DI: Vi skal skabe millioner af jobs til verdens største unge-generation

DEBAT: DI's allerstørste verdensmålssatsning handler om at udvikle et erhvervsklima i udviklingslande. Med andre ord skal erfaringer fra det danske arbejdsmarked veksles til langsigtet vækst i udviklingslande, skriver Thomas Bustrup.

Af Thomas Bustrup
International direktør i Dansk Industri

Der er mange unge i Afrika, og der bliver hele tiden flere. Hver eneste dag tilslutter 33.000 unge afrikanere sig masserne af jobsøgende på kontinentet. Er det en mulighed, der betyder, at Afrika kan opnå høje økonomiske vækstrater på baggrund af masser af arbejdskraft? Eller er det en trussel, fordi kontinentet ikke formår at skabe et tilstrækkeligt antal jobs?

I Dansk Industri arbejder vi med verdensmålene på mange måder. Vi forsøger at sprede det gode budskab og inspirere vores egne medlemmer til at arbejde med verdensmålene. Men vores største investering i verdensmålene har ikke så meget med Danmark at gøre – i hvert fald ikke i første omgang.

Dialog er vejen frem
Vores allerstørste verdensmålssatsning handler om at arbejde for udviklingen af et erhvervsklima i udviklingslande – med særlig vægt på Afrika - der gør den private sektor i stand til at udvikle sig og skabe de arbejdspladser, der er behov for.

Det gør vi ved at samarbejde med erhvervsorganisationer i udviklingslandene. Vi hjælper dem med at blive stærke og legitime organisationer, der kan repræsentere virksomhederne og fortælle politikerne, hvad der skal til for at skabe erhvervsudvikling. Kun sådan kan virksomhederne skabe de jobs, der er behov for.

Og hvorfor gør vi så det? Det er fordi, vi er en erhvervsorganisation med mere end 100 års historie. Vi kan se, at det gør en forskel, når regeringen, arbejdsgiverne, arbejdstagerne og civilsamfundet hver især har legitime talerør. Vi har brug for, at alle fire parter ser hinanden i øjnene og taler deres sag. Vi har brug for, at der findes kompromiser, som alle har respekt for.

Når Danmark ligger helt i top på Verdensbankens Doing Business Indeks, skyldes det, at vi har haft denne dialog i mange år, og at vi har talt os frem til aftale på aftale i årenes løb.

En svær proces
Det er ofte en frustrerende og svær proces at samle mange virksomheder i en enkelt erhvervsorganisation og få dem til at udvikle fælles standpunkter. Det virker ikke altid. Nogle gange er det svært at finde den lokale erhvervsorganisation, som reelt har et bagland af ’rigtige’ virksomheder og dermed en legitimitet. Det kræver tålmodighed og risikovillighed. Vi har oplevet at vælge de forkerte partnere eller set tingene gå i stå på grund af bureaukrati eller uroligheder i landet.

Men når det lykkes, så gør det en stor forskel. Vi har samarbejdet med Kenyan Association of Manufacturers (KAM) i mange år. Da jeg lærte dem at kende i 2003, bestod sekretariatet af fire medarbejdere. I dag er der mere end 50 ansatte og over 1000 medlemsvirksomheder. Det er en anerkendt organisation, hvis administrerende direktør blev inviteret med i FN’s rådgivende panel for det, der sidenhen blev til verdensmålene.

Vi kan ikke tage æren for KAM’s udvikling, men vi har haft et tæt partnerskab gennem mange år. I dag har de ikke længere brug for vores hjælp til kapacitetsopbygning eller interessevaretagelse. I stedet samarbejder vi om helt andre emner.

I et offentlig-privat samarbejde mellem Danmark og Kenya arbejder vi lige nu sammen med Udenrigsministeriet og Miljøstyrelsen på at gøre den kenyanske plastindustri mere bæredygtig. Det er et projekt, der har spændende perspektiver for alle parter.  

Arbejdsmarkedet i ulande
Faktisk arbejder vi i stigende grad tæt sammen med en vifte af forskellige partnere for at skabe bæredygtig vækst gennem erhvervsudvikling. Vi er gået sammen med Ulandssekretariatet og 3F i en strategisk partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet med det formål at styrke arbejdsmarkederne i udviklingslandene.

I praksis sker det gennem et tæt samarbejde med lokale partnerorganisationer i over 30 lande. Formålet er at bruge erfaringer og kompetencer fra det danske arbejdsmarked til at opnå langsigtede, holdbare løsninger i udviklingslandene.

Hvis jeg nu har vækket din interesse for at høre mere, skal du deltage i vores fælles konference 20. november. Vores partnere i udviklingslandene vil deltage og præsentere konkrete eksempler på de svære problemstillinger, de står over for, og de resultater, de har opnået i samarbejde med danske arbejdsmarkedsparter. Du kan læse mere på sdg8.dk.

Forrige artikel Mads Lebech: Ingen snuptagsløsninger i bæredygtig business Mads Lebech: Ingen snuptagsløsninger i bæredygtig business Næste artikel Kronik: Finanssektorens rolle i verdensmålene skal ikke undervurderes Kronik: Finanssektorens rolle i verdensmålene skal ikke undervurderes