Ældre Sagen: Fattige pensionister brandbeskattes fortsat

REPLIK: Man skylder den store del af de nuværende folkepensionister, som mærker samspilsproblemet i dag, at finde en løsning, skriver Bjarne Hastrup, administrerende direktør i Ældre Sagen.

Af Bjarne Hastrup
Administrerende direktør i Ældre Sagen

Forsikring og Pensions direktør skriver i Altinget torsdag, at han ikke kan forstå Ældre Sagens kritik af regeringens forsøg på at løse samspilsproblemet gennem et skattefradrag på fremtidig pensionsopsparing.

Forsikring og Pension begrunder det med, at ”de nuværende pensionister ikke har et samspilsproblem i nær samme størrelsesorden som de fremtidige”.

Argumentet er, at marginalbeskatningen er lavere i dag end dengang, opsparingen blev foretaget.

Der er imidlertid en væsentlig del af de nuværende pensionister, der havde en lav marginalskat, da de var erhvervsaktive, og oplever en meget høj sammensat marginalskat nu.

Beskatningen højere end fradraget
Det gælder især dem, der havde en lav indkomst på arbejdsmarkedet og har en relativ lille pension nu. Det er godt, at pensionsbranchen varetager interesser for dem, der indbetaler til pensionsselskaberne fremover – men de bør også huske den gruppe, der er gået på pension. De skal også have rimelige forhold.

Det er rigtigt, at marginalskatten har ændret sig over tid. I 2009 blev mellemskattegrænsen kraftigt forhøjet, og i 2010 blev mellemskatten helt afskaffet. Det gjorde det markant mindre fordelagtigt at indbetale til en pensionsordning for de fleste lønmodtagere.

Det er imidlertid især folk med de højeste indkomster, der tidligere har haft en høj marginalskat, mens de arbejdede, og dermed havde en høj fradragsværdi – som nu er faldet.

Men der er fortsat en betydelig gruppe blandt de nuværende pensionister, som oplever en samlet beskatning af deres pensionsudbetaling, som er langt højere end det skattefradrag, de fik i sin tid, da pengene blev indbetalt på deres pensionsordning.

Det er de mennesker, der har haft lave indkomster i arbejdslivet, og som derfor også har små pensionsopsparinger i dag.

Nuværende pensionister har gjort en dårlig forretning
Det bemærkes også, at de væsentligste fald i skatten ligger adskillige år tilbage.

Så rigtig mange af de nuværende pensionister (og ligeledes mange af dem, der går på pension i de nærmeste år) har i mange år indbetalt til pensionsordninger med en lav fradragsværdi.

Mange, der modtager en lille løbende pension fra deres pensionsordning, vil blive modregnet i ældrechecken med 34 procent. Sammen med skatten betyder det, at man kun beholder 42 ud af 100 kroner, der bliver udbetalt. De har ikke gjort nogen god forretning.

Det gælder især de, der har indbetalt meget i de senere år, det vil sige blandt andet medlemmerne af de nye arbejdsmarkedspensionsordninger på LO-området, der først nåede op på 12 procent i bidrag omkring 2010.

Selv om fremtidens pensionister ville have lidt endnu større tab end de nuværende pensionister under det hidtidige system, har mange af de nuværende pensionister således også lidt tab.

Regeringens løsning overser denne gruppe af nuværende pensionister med relativt lave pensioner. Desuden komplicerer den et i forvejen meget indviklet pensionssystem.

Det er en trussel mod tilliden til det nuværende pensionssystem, at ganske almindelige mennesker ikke kan gennemskue reglerne – og det bliver endnu sværere at navigere med de nye komplicerede regler.

Løs problemet ved ondets rod
Skatteaftalen giver højere fradrag for indbetalinger nu, som skal opveje modregning i sociale ydelser, som sker mange år ud i fremtiden – hvor folk har glemt alt om skattefradrag i fortiden.

Ældre Sagen mener, at man kunne have løst problemet mere simpelt og retfærdigt ved at løse det ved det direkte ondets rod: Ved at halvere den høje modregning.

