Debat

PlanBørnefonden: Når vi sender piger i skole, kan vi løfte hele samfund ud af fattigdom

Et af de vigtigste udviklingspolitiske emner for en ny regering er at styrke uddannelse for kvinder og piger og beskytte dem mod de konservative kræfter, der vil fjerne deres rettigheder, skriver direktør Dorthe Petersen.

Det er nøglen til at løfte samfund ud af fattigdom, hvis flere piger og kvinder får mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet, skriver PlanBørnefondens direktør Dorthe Petersen.
Det er nøglen til at løfte samfund ud af fattigdom, hvis flere piger og kvinder får mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet, skriver PlanBørnefondens direktør Dorthe Petersen.Foto: AFP/Ritzau Scanpix
Dorthe Petersen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Verden er i voldsomt opbrud.

Lige nu er én procent af verdens befolkning drevet på flugt af klimaforandringer, fødevaremangel, krig, konflikter og eftervirkningerne af coronapandemien. Særligt sultkrisen på Afrikas Horn og i vestafrikanske Sahel er alarmerende, og behovet for hjælp til mad, vand og skolegang er enormt.

Og vi ved, at når kriser rammer, går det hårdest ud over pigerne.

Pigers uddannelse er vejen ud af fattigdom

For første gang i årtier ser vi, at det går den forkerte vej globalt med pigers og kvinders rettigheder og muligheder. Særligt uddannelse er i global krise efter Covid-19, som har eroderet de fremskridt, som ellers var opnået. I mange af verdens fattigste lande har skolerne været lukket i op til to år, hvilket har medført et enormt læringstab.

Temadebat

Hvad bør være de vigtigste udviklingspolitiske emner for en ny regering?

Hvordan skal udviklingspolitikken forholde sig til krigen i Ukraine og dens medfølgende konsekvenser? Hvordan sikrer vi fremtidens fødevarer i de mest udsatte områder? Og hvordan bør vi håndtere et klima i forandring med dets trusler mod millioner af menneskers livsgrundlag? 

Har du lyst til at bidrage til debatten, er du velkommen til at skrive et indlæg og sende det til debatansvarlig Mathilde Brieghel på [email protected] eller til Altingets debatredaktion på [email protected].

Samtidig er mange lande også ramt af stor ungdomsarbejdsløshed. De store ungdomsgenerationer i mange lavindkomstlande har ikke de færdigheder, der efterspørges på arbejdsmarkedet – samtidig findes der ikke jobs til de mange unge.

Det er én af de største ligestillingsmæssige udfordringer, at piger og kvinder er underrepræsenterede i uddannelsessystemet på alle niveauer. Og selv når de unge kvinder får en uddannelse, er det betydeligt sværere for dem at få – og beholde – et job end for unge mænd med samme uddannelse.

Men vi ved, at for hvert ekstra år en pige går i skole, stiger hendes indkomst som voksen med op til 12 procent. Og det kommer ikke kun hende selv til gode, men hendes familie og lokalsamfund. Det skaber sundere, rigere, mere robuste samfund med færre konflikter, når kvinder deltager aktivt i samfundet.

Og det er nøglen til at løfte samfund ud af fattigdom, hvis flere piger og kvinder får mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet.

Investér i uddannelse og jobs

Derfor er det afgørende at styrke Danmarks mangeårige kerneprioritet indenfor ligestilling nu – og støtte piger og kvinder hele vejen fra skolegang til arbejdsmarkedet.

Det er afgørende, at Danmark både tager værdimæssigt lederskab – men også prioriterer at investere i de seksuelle og reproduktive rettigheder

Dorthe Petersen
Direktør, PlanBørnefonden

Danmark skal investere i at uddanne unge mænd og kvinder – og have fokus på at støtte de unge i at få færdigheder og kompetencer, der matcher behovet på arbejdsmarkedet. Det drejer sig blandt andet om digitale færdigheder og kompetencer indenfor grønne industrier som eksempelvis vandsektoren.  

Det er også danske styrkepositioner, hvor danske virksomheder og fonde har ressourcer og teknologier, der kan løfte de unge mænd og kvinder ud af arbejdsløshed. Og innovative partnerskaber på tværs af sektorer er en af nøglerne til at nå i mål med 2030-målsætningerne.

Vi opfordrer derfor den kommende regering til at prioritere ligestilling mellem kønnene, og styrke Danmarks investering og prioritering af uddannelse og jobskabelse.

Et bolværk mod konservative kræfter

For at lykkes med at holde piger og unge kvinder i uddannelsessystemet er sikring af retten til at bestemme over egen krop også afgørende. De udfordringer, som unge kvinder har med deres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder, forstærkes i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Derfor skal Danmark fortsætte sit globale lederskab på retten til at bestemme over egen krop. Lige nu truer konservative kræfter verden over pigers rettigheder.

Derfor er det afgørende, at Danmark både tager værdimæssigt lederskab – men også prioriterer at investere i de seksuelle og reproduktive rettigheder.

Og investeringerne skal ske i partnerskaber med civilsamfund, den private sektor og danske fonde. På tværs af sektorer har vi har ressourcer, teknologi og viden, som alle er afgørende for at vi når i mål med målsætningerne under verdensmål nummer fem.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Dorthe Petersen

Direktør, PlanBørnefonden
cand.scient. i kulturgeografi (Københavns Uni. 1994)

0:000:00