Folkekirkens Nødhjælp: For udsatte lande er klimatilpasning liv eller død

DEBAT: Ny rapport viser, at op mod 100 millioner mennesker risikerer at blive skubbet ud i fattigdom grundet klimaforandringer. Blandt andet derfor er det vigtigt, at regeringen lytter til rapporten og lever op til sine forpligtelser, skriver Birgitte Qvist-Sørensen.

Af Birgitte Qvist-Sørensen
Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp

Klimatilpasning er en rigtig god investering. Det fastslår en ny rapport, udarbejdet af blandt andet tidligere FN-generalsekretær Ban Ki-moon, stifter af Microsoft Bill Gates og direktør for PKA Pension Peter Damgaard.

Klimaforandringer rammer nemlig os alle, og derfor er det ikke nok kun at mindske vores CO2-udslip for at undgå voldsomme temperaturstigninger. Vi bliver også nødt til at investere og tilpasse os et ændret klima, hvis vi skal undgå de værste og mest ødelæggende konsekvenser af klimaforandringer.

Det er Den Globale Kommission for Klimatilpasning, der står bag rapporten, som udkommer i forbindelse med det store klimatopmøde i FN senere på måneden.

En livsvigtig investering
Deres konklusion er, at klimatilpasning både er en fremragende, men også livsvigtig, investering. Ifølge rapporten risikerer op mod 100 millioner mennesker at blive skubbet ud i fattigdom grundet klimaforandringer.

Der er derfor brug for øget finansiering til klimatilpasning, hvis vi ikke skal undergrave den globale udvikling, der er sket de sidste år. Den gode nyhed er, at det stadig er en god investering at lave klimatilpasning.

Hvis der investeres 1,7 billioner dollars i tilpasning, kan det give mere end syv billioner dollars i gevinst, hvis man sammenligner med de store udgifter, som kommer med klimarelaterede katastrofer.

Vi risikerer derfor både at udskyde problemerne til kommende generationer og gå glip af billioner af dollars i potentiel vækst og velstand, hvis vi ikke investerer i et ændret klima. Faktisk fastslår rapporten, at hvis vi ikke prioriterer klimatilpasning, kan det få dramatiske konsekvenser for et lands BNP.

Men samtidigt må vi ikke kun stirre os blinde på tallene og den store økonomiske gevinst. Som rapporten også viser, kan tilpasning være et spørgsmål om liv eller død for familier og samfund i de mest udsatte lande.

Mangel på klimatilpasning kan tvinge mennesker fra deres hjem, men med de rigtige investeringer kan de blive. Samtidig kan samfund, der er forberedt på et ændret klima, også blive ved med at udvikle sig, selvom tørke og mere regn vil skabe udfordringer i hverdagen.

Danmark som foregangsland
Støtte til klimatilpasning i ulande er allerede et vigtigt punkt i klimaaftalen fra Paris. De rige lande har dog generelt svært ved at leve op til denne del af aftalen, og om hvordan klimastøtte balanceres mellem klimatilpasning og grøn omstilling.

I EU går to tredjedele af støtten til grøn omstilling. Realiteten er, som rapporten også viser, at der er stort brug for penge til klimatilpasning, og det er derfor afgørende, at rige lande som Danmark er med til at sikre, at støtten balanceres.

På Christiansborg er politikerne i fuld gang med at tale finanslov. Jeg håber, at de tager en pause i forhandlingerne og læser rapporten. For her er meget stof til eftertanke. Regeringen bør og skal lytte til rapportens budskaber og leve op til sine forpligtelser. Hvis det sker, kan Danmark ende som foregangsland inden for klimatilpasning – ligesom vi er på grøn omstilling.

Forrige artikel Menneskeretsinstitut: Globale målinger af fattigdom tegner et alt for rosenrødt billede Menneskeretsinstitut: Globale målinger af fattigdom tegner et alt for rosenrødt billede Næste artikel Karen Ellemann: S bør bygge videre på udviklingspolitikken med V Karen Ellemann: S bør bygge videre på udviklingspolitikken med V