Debat

IFU: Privat uddannelse kan booste udvikling

DEBAT: Det er bedre at give flere en chance for uddannelse nu end vente med at levere på et vigtigt verdensmål, indtil universitetsuddannelse i Afrika kan stilles gratis til rådighed for alle, skriver Rune Nørgaard.

Adgang til uddannelse af høj kvalitet burde stilles gratis til rådighed for alle. Men i Afrika er det ikke realistisk, at det offentlige kan levere gratis videregående uddannelse til alle, skriver Rune Nørgaard.
Adgang til uddannelse af høj kvalitet burde stilles gratis til rådighed for alle. Men i Afrika er det ikke realistisk, at det offentlige kan levere gratis videregående uddannelse til alle, skriver Rune Nørgaard. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Benedicte Gjerding Dahlberg
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Rune Nørgaard
Kommunikationschef, Investeringsfonden for Udviklingslande, IFU

I Altingets løbende debat om blended finance er Rasmus Stuhr Jakobsen, formand for Globalt Fokus, kritisk over for IFU’s investering i en afrikansk uddannelsesplatform, der skal øge kvalitet og udbud af videregående uddannelse.

Han mener, at ”Det afskærer de fattigste fra en videregående uddannelse, øger ulighed og er i modstrid med Leave No One Behind-princippet – en central del i opnåelsen af verdensmålene.”

Jeg er principielt enig i, at adgang til uddannelse af høj kvalitet burde stilles gratis til rådighed for alle.  
Men i Afrika er det ikke realistisk, at det offentlige inden for en overskuelig årrække kan levere gratis videregående uddannelse til alle.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk

Det er for eksempel tydeligt, når man læser et briefing-papir fra Ugandas finansministerium, der konkluderer, at det stigende antal elever fører til, at de offentlige universiteter er underfinansierede, ikke er i stand til at levere kvalitetsuddannelse, ligesom de i stigende grad er afhængige af finansiering fra ikke-offentlige kilder.

Kun ti procent får en videregående uddannelse
Ifølge Unesco er det kun knap ti procent af de unge i Afrika syd for Sahara, der bliver optaget på en erhvervsrettet uddannelse eller en universitetsuddannelse, og to tredjedele af dem, der søger optagelse på universitetet, bliver afvist.

En udvidelse af kapacitet og kvalitet på private universiteter vil give flere mulighed for at få en videregående uddannelse, der kan bidrage til at kvalificere dem til arbejdsmarkedet og reducere manglen på kvalificeret arbejdskraft.

Rune Nørgaard , Kommunikationschef, Investeringsfonden for Udviklingslande, IFU

Der er samtidig en tendens til, at dem, der får en plads på de offentlige universiteter, er de mest privilegerede, som har gået på de bedste grundskoler og/eller har deres netværk på plads.

Den lave optagelse på de videregående uddannelser har en negativ indflydelse på den økonomiske udvikling, og den begrænsede kapacitet fratager mange unge afrikanere muligheden for at forbedre deres levevilkår. Hvis det skal ændres, er der behov for, at der bliver investeret massivt i videregående uddannelse.

Det er baggrunden for, at IFU gennem verdensmålsfonden har besluttet at investere i en uddannelsesplatform, der for nuværende driver to universiteter i henholdsvis Zambia og Uganda og fremadrettet skal investere i og udvikle flere universiteter i Afrika.

Det afgørende er, at uddannelserne har høj kvalitet, er akkrediteret af de offentlige myndigheder og møder den efterspørgsel, der er på arbejdsmarkedet. Derfor er der ryddet op i antallet af uddannelser, investeret i ny teknologi og læringskoncepter, ligesom alle undervisere er blevet trænet. Derudover har universiteterne fokus på at optage kvinder samt studerende fra tidligere konfliktområder.

En udvidelse af kapacitet og kvalitet på private universiteter vil give flere mulighed for at få en videregående uddannelse, der kan bidrage til at kvalificere dem til arbejdsmarkedet, reducere manglen på kvalificeret arbejdskraft for eksempel i sundhedssektoren og medvirke til, at færre tager deres uddannelse i udlandet for derefter aldrig at vende tilbage.

Sidstnævnte er en alvorlig udfordring for Afrika, da én ud af ni afrikanere med en videregående uddannelse lever i et OECD-land, mens det til sammenligning kun er én ud af 30 asiater. 

Offentlig uddannelse er ikke gratis
Hvis der skal investeres kommercielt i videregående uddannelse, er det selvfølgelig en forudsætning, at der er en business case, som hænger sammen. Derfor er det nødvendigt, at de studerende betaler for deres uddannelse.

Den gode nyhed er, at flere og flere afrikanske familier har råd til at betale for uddannelse. Og hvorfor ikke give dem muligheden for at investere i deres børns fremtid?

Det er samtidig en misforståelse, at offentlig universitetsuddannelse i Afrika er gratis. Langt hovedparten af de studerende betaler både gebyr for optagelse og løbende per semester. Den omkostning er ikke væsentligt anderledes på de universiteter, som den uddannelsesplatform, IFU har investeret i, driver. 

Beslutningstagerne bag verdensmålene er da tilsyneladende også nået til en erkendelse af, at videregående uddannelse ikke kan tilbydes gratis, hvis alle skal have adgang.

Det fremgår i hvert fald tydeligt af mål 4.3, der fremhæver, at alle kvinder og mænd inden 2030 skal sikres lige adgang til teknisk, erhvervs- og højere uddannelse, herunder universitet, i høj kvalitet og til en overkommelig pris (min understregning).

Drømmen om det perfekte er ofte det godes værste fjende. Efter min mening er det bedre at give flere en chance nu end vente med at levere på et vigtigt verdensmål, indtil universitetsuddannelse i Afrika kan stilles gratis til rådighed for alle.   

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Rune Nørgaard

Kommunikationschef, IFU
cand.scient.pol (Københavns Uni. 1996)