger trak i arbejdstøjet og sendte nødhjælp eller udviste solidaritet med befolkningen og civilsamfundet i Ukraine.  

En organisation hjalp eksempelvis sin ukrainske partner med at rejse penge til en bus, der kunne fragte internt fordrevne rundt i landet, mens en anden støttede partnerne i at etablere ‘safe houses’ for kvinder og børn.

Partnerskaberne mellem ukrainske civilsamfundsorganisationer og foreninger andre steder i verden var meget afgørende for, at hjælpen kom frem hurtigt. 

Udviklingssamarbejde på den lange bane  

Igen og igen har vi set, at danske foreninger, der indgår i langvarige og ligeværdige partnerskaber, er gode til at omstille sig og svare på lokale behov, når de opstår. De er altafgørende for, at civilsamfundet kan fremme demokrati og skabe en mere bæredygtig og fredelig verden.

Det gør foreningerne igennem partnerskaber ved at sætte fattige og udsatte grupper i stand til selv at arbejde med forbedringer af de forhold, de anser for vigtige, og som på længere sigt er med til at forbedre deres levevilkår i samfundet lokalt, nationalt og globalt. 

Danmarks udviklingspolitiske strategi Fælles om Verden anerkender vigtigheden af partnerskaber som fundament for at fremme demokratisk udvikling. Det er centralt, at en ny regering styrker indsatser rettet mod at styrke civilsamfundets arbejde for at fremme demokrati. Det understøtter den stabilitet, der er vigtig i forhold til kriseramte lande.

Der er i det hele taget i høj grad brug for, at en ny regering holder fast i en langsigtet tilgang til udviklingssamarbejde. 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jeef Bech

Sekretariatsleder, Civilsamfund i Udvikling (CISU)
Kandidat i Uddannelse i udviklingslande (Aarhus Uni), Master i Organisatorisk Udvikling (Aalborg Universitetscenter)

Katrine Skamris

Økonomi- og administrationschef i Globalt Fokus, forperson, Ghana Venskab
cand.merc. (Handelshøjskolen i Aarhus)

0:000:00