Debat

Dansk Erhverv: Ny Herlev-model for plejeboliger vil gøre mere skade end gavn

Der er brug for at rydde op i taksterne for plejehjem og sikres større fleksibilitet mellem boligformer, så vi kan sikre flere plejeboliger. Men det arbejde vil den nye Herlev-model desværre undergrave, skriver Mette Feifer.

Friplejehjem er med til at sikre en mangfoldighed i plejeboligudbuddet, men en ny Herlev-model vil underminere friplejehjemmene, skriver Mette Feifer.<br>
Friplejehjem er med til at sikre en mangfoldighed i plejeboligudbuddet, men en ny Herlev-model vil underminere friplejehjemmene, skriver Mette Feifer.
Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Mette Feifer
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Ældre mennesker er gamle nok til at vælge selv. Ikke mindst når det handler om, hvor de skal bo i sidste del af livet, når behovet for pleje er blevet så stort, at de ikke længere kan blive i eget hjem.  

Heldigvis står det også centralt i regeringsgrundlaget, hvor et af pejlemærkerne for frisættelsen af ældreområdet netop er at “give ældre mere frihed til at bo, som de vil”. Så langt så godt.

Temadebat:

Hvor skal de ældre bo?

Mens antallet af ældre stiger, falder antallet af plejeboliger og plejehjemsboliger. Flere opgørelser viser, at vi i 2030 kommer til at mangle mere end 20.000 plejeboliger.

Hvordan sikrer vi, at der er boliger nok til den voksende ældre generation? Det spørger Altinget Ældre om i denne temadebat.

Om temadebatter:
I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Ønsker man at deltage i debatten, kan der skrives til Lasse Sjøbeck Jørgensen.
 

Vi ved, at der kommer flere og flere ældre over 80 år, men antallet af plejeboliger følger ikke med. Dansk Erhvervs egne tal viser, at vi kan mangle helt op mod 7.500 plejeboliger i 2030. Andre fremskrivninger taler om et behov for helt op mod 20.000 plejeboliger i 2030.  

Ny model vil gøre mere skade end gavn
Der er behov for en langt større satsning på mere fleksible boliger for livet og en massiv udbygning af plejeboliger. Det er en fælles opgave for kommuner, investorer og de mange private og selvejende aktører på området. Vi har behov for alle mand på dæk, hvis vi skal løfte den store udfordring. Men selvom udfordringen er stor, skal vi holde fast i, at de ældres behov og valgmuligheder skal være i centrum.   

Derfor må Dansk Erhverv kraftigt advare mod en ny kommunal plejeboligmodel, hvor en privat investor investerer i bygningen af et kommunalt drevet plejehjem. Modellen er blevet kaldt Herlev-modellen, og senest kunne man i Altinget 2. oktober læse, at Social- og Boligministeriet ser modellen som et muligt bud på fremtidens plejeboliger og som et eksempel på et ”samarbejde med private aktører om plejeboliger”.   

Det er altid prisværdigt, når en kommune tænker i nye baner og modeller for offentlig-private partnerskaber som i dette eksempel i Herlev Kommune. Men den konkrete model vil på sigt gøre mere skade end gavn, fordi den ikke alene åbner for en ny kommunal mulighed for at etablere plejeboliger. Den kommer samtidig til at undergrave den eksisterende friplejehjemsmodel.  

Flere investeringer sat på pause
Den nye model vil nemlig trække de private investeringer i retning af kommunale projekter, hvor risikoen er lavere, og væk fra de ellers stadig mere populære friplejehjem, hvor selvejende og private leverandører tilbyder et alternativ til kommunale plejeboliger. Dermed bliver de ældres valgmuligheder og ”frihed til at bo, som de vil” paradoksalt nok svækket ved at indføre en ny kommunal plejeboligmodel. 

Den konkrete model vil på sigt gøre mere skade end gavn, fordi den kommer til at undergrave den eksisterende friplejehjemsmodel

Mette Feifer
Underdirektør, Dansk Erhverv

Ja, faktisk hører vi i Dansk Erhverv allerede nu fra flere medlemsorganisationer og -virksomheder, at investeringerne i nye friplejehjem er sat på pause, blandt andet på grund af usikkerhed om en ny kommunal plejeboligmodel. 

For hvis der åbnes for, at landets kommuner kan bygge kommunale plejehjem i bygninger fra private investorer – hvorfor skal de samme investorer så satse på de selvejende eller private leverandører, hvor risikoen er større? Dermed kommer drøftelsen af en ny kommunal plejeboligmodel mod alle gode hensigter desværre til at hæmme den udbygning af plejeboliger, som vi har så markant behov for.  

Friplejehjem giver flere boliger
Friplejehjem er én måde at bygge nye plejeboliger, som de sidste ti år har resulteret i knap 1900 nye friplejehjemspladser landet over. Et friplejehjem er karakteriseret ved, at den ældre, som er visiteret af sin kommune til en plejebolig, kan vælge en friplejebolig fremfor en af de mange gode kommunale eller selvejende plejeboliger med en kommunal driftsoverenskomst.   

Læs også

Friplejeboliger kræver en investor (eller en betydelig egenkapital), der kan investere i at ombygge eller oftest nybygge de nye friplejeboliger. Der er tale om store investeringer, som skal være holdbare i mange år fremover, og som skal levere et afkast til investoren, hvad end det er en institutionel investor som et pensionsselskab, en selvejende fond eller en privat investor.  