Det er desuden vigtigt at understrege, at Ældre Sagen har foreslået en reform med to elementer:

 • En løsning af restgruppeproblemet ved at sikre alle en pensionsordning med en udbetaling på cirka 70.000 kroner, svarende til at de nuværende tillæg til folkepensionen falder væk
 • En halvering af modregning i folkepensionens pensionstillæg

Løsningen af restgruppeproblemet skal sikre, at pensionister med de laveste indkomster på sigt får en supplerende pension, der er så stor, at de løftes ud af samspilsproblemet med for eksempel ældrechecken.

Ældre Sagen står ikke alene med sin kritik af regeringen og Dansk Folkepartis skatteaftale.

Vi slutter os tværtimod til et kor af økonomer og pensionseksperter, der mener, at der kan findes bedre løsninger. Vi mener, at man skylder den væsentlige del af de nuværende folkepensionister, som mærker samspilsproblemet i dag, at finde en løsning for dem.

Forrige artikel Tømrersvend: Arbejdsgiverne har sovet i timen Tømrersvend: Arbejdsgiverne har sovet i timen Næste artikel PFA: Obligatorisk opsparing er vejen frem PFA: Obligatorisk opsparing er vejen frem
 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Skattesvindel reddede de borgerlige partier fra udslettelse

  Pensionisterne kan takke de borgerlige partier i 50-/60-erne for at have skabt et morads. Partier som Venstre og de Konservative stod til udslettelse hvis de ikke opfandt noget svindel. Og det gjorde de så, nemlig skattefradrag af pensionsordninger.

  Svindel og bedrag har fulgt partierne til dagen i dag. Det havde været bedre at Socialdemokratiet havde været hård dengang og satset på det sikre, Folkepension og ATP. Det var solidarisk erhvervspolitik i stedet for de borgerliges plattenslageri.

 • Anmeld

  Jesper Nielsen

  Bjarne Hastrup!

  Det siges at Bjarne Hastrup er venstre mand! Så hvorfor lægger han ikke pres på den borgelige regering?
  Hvorfor accepterer Ældresagen Tyra Frank som ældre minister?
  Svaret gir sig selv, Hastrup vil ikke kritisere en borgelige regering!
  Jeg har meldt mig ud af Ældresagen.

 • Anmeld

  K. Dake Jensen · Selvstændig

  Ældre Sagen, ja tak!

  Ældre Sagen, ja tak - men nej tak til Hastrup

  Cheers!

 • Anmeld

  Lars F. Jensen

  Skattesvindel - Nej det er ikke rigtigt.

  @Claus Sønderkøge - dine oplysninger er ikke dækkende og direkte forkerte "1950/60'erne:...nemlig skattefradrag af pensionsordninger"

  Pensionsordninger er langt ældre end 1950. Fx er PFA oprettet i 1917.
  Statsanstalten for Livsforsikring stammer fra statslige tiltag fra 1842, hvor enevælden fandt det vigtigt at borgerne kunne livsforsikres på rimelige aktuar bestemte vilkår.

  Meget længe før havde staten og senere store firmaer, kommuner, amter m.fl. tilsagns-/tjenestemands-pensioner.
  Her ser den enkelte ikke en opsparing. Skatten betales imidlertid ikke under arbejdslivet, men samtidig med at pensionen udbetales.
  Forrentningen ses ikke eksplicit og beskattes derved ikke under arbejdslivet, men sker ved at fastsætte pensionen som en procent af slutlønnen eller endnu bedre en procentdel af sidste løntrin.

  Livsforsikringer med opsparing og kapitalforsikringer er også langt ældre end 1950'erne. Skattereglerne har delvist været lempelige både fordi skatten tidligere var meget lavere, og fordi der har været et ønske om en mere ligelig behandling af den store del af befolkningen, der ikke havde de uhyre meget bedre og mere sikre tjenestemands-pensioner ol.

  Lars :)

 • Anmeld

  Jens Erik Starup

  Magthaverne

  Ældresagen er en papirtiger. Man får det indtryk, at Bjarne Hastrup er magthavernes mand, og han helst arbejder på at forhindre, at de ældre behandles på linje for med resten af befolkningen.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Lars F. Jensen - jo pensionsselskaberne var en del af skattesvindlen

  Se Lars F. Jensen - de er nu ikke fra før krigen. Det er der næsten ingenting der er som har med velfærdssamfundet at gøre. Det blev som bekendt oprettet ved Kanslergadeforliget i 1933.

