Initiativ for Etisk Handel om verdensmål: Med store muligheder følger stort ansvar

DEBAT: Ansvarlige investeringer kan både skabe samfundsmæssig nytte og være en god forretning for den enkelte investor. Her er verdensmålene en værdifuld ramme. Det er dog ikke helt uvæsentligt, hvordan man griber det an, skriver Jonas Vejsager Nøddekær, Mikkel Stenbæk Hansen og Christian Rask-Jepsen fra DIEH. 

Af Jonas Vejsager Nøddekær, Mikkel Stenbæk Hansen og Christian Rask-Jepsen
Hhv. formand, direktør og bestyrelsesmedlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel

Hvor det for bare nogle år siden kun var de få, der talte om ansvarlige investeringer, er det i dag en dagsorden, der er på manges læber.

Det gælder her i Danmark, hvor de traditionelle aktører, som pensionskasser og banker i stigende grad arbejder med området, og en lang række nye aktører ser dagens lys, blandt andet på området omkring impactinvesteringer.

Det gælder i EU, hvor man er på vej med et politisk udspil på området. Og det gælder globalt, hvor store investorer verden over som for eksempel Blackrock har fået øjnene op for behovet for – og potentialerne forbundet med – ansvarlige investeringer.

Forklaringen på denne udvikling skal nok findes flere steder, men der er ingen tvivl om, at verdensmålene har bidraget til at skabe en fælles retning, en fælles ramme og et fælles sprog. Lidt banalt kan man sige, at verdensmålene udgør en oversigt over de mest centrale udfordringer i vores tid – og er derfor også en menu for de problemstillinger, verden skal søge løsninger på frem mod 2030.

Bistand er ikke nok
En investering i verdensmålene er således en investering i den fremtid, som verdens ledere i forening har besluttet vi skal pejle mod de næste tolv år.

Verdensmålenes ambitiøse målsætninger forudsætter, at der løftes i flok, og at alle sektorer i samfundet byder ind. Især vigtigheden af mobilisering af privat finansiering er tydeligere end nogensinde før.

Dels fordi det i stigende grad er her, finanserne findes: 69 ud af de 100 største økonomier globalt er ikke lande, men virksomheder! Og dels fordi det ifølge UNCTAD (FN's konference for handel og udvikling) kræver investeringer for fem til syv trillioner dollars, hvis vi skal nå verdensmålene.

Hvis man tænker, at det kan klares alene gennem bistandsmidler, skal der tænkes om igen, for den samlede udviklingsbistand globalt udgør i dag blot cirka 2,5 procent af dette beløb. Det er altså fuldstændig afgørende, at vi aktiverer investeringer – både private og offentlige – hvis vil skal indfri verdensmålene.

I Dansk Initiativ for Etisk Handel arbejder vi med globale problemstillinger i et unikt nationalt netværk af virksomheder, ngo'er, erhvervsorganisationer, fagbevægelsen og offentlige institutioner. Som den eneste danske multistakeholder-organisation på feltet er vi optaget af at få alle aktører til at byde ind med deres respektive ekspertise.

Kun gennem dialog og partnerskaber finder vi fælles og langsigtede løsninger på de betydelige udfordringer, der er forbundet med menneske- og arbejdstagerrettigheder samt hensynet til miljø og klima.  

Markedet påvirker
I en verden, som bliver hastigt mindre, har de valg, vi som forbrugere, virksomheder og kommuner træffer, stor betydning for mennesker og miljø langt væk fra Danmark i lande, hvor varerne produceres, eller råstofferne udvindes. Potentialet for at gøre en positiv forskel er større end nogensinde før – og med den viden følger også et større ansvar.

Hvad enten det drejer sig om investeringer eller indkøb af varer, er der ingen tvivl om, at økonomien vægter tungt, og at de beslutninger, man som investor eller indkøber i eksempelvis virksomheder, kommuner, pensionskasser og fonde træffer i Danmark, kan have stor og meget konkret betydning for mennesker og miljø globalt.

Netop derfor er det så afgørende, at man som beslutningstager et sted i værdikæden har blikket stift rettet mod at sikre respekt for menneske- og arbejdstagerrettigheder samt hensyn til miljø og klima, hvor påvirkning er mulig. Ansvar forpligter.

Gode intentioner er god forretning
Heldigvis viser erfaringerne, at det at gøre godt for omverdenen og have en sund forretning ikke er hinandens modsætninger – tværtimod.

Det er blandt andet tanken bag et projekt, som DIEH er projektleder på, om produktivitet, arbejdsmiljø og social dialog i Myanmars tekstilindustri. Her ser vi store potentialer for, at et bedre arbejdsmiljø og social dialog kan forbedre arbejdsvilkårene og samtidig bidrage til at øge produktiviteten til gavn for forretningen.

Verdensmålene udgør en global vision og kan være en nyttig ramme at anvende som investor eller indkøber. Men det er afgørende, hvordan verdensmålene tilgås. For selvom man har gode intentioner, kan man nemt komme galt afsted, hvis man er lidt for hurtig og ikke får det store billede med. Hvordan vurderer man for eksempel en investeringsmulighed, når den tæller positivt på et verdensmål og negativt på et andet?

Der er heldigvis en række konkrete ting, man kan gøre for at komme godt i gang.

For det første er det vigtigt at vurdere risici og sikre sig mod potentielle negative konsekvenser af ens investeringer eller indkøb. Det vil sige i første omgang at sigte på do no harm – i erkendelse af at hverken bæredygtig udvikling eller god forretning kan opnås i omgivelser, hvor arbejds- eller menneskerettigheder kompromitteres.

Her kan du finde værdi i at læne dig op ad anerkendte standarder og retningslinjer fra FN, OECD eller vores egen Erhvervsstyrelse.

Vær modig!
Dernæst kommer vi til do more good. Start med det, der ligger nær dit virke. I mange små og mellemstore virksomheder, som ikke har mange ressourcer eller store CSR-afdelinger, kan den kommende dagsorden sagtens indeholde verdensmålene, hvis man for eksempel bryder de 17 mål ned til tre, fire eller fem mål, der i første omgang kan arbejdes konkret med.

Endelig er det helt centralt at inddrage interessenter, der har viden at byde ind med: Vær modig, stik hovedet frem, og erkend dine problemstillinger og dilemmaer, og søg at løse dem i partnerskab med andre.

Det er efterhånden en sandhed med modifikationer, at den, der lever stille, lever godt. For partnerskaber er afgørende for at mobilisere investeringer, og dialog med centrale interessenter er centralt for at sikre, at investeringerne lykkes – så vi ikke gør skade og samtidig gør maksimal nytte.

Verdensmålene giver store muligheder – og med store muligheder følger et stort ansvar.

I DIEH søger vi at hjælpe virksomheder, organisationer og offentlige institutioner med at gøre godt – både for deres forretning og for omgivelserne. Vi gør det ved at opbygge viden, lære af hinanden, knytte bånd, finde fælles løsninger og indgå partnerskaber.

Denne måde at arbejde på afspejler ånden i verdensmålene. Vi er glade for at se alle de gode eksempler, men vi skal have endnu flere med.

Forrige artikel Tørnæs: Kvinderettigheder er ikke en legeplads for politisk mudderkastning Tørnæs: Kvinderettigheder er ikke en legeplads for politisk mudderkastning Næste artikel Lektor: Politikere udnytter migrationsdebat i politisk spil om magt Lektor: Politikere udnytter migrationsdebat i politisk spil om magt