Investeringerne i nye friplejehjem er sat på pause, blandt andet på grund af usikkerhed om en ny kommunal plejeboligmodel

Mette Feifer
Underdirektør, Dansk Erhverv

Derefter laves en langtidslejekontrakt med en leverandør, der etablerer friplejehjemmet ved at rykke ind med dygtige medarbejdere og ekspertise, så man kan drage omsorg og give pleje til de beboere, som vælger friplejehjemmet. Friplejeleverandørerne, som tegner kontrakter med investorerne, kan være både selvejende og private - men de fleste friplejehjem drives i dag af selvejende organisationer.  

Friplejehjem er ikke den eneste løsning på flere valgmuligheder for de ældre. Der er også selvejende plejehjem med en kommunal driftsoverenskomst, som drives på et bestemt værdigrundlag eller tilbyder nogle særlige forhold, eksempelvis at man kan have sit husdyr med på plejehjemmet. Og der er kommunale profilplejehjem, som er målrettet bestemte målgrupper, eksempelvis Slottet i København med en LGBT-profil, hvor queer ældre kan møde et ligesindet fællesskab. 

Der er brug for mangfoldighed og valgfrihed
Dansk Erhverv ønsker, at der skal være en mangfoldighed i tilbud til de mange kommende ældre, så de – alt efter deres specifikke ønsker – kan vælge et kommunalt plejehjem, et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst eller et friplejehjem. Alle med høj kvalitet og med den ældres pleje, omsorg og tryghed i centrum.

Læs også

Men den mangfoldighed og valgfrihed sikres ikke ved at indføre en ny kommunal plejeboligmodel med privat finansiering.   

For at sætte fart på de nødvendige investeringer i vores ældrevelfærd og få alle gode kræfter i spil har Dansk Erhverv en række forslag, der kan sætte fart på ældreinvesteringerne, og som kan styrke de ældres mulighed for at vælge selv:  

Det skal være mere attraktivt at etablere friplejehjem, ellers kommer vi ikke i mål med de mange plejeboliger, som vi kommer til at mangle de kommende år

Mette Feifer
Underdirektør, Dansk Erhverv

Der skal ryddes op i taksterne
Det skal være mere attraktivt at etablere friplejehjem, ellers kommer vi ikke i mål med de mange plejeboliger, som vi kommer til at mangle de kommende år.  

Derfor skal der ryddes op i taksterne, så de bliver mere retvisende og rent faktisk lever op til lovgivningen, som siger, at de private plejeleverandører skal have samme takst som kommunens egne gennemsnitlige, langsigtede omkostninger.  

En undersøgelse fra Vive i 2022 viste, at der er 40 procent forskel på døgntaksten mellem kommuner. Dansk Erhvervs egne tal baseret på kommunale aktindsigter viser endnu større forskelle på knap 50 procent. Langt større forskelle end der kan forklares med kommunale serviceforskelle eller by/ land-forskelle i omkostninger.  

Vi er kommet et stykke af vejen med Kommunernes Landsforenings vejledning om udregning af takster, men der er også behov for lovændringer.

Læs også

Vi foreslår konkret, at takster skal baseres på regnskabstal, ikke budgettal. At der skal ske en årlig efterregulering, som tager højde for ekstraordinære forhold som eksempelvis PL-efterregulering.  Og endelig at der laves en vejlednings- og kontrolinstans, som kan hjælpe kommunerne og afgøre tvister om takster.

I dag er der reelt ingen retssikkerhed for leverandører på området, og kommuner og leverandører kan komme til at bruge alt for meget tid og energi på uenigheder.   

De ældre fortjener frihed til at bo, som de gerne vil. Det forudsætter, at der er et mangfoldigt tilbud af forskellige typer plejehjem og at der bliver bygget langt flere plejeboliger end i dag

Mette Feifer
Underdirektør, Dansk Erhverv

Større fleksibilitet
For det andet skal der være en større fleksibilitet mellem boligformer, så et ægtepar kan starte i en seniorbolig, der med tiden kan blive til en plejebolig, hvis den ene eller begge ægtefæller får behov for mere intensiv pleje. Eller det kan være et mix af boliger i et område, hvor der er mulighed for at rykke fra en ældrebolig og ind i en plejebolig eller en aflastningsplads med mulighed for mere pleje.  

Endelig er det vigtigt, at der er et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem kommunerne og friplejehjemmene. Det er ikke alene noget, man kan lovgive sig ud af. Vi ser heldigvis mange gode eksempler på tætte samarbejder mellem kommuner og friplejehjem, som engagerer sig og bliver en del af de lokale fællesskaber med en høj grad af tillid mellem parterne.   

De ældre fortjener frihed til at bo, som de gerne vil. Det forudsætter to ting: For det første at der er et mangfoldigt tilbud af forskellige typer plejehjem – det får vi ikke ved at udvide med en ny type plejebolig i form af privat byggede kommunalt drevne plejeboliger – tværtimod.

For det andet, at der bliver bygget langt flere plejeboliger end i dag – og derfor skal vi have fjernet knasterne for, at der bliver investeret i flere friplejehjem.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mette Feifer

Vicedirektør, Sundhed, Velfærd, OPS og Oplevelse, Dansk Erhverv
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2005)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024