  Det jeg taler om er de populære ordninger i bankerne. Jeg husker Indexkonto, kapitalpensionskonto, selvpensioneringskonto. Der skal nok være flere og så var der en kommanditselskabscirkus. Og selvfølgelig har du ret i at pensionsselskaberne også havde tilsvarende ordninger.

  Ingen af ordningerne havde pensionsformål men alene skattefradrag som formål. På indexkontoen fik man sågar ret og pligt til at fratrække skatten for en indbetaling der først skulle finde sted eet år senere. På det tidspunkt var de fleste indexkonti allerede ophævet og folk havde tegnet nogle nye med ny "cirkusrabat".

  Jo Poul Møller og Henry Christensen var meget kreative og energiske. De havde intet partiprogram for Danmark var ikke andet nogle smålandbrug. Skattecirkus var den eneste mulighed for at køre borgerlige partier, og det gjorde de så.

  Først døde Henry Christensen så af hjerteslag og Poul fik sig et offentligt hjerteslag da det viste sig at han ikke havde tænkt så langt som hans jura-kollega Glistrup.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Folkepension til alle bør ophøre.

  Jeg finder det urimeligt, at nogle kan mindske deres indkomstskat ved at investere i pensionsopsparing. Det der plager er, at de derved ikke bidrager med fuld skattestyrke til her-og-nu-samfundet i deres arbejdsliv. Når de så i pensionistlivet ikke opnår samme ydelser som de der ikke har sparet skattebegunstiget op - så er det intet at græde over.

  Jeg mener vi skal have lagt pensionsbeskatningen tilrette på en anden måde end nu. Skat skal ikke kunne gøres til genstand for spekulation, den skal være ens for alle og bygge på et retfærdighedsprincip. Vi skal derfor ikke have fradrag for noget som helst - heller ikke pensionsopsparing.

  Pensionsopsparing skal ikke være fradragsberettiget men derimod skattefri, når man løfter den. Forstået sådan; skattefri for den opsparede del. Den har man allerede betalt skat af. Derimod ikke for rentetilskrivningen, som dog først skal beskattes når man realiserer pensionen og ikke som nu, for nogle ordningers vedkommende, med løbende beskatning som minimerer pensionens størrelse.

  Vi bør i øvrigt indføre tvungen pensionsopsparing som vi kender det fra ATP, for alle der arbejder - med et eller andet minimum af indkomsten. Herefter kan kun borgere der ikke har arbejdet eller arbejdet med mindre styrke på grund af særlige begrænsninger få pensionshjælp fra staten.

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Folkepensionister bliver flået af SKAT

  Jeg har været selvstæng i de sidste 25 år og min årsindtægt før skat er i dag ikke 120.000, hvilket er folkepension + atp fra før 1980. Jeg ved faktisk ikke om det er rimeligt eller ej, for jeg aner ikke hvad folk har i indtægt, men man kan ikke leve af beløbet efter skat. Vi havde planlagt at bosætte os i et billigere land, men nu skal pensionen beskattes i DK, så vi har ikke råd til at flytte. Vi kan kun håbe på at dø hurtigst muligt. Hvis min årsindkomst på 120.000 x med 30 år, så har vi lønnen for en medarbejder i DR, som jeg er med til at betale, så forstår jeg ingenting. Nu skal vi have mindre i pension, fordi DR skal spare ved at sende for 770 mio. mindre tv. I forvejen sender de stort set ingenting vi ser. Det giver bare ikke mening.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Bekæmp svindlen Meyersahm - at skjule svindlen er afskyeligt

  Meyersahm det har jeg allerede tidligere forklaret dig. Vi har et unikt pensionssystem i kombinationen Folkepension og ATP. Den dækker alle de ordninger som er pension men netop ikke det som kun er humbug.

  Alt hvad du taler om er aflæggere af fortidens svindel. Dengang hed det godt nok pensionsordninger men var ikke andet et skattefifleri. Ordningerne i bankerne blev typisk brugt som krav for at banken ville yde lån. Så blev pensionsordningen så indlagt som sikkerhed for lånet og staten betalte på den måde skatten og bankens indtægter.

  Det er først her 40 år senere vi kører rundt i den vildfarelse at det vi engang kaldte pensionsordninger hævde pension som formål. Det havde det netop ikke. Vor hukommelse er alt for kort.

