Debat

DIIS: Vi skal have en ny strategisk tilgang til den private sektor i udviklingssamarbejdet

DEBAT: En større strategisk tilgang til blended finance betyder, at vi i stigende grad skal tænke vores privatsektor-engagement sammen med vores bilaterale og multilaterale indsatser, skriver Adam Moe Fejerskov.

Man må spørge sig selv, om et givent forslag understøtter eksisterende aktiviteter og prioriteter, og ikke bare, om det falder inden for de brede prioritetsrammer, vi har i udviklingssamarbejdet, skriver Adam Moe Fejerskov.
Man må spørge sig selv, om et givent forslag understøtter eksisterende aktiviteter og prioriteter, og ikke bare, om det falder inden for de brede prioritetsrammer, vi har i udviklingssamarbejdet, skriver Adam Moe Fejerskov.Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
Benedicte Gjerding Dahlberg
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Adam Moe Fejerskov
Forsker ved DIIS

Der synes at være enighed på Altingets debatsider om vigtigheden i at arbejde tæt sammen med den private sektor i indsatsen for at skabe udvikling. Fornuftigt.

Og indtil flere af Danidas instrumenter for privatsektorsamarbejde lader da også til at fungere, isoleret set.

Men to udviklinger spænder samtidigt ben for effektfuld udvikling.

Fakta
Indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Den første skrev jeg om 4. oktober. Bistanden og de private investeringer til verdens fattigste lande falder samtidigt med, at forsøgene på at blande de to har svært ved at lette og mestendels går til lande, hvor udviklingsudfordringerne ikke er størst.

Den anden handler om at være tilstrækkelig strategisk.

Snarere end en fragmenteret portefølje har Danida brug for en fokuseret helhedstilgang, der tør vælge fra og til i jagten på effektfulde samarbejder med den private sektor.

Adam Moe Fejerskov
Forsker ved DIIS

Fragmenteret indsats
Fællesnævneren for de mange forsøg på at engagere den private sektor i udvikling er nemlig, at indsatsen fremstår fragmenteret og uden større strategisk retning end at falde inden for brede temaer som for eksempel "grøn vækst".

IFU opererer og udvælger projekter på egne vilkår (inden for deres yderst brede mandat), og det samme lader andre instrumenter som P4G (der naturligvis ikke kun involverer Danmark), eller Danida Market Development Partnerships til at gøre.

Dertil kommer en lang række både bilaterale og multilaterale bidrag, der i sidste ende medvirker til et billede af en enormt bred portefølje af projekter, der forsøger at opnå individuelle resultater gennem en haglgeværsmetode, hvor man spreder sig mest muligt ud.

Snarere end en fragmenteret portefølje, så har Danida brug for en fokuseret helhedstilgang, der tør vælge fra og til i jagten på effektfulde samarbejder med den private sektor.

En tilgang, som på strategisk vis binder bilaterale og multilaterale indsatser og mobilisering af private midler sammen på en måde, der giver mening og viser tydeligt fokus og retning.

Det kræver markant gentænkning på mindst tre områder.

Strategisk helhed i vurderingen af støtte
Det første er spørgsmålet om, hvilke institutioner, partnerskaber eller organisationer Danmark vælger at støtte eller initiere.

Enhver ny form for støtte bør således vurderes ud fra en strategisk helhed og ikke blot ud fra, om initiativet giver mening i sig selv isoleret set.

Man må spørge sig selv, om et givent forslag understøtter eksisterende aktiviteter og prioriteter, og ikke bare, om det falder inden for de brede prioritetsrammer, vi nu engang har i udviklingssamarbejdet.

Danmark støtter eksempelvis Sefa, Sustainable Energy Fund for Africa, under den afrikanske udviklingsbank, for at bidrage til små og mellemstore bæredygtige energiprojekter i Afrika. I sig selv en rigtig god idé.

Men hvis Sefa er effektivt, hvorfor støtter vi så fortsat IFU, eller omvendt?

Hvilke strategiske forhold lægger bag sådanne beslutninger, og hvilke konsekvenser har det, når vi ender med at støtte et hav af forskellige initiativer, ud over at Udenrigsministeriets stakkels fuldmægtige bliver overbebyrdede?

Læs også

Den strategiske retning for projekter
Det andet niveau er projektudvælgelse.

Som med valget af institutioner bør man kontinuerligt forholde sig til, om foreslåede projekter nu engang passer ind i den overordnede strategiske retning, og også forholde sig til, om de pågældende institutioner, der varetager projektet nu, også er de rigtige til det.

Skal vi i virkeligheden hellere støtte B end A, og hvad er alternativerne til det foreslåede, helt ned til virkemiddel eller typen af støtte.

Skal vi støtte en konkret infrastrukturel investering, hvis det giver bedre mening at give garantier et andet sted? Og opnår vi den optimale udviklingseffekt, som er vores strategiske mål, ved at støtte infrastruktur fremfor eksempelvis uddannelse, eller er vi i virkeligheden bare konkurrenceforvridende?

Samtænkning af indsatser
Endeligt er der behov for, at vores forsøg på at mobilisere og involvere privatsektorkræfter samtænkes med vores bilaterale (og multilaterale) landeindsatser.

Støtter projekterne op omkring de mål, vi har for udvikling i det pågældende land? Hvordan understøtter vi bedst en grøn investering i Etiopien gennem vores landeprogram, når vi igen og igen hører, at der ikke er nok projekter at investere i, i de fattigste lande.

Så ville det være en rigtig god idé at sætte bistanden til at arbejde på at skabe forhold for, at sådanne projekter og idéer kunne opstå.

Lige nu er vi desværre i en situation, hvor støtten til samfundsvigtige institutioner i de fattige lande falder, og uden den støtte kan vi aldrig få forbedret de rammebetingelser, der er så nødvendige for, at gode projekter kan opstå senerehen. Med et stigende projektbehov stiger også behovet for projektfremme.

Fælles ambition om at skabe udvikling
Fælles for disse ændringer er, at de naturligvis skal være drevet af ambitionen om at skabe udvikling. Og i verdensmålenes ånd søge at nå dem, der står længst tilbage.

Hvis det kræver et brud med visse investorer, fordi disses urealistiske forventninger til afkast påvirker, hvorhenne og hvad der investeres i på en måde, der rykker fokus væk fra at skabe udvikling dér, hvor der er brug for det, så må det være sådan.

Vi må altså i stigende grad tænke vores privatsektorengagement sammen med vores bilaterale og multilaterale indsatser og underlægge alle dele af den fokuserede strategiske retning, der er brug for, for at kunne skabe udvikling.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Adam Moe Fejerskov

Seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
ph.d. i internationale studier (Roskilde Uni. 2016), cand.scient.soc. (Roskilde Uni. 2011)

0:000:00