Debat

Olsen Dyhr og Holger K: Regeringens udviklingspolitik er præget af massive paradokser

DEBAT: Under en ny regering med et nyt flertal vil vi sikre, at Danmarks udviklingspolitik endnu en gang adresserer globale udfordringer, skriver Pia Olsen Dyhr (SF) og Holger K. Nielsen (SF).

Holger K. Nielsen (SF) og Pia Olsen Dyhr (SF) ankommer til Amalienborg 19. juni 2015 for at pege på Danmarks kommende statsminister. 
Holger K. Nielsen (SF) og Pia Olsen Dyhr (SF) ankommer til Amalienborg 19. juni 2015 for at pege på Danmarks kommende statsminister. Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Pia Olsen Dyhr (SF) og Holger K. Nielsen (SF)
Henholdsvis formand og tidligere formand for SF

Når der står millioner af mennesker på Europas dørtrin, handler det om konkrete og aktuelle konflikter, der skaber tragedier for millioner af mennesker. Derfor er det helt rigtigt, at Danmark giver massiv støtte til nærområderne og til at hjælpe staterne med at håndtere de massive udfordringer.

Men det er ikke et enten-eller, sådan som det bliver fremført af nogle politikere. Der er langsigtede tendenser i verden, som kan give enorme udfordringer på sigt, hvis ikke vi er ambitiøse. Europa og Vesten som sådan synes nogle gange at fare fra tue til tue. Det er vigtigt at sætte massivt ind for at løse de voldsomme asyl- og migrationsproblemer i Mellemøsten og Nordafrika. Men vi er nødt til at have et både-og.

Vi skal ikke glemme det lange seje træk, der gør, at vi kan løse de grundlæggende problemer, der driver mennesker på flugt om fem, ti og femten år såsom ekstrem fattigdom, ulighed, klimaforandringer, politisk undertrykkelse og konflikter. Derfor skal vi fortsat også have en god balance mellem den langsigtede bistand og indsatsen i vores nærområder.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

Fattigdomsorienteret bistand
På trods af at udfordringerne er enorme og indlysende, har vi desværre været vidne til en dybdegående forandring og markant udhuling af dansk udviklingsbistand i de senere år.

Vi har færre programsamarbejdslande i Afrika. Bistanden er barberet markant ned. Og den bistand, der går uden for Danmarks grænser, er i højere grad end nogen sinde spændt for snævre sikkerheds, flygtninge- og erhvervspolitiske interesser.

Vi mener stadig, at der massive paradokser i regeringens politik – for på den ene side har den forpligtet sig på verdensmålene, og på den anden side er mange af regeringens drevet af alt for snævre indenrigspolitiske interesser.

Pia Olsen Dyhr og Holger K. Nielsen
Henholdsvis formand og tidligere formand for SF

Den fattigdomsorientering, der fra starten var helt central i dansk udviklingsbistand, er langsomt eroderet til fordel for kortsigtede forsøg på at skabe hurtig vækst, som ikke nødvendigvis kommer de fattige til gavn og til at dæmme op for flygtninge- og migrationsstrømme i nærområderne.   

Vi kan ikke løse alt med dansk udviklingsbistand, men vi kan sikre, at dansk bistand i højere grad anvendes til at adressere de globale tendenser, der river samfund fra hinanden, skaber konflikt og sender folk på flugt. Og det kan give os den platform, der skal til for at sætte vores politiske mærkesager øverst i EU, FN og de øvrige multilaterale institutioner.

SF forpligter sig derfor til at øge den danske ramme for udviklingsbistanden til på lang sigt igen at udgøre en procent af bruttonationalindkomsten. Men vi anerkender også, at dette ikke er hele løsningen. Hvad vi gør med pengene er lige så vigtigt som hvor meget. SF vil derfor atter have en bistand, der er fattigdomsorienteret. Og så skal vi insistere på ambitionen om at skabe sammenhæng mellem vores politikområder. 

"Leaving no one behind"
Vi skal igen have en ambitiøs udviklingspolitik, der i højere grad matcher de udfordringer, verden står over for. Den skal være båret af en ambition om at skabe bæredygtig og inklusiv vækst for de allerfattigste. Den skal bidrage til at reducere den ulighed, der skaber polarisering og spændinger, og som står i vejen for mere vækst og velstand for alle.

Den skal være båret af frihed, menneskerettigheder og demokrati. Og den skal forpligte sig på at være langsigtet og på at bidrage dér, hvor det er sværest. Og så skal den være med til at forebygge de voldsomme klimaforandringer, der går ud over de svageste, herunder kvinder.

Og så skal vi søge multilaterale løsninger, hvor vi kan. Den skal være båret af et vigtigt, men ikke nyt princip: Udviklingskroner skal følge de fattige. FN’s Verdensmål bruger begrebet "Leaving no one behind". Det tager vi alvorligt. 

Det er indlysende for Danmark at kaste sig helhjertet ind i at fremme verdensmålene og derigennem fremme de værdier, der historisk har været en hjørnesten i det danske velfærdssamfund og har været i stand til at skabe historisk velstand og velfærd: stor lighed, gode uddannelsesmuligheder, en interesse i at fremme fred og udvikling globalt og en grøn politik. Samtidig er vi en åben økonomi, og vi har stor interesse i at påvirke verden.

Global lighed
Derfor var vi også med i aftalen om den nuværende danske udviklingsstrategi "Verden 2030", fordi den var centreret omkring verdensmålene, og fordi SF var med til at give målet om større global lighed en mere fremtrædende plads, end hvis vi havde stået uden for.

Vi mener stadig, at der massive paradokser i regeringens politik – for på den ene side har den forpligtet sig på verdensmålene, og på den anden side er mange af regeringens drevet af alt for snævre indenrigspolitiske interesser.

Og vi gjorde det også klart i forbindelse med aftalen, at vi fortsat vil arbejde for, at fattigdomsorienteringen og det langsigtede arbejde med at skabe mere global lighed kommer til at stå stærkere. Det vil vi sikre under en ny regering med et nyt flertal, så vi igen får en udviklingsbistand, som adresserer de store globale udfordringer, der risikerer at sende hundredevis af millioner af mennesker på flugt.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Holger K. Nielsen

Fhv. MF (SF), minister og partiformand
cand.mag. i samfundsfag og dansk (Københavns Uni. 1979)

Pia Olsen Dyhr

Partiformand (SF), MF
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2010)

0:000:00