  Du har en masse komplicerede måder til at svindle på. Det havde været bedre hvis du havde et simpelt forslag om at skattesvindel skulle bekæmpes.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Claus Sønderkøge - vær rar og forsøg at forstå det der skrives.

  Jeg mener vi skal have lagt pensionsbeskatningen tilrette på en anden måde end nu. Skat skal ikke kunne gøres til genstand for spekulation, den skal være ens for alle og bygge på et retfærdighedsprincip. Vi skal derfor ikke have fradrag for noget som helst - heller ikke pensionsopsparing.

  Ovenstående var hvad jeg skrev - hvordan du kan få det til et forsvar for skattesvindel, det begriber jeg ikke.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Der skal findes penge til 2 generationers pension

  Det er ens for alle i dag Meyersahm. Men inden du gør noget skulle du måske gøre dig nogle overvejelser om hvordan du vil betale den fantastiske regning som folkepensionen er. Som du vel ved udbetales den til omkring 40% af befolkningen med ca. 14.000 kroner pr. måned. Intet er sparet op. alt skal tjenes hver eneste dag.

  Så det er ikke noget man gør med et pennestreg. Indtil nu har vi taget tilløb i 90 år. Problemet er at der skal findes penge til pension til 2 generationer, da dem vi p.t. betaler til er forældregenerationen.

  De borgerlige som bryster sig af at kunne styre landet har til dato ikke præsteret andet end at bruge penge som end ikke er tjent endnu. Prøv du at gå ned i banken og fortæl dem at du gerne vil hæve dit råderum. Ja .- ikke også - de ringer efter den blå vogn, og det er ikke Løkkes men måske nok en en anden marodør er ansvarlig for, nemlig Pape.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Tak Bjarne Hastrup

  ...for et sagligt og seriøst indlæg, hvor du igen, igen tager de ældre borgeres parti.
  Det er helt urimeligt, hvis man nu også vil svinge pisken og "straffe" de borgere, der har knoklet hele deres liv for at få samfundshjulene til at køre så godt som muligt. Man snupper simpelthen de opsparede midler med et snuptag og putter den i Statskassen....??
  ....
  Sidder faktisk og bliver godt gal i hovedet, når man her på Altinget kan læse, at Folketinget i årevis ikke har kunnet anvende de midler, de har bevilget til selv....og derfor har sat dem på
  ** en opsparingskonto (!!), der nu rummer 158 millioner kroner!!**
  ....Det er foregået samtidigt med, at der er blvet skal nedsparet og minimerei overalt i vores velfærdssystem.. og samtidigt med, at man har postuleret, at alle og enhver har til hensigt at snyde.
  Der er blevet brugt utroligt megen tid og mange ressourcer på strammelovgivning og restriktioner overfor arbejdsløse, kronisk syge og ansøgere til fortidspension samt bødeforlæg til asylansøgere. Indbyggere i sociale boligbebyggelser er blevet miskrediteret og udsat for særlove....ja, selv mødre, der vil gå hjemme med deres små børn, beskyldes for at formørke børnene. ....i de "sorte huller i landkortet".....
  ....Og når man politisk vil forbedre folkeskolen, nægter man at indgå samarbejde med de mange forskellige veluddannede medarbejdere. I stedet bevilger man sig selv "studierejser" til Canada, Finland og Skotland for at finde ud af, hvordan man skal drive skole i Danmark...!!
  ....Sidste skud på stammen er så en beskæring af reelt 1/3 af bevillingerne til vores danske DR.....i danskhedens navn ??
  HVORFOR minimerer man alt for borgerne, samtidigt med, at man bevilger så meget til sig selv, at man ikke kan nå at bruge pengene??
  Hvor er det ordentlige politiske lederskab, moralen, etikken og samfundssindet blevet af på Borgen ??
  Se, alt dette er ikke godt for en almindelig borger og vælgers blodtryk !!

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Re: Jesper Nielsen

  Om Bjarne Hastrup er venstremand eller ej er sådan set sagen uvedkommende.
  Problemet er, at man i regering og Folketing ikke er interesseret i at forholde sig til..eller søge rådgivning hos de mange organisationer og foreninger, der søger at blive hørt.
  Selv Det Centrale Handicapråd, hvor der sidder såvel politikere som repræsentanter fra handicaporganisationerne bliver flyttet længst muligt væk fra Slotsholmens syns- og hørevidde : Til Brovst længst oppe i Nordvestjylland.
  Intentionerne er klare: Væk med al den "forstyrrende", indsigtsfulde og vidende rådgivning....for "Vi" på Slotsholmen ved bedst.....!?

