Rådgiver: Vi må ikke opgive blended finance på grund af en enkelt rapport

KRONIK: Vi skal ikke opgive blended finance på grund af en enkelt rapports konklusioner om mobiliseringsfaktoren. Det er i stedet vigtigt, at vi stiller og analyserer de rigtige spørgsmål. Debatten om blended finance fortjener en nuancering, skriver Lasse Møller.

Af Lasse Møller
Rådgiver i OECD's udviklingsfinansieringsteam

Det seneste års debat om blended finance er både tiltrængt og betimelig. Med verdensmålsdagsordenen og erkendelsen af, at private investeringer vil være nødvendige for at opfylde verdensmålene, er det vigtigt at drøfte ikke alene, hvordan vi mobiliserer mest mulig privat kapital og får investeringerne kanaliseret i retning af bæredygtig udvikling, men også, hvordan investeringerne når ud til de lande og sektorer, der har mest brug for dem.

Men debatten om blended finance, som den er foregået i Danmark, fortjener en nuancering. Vi har ikke nødvendigvis alle de rigtige svar, men vi bør i hvert fald sikre os, at vi får stillet de rigtige spørgsmål. Det ville være ærgerligt, hvis det endte med, at vi skyllede babyen ud med badevandet.

Login