Sex & Samfund: Investeringer i kvinder giver vækst

DEBAT: Hvis man forbedrer forholdene for kvinderne i udviklingslandene, vil det have en positiv indflydelse på væksten i landene, mener Bjarne B. Christensen, generalsekretær i Sex & Samfund.

Af Bjarne B. Christensen
Generalsekretær i Sex & Samfund

Kære Kristian Jensen

I Sex & Samfund græder vi med det ene øje og smiler med det andet. På den ene side er vi som en del af det danske ulandsmiljø enormt bekymrede for de kommende nedskæringer på den samlede udviklingsramme. På den anden side er vi meget glade for at se din uforbeholdne støtte til kvinders reproduktive sundhed og rettigheder. Senest eksemplificeret ved dit blogindlæg hos Women Deliver.

Det er vigtigt, at Danmarks udenrigsminister – og dermed Danmark – så klart går forrest på dette betydningsfulde område. Du deler analysen af, at investerer man i kvinder, så investerer man også i den bredere samfundsudvikling i verdens fattigste lande.

Med andre ord er det tydeligt, at vi står på en fælles platform, og at vi i Sex & Samfund ikke kan blive ved med at banke en åben dør ind, når vi som ngo taler for at fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR).

Derimod er det en udfordring, hvordan vi finder gode løsninger på, hvordan SRSR i det konkrete arbejde bliver indtænkt i de danske bistandsindsatser. Lad mig som eksempel gribe fat i to områder, som du selv har været ude og nævne som særligt vigtige: vækst/støtte til virksomheder og humanitær bistand. Inden for begge disse områder spiller SRSR en vigtig rolle, og det bør i højere grad reflekteres.

Et hidtil uudnyttet potentiale
Du har meldt ud, at ’en større del af udviklingsbistanden skal gå til at skabe rammer for, at det private erhvervsliv vil investere i udvikling’. Det er grundlæggende en god ide at skaffe flere reelle arbejdspladser i udviklingslandene, og samtidig er der store fordele at hente ved at integrere kvinders rettigheder og sundhed ind i samarbejdet med de private virksomheder.

WHO har vurderet, at mellem 30 og 50 procent af den økonomiske vækst, der har fundet sted i Asien mellem 1965 og 1990, skyldes forbedringer i reproduktiv sundhed og reduktion af spædbørns- og børnedødelighed samt betydelig nedgang i fertilitetsrater.

Det er slående tal og desværre også ubegribeligt, at selv så stærke økonomiske argumenter for at investere i reproduktiv sundhed ikke har fået regeringer og det globale samfund til at vælge en så enkel og lavøkonomisk investering som genvej til udvikling.

Men denne vej er ikke forbeholdt regeringer. Der er et hidtil uudnyttet potentiale i at udvide samarbejdet med virksomheder på dette område – og ikke mindst at fremme partnerskaber mellem civilsamfundsorganisationer og virksomheder.

I lande, hvor det står skidt til med SRSR, har virksomheder et enormt potentiale til at forbedre sundheden for deres ansatte. Og hvis virksomhederne kaster sig over dette i verdens fattigste lande, så er der mulighed for, at de forbedrer både indtjeningen på bundlinjen og deres sociale profil. Visse studier peger på, at en US-dollar investeret i viden om emner relateret til SRSR giver fire dollar i afkast på bundlinjen.

Eksempelvis kan en virksomhed sikre, at dens ansatte får information og viden om uønskede graviditeter og prævention samt sikre adgangen til sundhedsydelser og prævention. Dette vil nedbringe antallet af sygedage på arbejdspladsen, øge arbejdstilfredsheden og fremme fastholdelse af medarbejdere.

Danske virksomheder spiller allerede i mange tilfælde en meget positiv rolle i udviklingslandene, men det er fortsat vigtigt at sikre, at virksomheder agerer ansvarligt og har fokus på bæredygtighed som en integreret del af deres forretning. Dette arbejde kan civilsamfundsorganisationer med fordel inddrages i.

En negativ spiral
På lignende vis er det helt afgørende, at kvinders rettigheder og sundhed også tænkes systematisk ind i de humanitære indsatser – i langt højere grad end de bliver det i dag.

De indsatser, som skal hjælpe de millioner af mennesker, der bliver sendt på flugt på grund af konflikter og naturkatastrofer, skal tage højde for de særlige sårbarheder, som kvinder og mænd står over for.

Kvinder bliver stadig gravide og føder børn, selv om de bor i shelters efter et jordskælv i Nepal, og de mangler prævention for at beskytte sig mod uønskede graviditeter, selv om de sidder i en flygtningelejr i Syrien eller Libanon. Mangel på prævention fører både til højere rater for uønskede graviditeter, som igen fører til usikre aborter. Aborterne og de manglende sundhedstilbud resulterer i højere mødre- og børnedødelighed – og så er en negativ spiral sat i gang, der gør en i forvejen vanskelig tilværelse endnu mere ubærlig.

Med andre ord så rimer integrering af kvinders sundhed og rettigheder rigtigt godt på vækst, humanitær bistand og mange flere af de indsatsområder, som Udenrigsministeriet arbejder med. Det er en kort og billig genvej til at opnå de mål for bæredygtig udvikling, som verden står overfor at vedtage i denne måned i FN i New York.

Dermed opfordrer vi til, at du griber ned i værktøjskassen og støtter op om at få snittet, hugget og banket seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder ind på tværs i Danmarks udviklingsrettede indsatser.

Bjarne B. Christensen
Generalsekretær
Sex & Samfund

Forrige artikel Globalt Fokus: EU glemmer udviklingslandene Globalt Fokus: EU glemmer udviklingslandene Næste artikel DI: Afrika – udfordring eller mulighed? DI: Afrika – udfordring eller mulighed?