 • Anmeld

  ole rasmussen

  I 2017 var en folkepension før skat 12.500 kr.

  @Claus Sønderkøge

  Går vi 40 år tilbage i tiden, så skrev vi 1977. På den tid tvangsindbetalte lønmodtagerne til LD og der var ikke nogen arbejdsmarkedspensioner.

  Begrebet er kommet til siden, og omfatter kun lønmodtagere. Den danske model. Hvis man som selvstændig ville eksistere, så investere du ikke i pension, for man kan ikke både spare op og investere på en og samme tid. Det koster at starte en virksomhed, så derfor er der kun få som lykkes med det.

  For at gøre en lang historie kort, så vil fremtidens pensionister få udhulet deres opsparinger, da skatten på pension nødvendigvis må sættes i vejret, og huspriserne dvs. friværdierne vil samtidig falde da udbuddet af milliondyre boliger bliver større end efterspørgslen, for alle borgere på deltid, i flexjob og korttidsansættelser får ikke råd. Og proletariatet vil få vanskeligere kår end i dag. Fremtiden ser ikke lys ud for de som ikke sørger for sig selv.
 • Anmeld

  A. Hansen

  Tak

  Tak til Bjarne Hastrup og Ældresagen fordi I igen og igen står vagt om ældres og pensionisters vilkår.

  Tak for at konfrontere politikerne (og os andre) med facts, selvom man får indtryk af at de vender "det blinde øje" til.
  Måske har de glemt, at vi faktisk også er vælgere....., så husk lige til næste valg, hvem der til stadighed skærer ned på alle velfærdsområder incl. ældres og pensionisters.
  Det gør den siddende regering og Dansk Folkeparti!!! Igen og igen !!

  Vi hører hele tiden, hvor godt det går med økonomien i DK nu.
  Vi har både råd til megadyre kampfly, til skattelettelser for de rigeste, og vi har muligvis også råd til en Kattegatbro. Nej her går vi sandelig ikke i små sko. Hmm.

  Men når det gælder folkepensionen, så vil det garanteret slå bunden ud af Statskassen blot at bringe det på et retfærdigt og fair niveau også for de nuværende pensionister, får man indtryk af.
  Mærkeligt at tænke på de kæmpeopsparinger, Folketinget har bevilget sig selv, og høje ministerlønninger og bonusser- igen til de mest velstillede.
  De er helt ude af trit med den almindelige danske befolknings vilkår.

  Hvor er de politikere, der vil arbejde målrettet og visionært for gode og forbedrede vilkår for hele Danmarks befolkning ?

  Tænk engang: de passionerede politikere fandtes før i tiden - også da Danmark var meget fattigere.

  Jeg savner at høre jeres røst og at høre jeres protester over det, der foregår fra den nuværende regerings og DFs side på Christiansborg.

  De er nemlig SÅ ligeglade med alle os/pensionisterne, der troede, det kunne betale sig at arbejde et langt liv..... så ligeglade...så ufattelig ligeglade.....

  Jeg synes, vi skal lave et nyt motto fremfor det vi har hørt til hudløshed: at "Det skal kunne betale sig at arbejde".

  Det nye skal være: "Det skal IKKE kunne betale sig at snyde i SKAT", så kunne det være, vi havde råd til at behandle alle ordentligt og respektfuldt, og måske kunne vi så yderligere slutte arbejdslivet af med at modtage en TAK for god indsats. Og nu har du har fortjent et økonomisk godt og trygt otium......
  Tænk engang .... Men det er nok kun de rigeste, der er så heldige...

 • Anmeld

  ole rasmussen

  112.500

  Sorry. 112.500 og ikke 12.500 : 12 = 9.376 per måned før skat

 • Anmeld

  Lars F. Jensen

  Folkepensionen er meget højere end 112.500

  Når man får folkepension som gift/samboende, så modtager husstanden brutto 2 x 12 x 9.570 kr = 229.680 i 2018, hvis der ikke er andre indtægter fx renter, pensioner ol, som samlet over 142.800 kr.

