LA: RAM-modellen er en mulighed for nytænkning

DEBAT: Omfordelingen af udviklingsbistanden er en god idé. Ideen skulle bare have været introduceret meget før. Det skriver Liberal Alliances udviklingsordfører, Mette Bock.

Af Mette Bock (LA)
Udviklingsordfører

At omprioritere og revurdere er en pligt, når verden ændrer sig. Det gælder også måden, man fører udviklingspolitik på, og i fordelingen af de ressourcer, der er til rådighed. Jeg har meget lidt forståelse for, at der kan være nogen, der løfter et øjenbryn over, at man nu omfordeler i alt 13,3 mio. kr. mellem de danske udviklingsorganisationer.

Jeg synes faktisk, at det er forbløffende lidt, i betragtning af hvor hurtigt forholdene ændrer sig. Problemer mindskes nogle steder - forhåbentlig da - nye opstår, viden etableres, og NGO'erne udvikler sig også. Nogle bliver bedre og mere kompetente, andre mister måske momentum i forhold til tidligere tiders indsats.

Omfordelingen svarer til blot 1,85 procent ud af den samlede bevilling på 717 mio. kr., der årligt går til 11 danske udviklingsorganisationer.

Tilliden er svækket
Jeg er faktisk rystet over, at årlige omprioriteringer efter ressourceallokeringsmodellen, den såkaldte RAM-model, først er introduceret nu. Automatik og manglende vurdering af resultater svækker tilliden til udviklingsbistanden. Det gælder overalt, hvor vi anvender borgernes skattebidrag, uanset hvilket ministerielt resortområde, vi taler om. Jeg ser gerne, at en endnu større andel omfordeles årligt, hvis behovet er der, og jeg ikke forestille mig, at det ikke skulle være tilfældet.

Det bør være en årlig øvelse.

Udfordringen er naturligvis at sikre, at der ikke opbygges endnu mere bureaukrati og et endnu større evaluerings- og rapporteringshelvede, som i sig selv koster store ressourcer - både ministerielt og hos organisationerne selv. Jeg ser gerne en redegørelse for, hvordan man vil sikre udviklingen af et enkelt, gennemskueligt og effektivt system, der sikrer, at ressourcerne når frem til den sårbare målgruppe, de er tiltænkt, nemlig verdens fattigste. Og samtidig håber jeg, at NGO'erne vil gribe muligheden til at skabe udvikling og nytænkning i den måde, organisationerne arbejder på.

Forrige artikel MS: Er folkedybets røst ikke velkommen, Bendt Bendtsen? MS: Er folkedybets røst ikke velkommen, Bendt Bendtsen? Næste artikel Folkekirkens Nødhjælp: Folkelig forankring kan ikke sættes på formel Folkekirkens Nødhjælp: Folkelig forankring kan ikke sættes på formel
Ny ngo-formand efter internt stormvejr:

Ny ngo-formand efter internt stormvejr: "Der er ikke noget at komme efter"

INTERVIEW: Ny formand for Missions Øst afviser forud for årsmøde, at der er rod i økonomien, som den tidligere bestyrelse hævder. Alligevel har man valgt, at Kim Hartzner ikke længere skal være generalsekretær, ligesom man lægger op til at ændre omstridt regnskabspraksis.