  Har man som par en kontant/likvid formue (inkl visse lån med sikkerhed), der ikke overstiger 86.000 og overstiger de samlede indtægter udover folkepensionen ikke 40.600 kr/år så får man 2 x 17.200 = 34.400 kr/år i ældrecheck.
  Har man været normal erhvervsaktiv vil man desuden som par have mindst 2 x 13-15.000 kr/år = 26-30.000 kr/år i ATP.

  Det samlede regnestykke før skat er således:
  229.680 + 34.400 + 26.000 = 290.080 kr/år for husstanden (før skat)

  Har man andre midler/indtægter og derfor bliver modregnet, så har man alligevel samlet set mere at leve af.


  Lars :)

  PS! Jeg vil gerne understrege, at jeg er meget enig med Bjarne Hastrup i hans kritik af den voldsomme modregning, som pensionister med egen opsparing oplever. Det er i øvrigt især enlige pensionister, der ikke kan deles to om udgifterne, der rammes meget hård.

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Ren teori

  @Lars

  De 112.500 kr er et tal fra årsopgørelsen i 2017.

  1. Hvis man ikke har en formue på mere end kroner 86.000, så kunne man ikke eksistere for folkepensionen. Den kan ikke betale huslejen.

  Jeg har ikke været lønmodtager siden 1980, så ATP udgør 338 kr. efter skat om måneden, eller samlet en årsindkomst på mindre end 120.000 kroner.

  2. Forudsætningen for at hustruen har samme pension er, at hun har været bosiddende i DK i mere end 40 år, så pensionen beregnes pro rata. Hun har ingen ATP, da hun heller ikke har været lønmodtager.

  Det som jeg forsøger at illustrere er, at den danske model alene omfatter folk som er lønmodtagere på fuld tid, med betalt ferie, betalt sygdom, betalte pauser, betalt alt muligt, mens restgruppen, som i disse år er stigende kan glemme alt om et liv i alderdommen under det nuværende system.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Sparsommelig borger og vælger

  RE: Ole Rasmussen

  Det "enorme" beløb, du angiver som folkepension er FØR skat. Man betaler skat af sin folkepension. Har man alene den, har man ikke meget at gøre godt med, selv om man kan få ældrecheck, boligydelse osv.
  Det er rigtigt ævs for dig, at du som selvstændig ikke var opmærksom på at sørge for at have etablere en pensionsopsparing for erhvervsdrivende. , hvilket mange selvstændige heldigvis i dag er blevet mere opmærksomme på.
  ....
  Er i mit 42 årige arbejdsliv hver eneste måned blevet trukket et anseeligt beløb i lønnen, der er blevet indbetalt til en lovbefalet tjenestemandspension. Det var ok.
  MEN: I 2017 fik jeg månedligt udbetalt 5.270 kr. i folkepension. GODT, jeg ikke skulle leve af den.
  Har ingen formue. Har min selvoptjente tjenestemandspension, som i størrelsesorden svarer til grundbeløbet i en førtidspension. Derfor tjener jeg for meget....og kan ikke oppebære boligtilskud, ældrecheck osv osv. Det er sådan set helt ok....klarer den.
  MEN: Som værende en del af "ældrebyrden" (!) vil jeg påstå, at Staten tjener betydelige formuer på os, der i et langt liv har sparet op til pensionen. Det er urimeligt, at man begynder at fifle rundt med vores tryghed. og finde muligheder for at suge penge ud af os i forbindelse med snedig skattetænkning. Det er dybt uansvarligt og usympatisk.
  **Derfor er det godt, at Ældresagen råber vagt i gehør.....overfor de selektivt hørende og glubske politikere.
  ....
  Forøvrigt har man på Borgen pønset på også at sætte snablen ned i økonomien ved et evt. hussalg. Har boet her en menneskealder, har bygget til, renoveret, vedligeholdt osv. osv. Den arbejdsindsats og investering vil man også beskatte, hvis husets værdi er steget fra 1970 til i dag. Joooo, kreativiteten er stor.....men moralen usynlig og fraværende.
  ....
  Man skyder gråspurve med kanoner.
  Vil foreslå, at man investerer i medarbejdere i skat, så de enorme beløb, der forsvinder i skattely kan blive eftersporet og kradset ind.....Men det er nok for uoverskueligt.......?